Advies en analyse

Verwachtingen over rentebeleid Fed ineens hooggespannen

Woensdag 11 januari 2017 14:16

Het beeld van de mogelijkheden op renteverhogingen door de Fed in 2017 dat wij vorige week schetsten, is naderhand bevestigd. Was het in 2016 de vraag of de Fed één renteverhoging zou doorvoeren of geen, in 2017 is de blik omhoog gericht: worden het er drie of meer?

Dat heeft te maken met het beleid dat de nieuwe president van de VS, Donald Trump, zal doorvoeren, en de effecten van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt op de inflatie. Inflatieverwachtingen hebben vanzelfsprekend al direct een invloed op de rentestand van de wat langere termijnschuld omdat de coupon bij inflatie in waarde daalt, zeker de coupon die over enkele jaren wordt uitgekeerd. Eric Rosen­gren, Fed-president in Boston, heeft gemeld dat drie renteverhogingen door de federale centrale bank geschikt lijken te zijn, zolang de Amerikaanse economie dicht bij volledige werkgelegenheid verkeert. Hij denkt dat het goed zou zijn als de Fed haar balans verkleint en wil dus de expansie van de geldhoeveelheid afremmen.

Het effect van renteverhogingen of balansverkleining door de Fed op de langetermijnrente is onzeker. Immers, als de Fed haar officiële geldmarkttarieven verhoogt in een poging om de (mogelijk aanstaande) inflatie te beteugelen kan dit betekenen dat die toekomstige inflatie juist wordt getemperd. Dan hangt het af van het vertrouwen van beleggers in de effectiviteit van het anti-inflatiebeleid van de Fed of de langetermijnrente daalt of (door-)stijgt.

Uit de ontwikkeling van de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsschuld blijkt dat de beleggers momenteel vertrouwen hebben in de Fed. De tienjaarsrente is gedaald van het hoogtepunt van 2,60% in midden december naar onder 2,40% op 10 januari.

In Europa trad juist een rentestijging op. Een onverwacht hoge inflatie in Duitsland heeft tot een snelle stijging van de tienjaarsrente geleid. Die stijging is vooral het gevolg van naar wij verwachten niet-structurele ontwikkelingen, zoals de hogere olieprijs. De kerninflatie (zonder voedings- en olieprijzen ) bleef met circa 1% laag. Niettemin kan een hogere olieprijs invloed gaan uitoefenen op andere producten, als die olie als grondstof hebben, wat in de toekomst wel tot een structureel hoger inflatie kan leiden. We verwachten dat dit gebeurt.

Lees verder

bron: Beleggers belangen

Laatste reacties op dit bericht

  • Nog geen reacties gegeven