*

Advies & Analyse

Amerikaanse producticapaciteit vormt sleutel voor rente

woensdag 4 januari 2017 12:59

De Amerikaanse economie en het centralebankbeleid zullen in 2017 veel aandacht vragen. Want is de Fed te laat gestart met een serie renteverhogingen? Dat is afhankelijk van de staat van de Amerikaanse economie.

De werkloosheid in de VS is met 4,6% op het laagste niveau beland sinds tijden. De economische groei is met gemiddeld ruim 2% respectabel. De belangrijke vraag is nu of de Amerikaanse economie op volledige capaciteit draait. Stel dat dit zo is, dan zal het door de aanstaande president Donald Trump aangekondigde stimuleringsbeleid snel tot hogere inflatie leiden. Er komt dan namelijk onder meer spanning op de arbeidsmarkt, wat leidt tot hogere lonen. Dit gaat ten koste van de bedrijfswinsten, tenzij de bedrijven hun afzet kunnen verhogen. Zij zullen zeker ook proberen hun prijzen te verhogen en prijsstijgingen leiden tot toenemende inflatie. Indien dit mechanisme snel optreedt zit de Fed met haar huidige geldmarkttarief van 0,50-0,75 zo laag dat zij daarmee niet een mogelijk te snel stijgende inflatie snel kan tegenwerken. Dan zou zij in 2017 snel moeten handelen.

Indien de Amerikaanse economie nog niet op volledige capaciteit draait, zullen teleurgestelde arbeidskrachten zich alsnog op de arbeidsmarkt melden zodra er meer werk is; dan blijven de loonstijgingen en de inflatie beperkt. In dat geval kan de Fed met haar rentetarieven geleidelijk en alsnog op tijd op een niveau komen waarop zij op meer effectieve wijze anti-inflatoire maatregelen kan nemen, inspelend op de mogelijke effecten van het expansieve beleid van Trump.

Het laatste scenario tekent zich af: de capaciteitsbenutting van de industrie is met 75% lager dan begin 2015 (79%) en al helemaal dan de periode voorafgaande aan de financiƫle crisis in 2008 (81% in 2007). Enige nieuwe rust in de rentemarkten kan daarom verwacht worden. Dat bleek al uit de rentedaling van de tienjaars staatsschuld in de VS, naar 2,44%, maar die daling werd de afgelopen week verstoord door een tijdelijk hoger inflatiecijfer van 1,7% in Duitsland. Verwacht kan wel worden dat door de hogere inflatiecijfers in 2017 in de VS en in Europa, de gemiddelde renteniveaus in 2017 hoger zullen zijn dan in 2016.

 

Lees ook: Canadese dollar valt of staat met olie en huizenmarkt


Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.