*

Advies & Analyse

Wat is de impact van Solvency II?

vrijdag 15 april 2016 15:25

Sinds januari is voor (her)verzekeraars de Solvency II-richtlijn van kracht. Het doel is onder meer een betere werking van de verzekeringsmarkt en een betere bescherming van polishouders bieden. De nieuwe solvabiliteits­eisen zijn gericht op de daadwerkelijke risico’s voor verzekeraars.

 

Wat Basel 3 is voor banken is Solvency II voor verzekeraars. Het tot stand komen van Solvency II heeft meer dan tien jaar gekost en 3200 pagina’s opgeleverd. Net als Basel 3 voor banken, legt Solvency II (opvolger van Solvency I uit 1973) strikte kapitaalseisen op. Verzekeraars moeten rapportages opstellen voor toezichthouders en openheid geven over solvabiliteit en financiële positie. De regels zijn op 1 januari van kracht geworden.