Advies en analyse

Nederlandse tienjaarsrente aantal dagen onder 0%

Woensdag 3 augustus 2016 11:30

De Amerikaanse centrale bank heeft afgelopen week besloten haar officiële geldmarktrentetarieven onveranderd te laten. Wel werd bij het commentaar achteraf meer dan eerder gewezen op de sterke kanten van de Amerikaanse economie. De VS waren economisch niet sterk uit de winter gekomen, met een lage stijging van het bbp. Dat en internationale gebeurtenissen met mogelijk economische gevolgen weerhielden de Fed van het verhogen van haar rentetarieven. Het benadrukken van de kracht van de Amerikaanse economie zoals de Fed nu deed en het wegebben van effecten van de uitkomst van het Britse EU-referendum, duiden erop dat een renteverhoging dichterbij is gekomen. Er blijft echter veel te wensen over, zoals hogere investeringen door de bedrijven, dus die verhoging laat nog even op zich wachten.

De Japanse centrale bank maakte ook een beleidsbeslissing bekend. De Japanse economie is in een dermate slechte staat dat analisten drastische maatregelen hadden verwacht, met een combinatie van forse fiscale (staatsfinanciën) en monetaire maatregelen (centrale bank). Daarbij waren er die zelfs de introductie van helikoptergeld verwachtten. Dat zou een volgende fase in het mondiale centrale-bankbeleid zijn, want het betekent dat de centrale bank geld aan consumenten beschikbaar stelt, in de hoop dat zij dat geld gaan uitgeven zodat de inflatie en economische groei gaat stijgen. Dit zou contrair zijn aan alle leerboeken, die verkondigen dat centrale banken bij hun anti-inflatiebeleid geen monetaire financiering mogen toepassen. Maar ja, we leven nu in een deflatieperiode (prijsdaling).

De Japanse centrale bank ging vrijdag echter veel minder ver: er werd slechts een groter opkoopprogramma van ETF’s aangekondigd en een inflatieverwachting voor maart 2017 van 0,1% uitgesproken. In Japan leidde dit tot teleurstelling en een koersdaling van de tienjaarsschuld, en dus een rentestijging (naar toen -0,18%). In Europa leidde het tot koersstijging. De Nederlandse tienjaarsrente op staatsschuld daalde tot onder 0% en bleef daar voor het eerst een paar dagen hangen. Op dinsdag steeg de rente, maar zij bleef per saldo iets lager dan de week ervoor, ook in Zuid-Europa.

Lees verder

bron: Beleggers belangen

Laatste reacties op dit bericht

  • Nog geen reacties gegeven