*

Advies & Analyse

Beter thuis in bankzaken

vrijdag 1 april 2016 17:07

Persberichten en artikelen over financiële waarden zijn soms lastig te doorgronden. Dat komt met name door de terminologie die afwijkt van wat in andere sectoren gebruikelijk is. Bij banken is Basel 3 het sleutelbegrip. Wat houdt dit precies in? Een korte uitleg.

In de Basel-akkoorden zijn de kapitaals- en solvabiliteitseisen die aan banken worden gesteld vastgelegd. Het Basel 2-akkoord is van kracht geworden in 2007/2008. In tegenstelling tot Basel 1 en Basel 2, die primair gericht zijn op de reserves die banken moeten aanhouden om verliezen op te vangen, focust Basel 3 op de reserves die nodig zijn als een bank te maken krijgt met externe omstandigheden, anders dan de operationele (zoals tijdens de bankencrisis).