Advies en analyse

Zilver wordt wellicht betere belegging dan goud

Woensdag 1 maart 2017 14:28

Aan de opmerkelijke rust op de grondstofmarkten is in februari niets veranderd. De prijzen van belangrijke grondstoffen schommelen al langere tijd binnen een vrij nauwe bandbreedte.

Een vat WTI-olie werd bijvoorbeeld de hele maand februari verhandeld voor $52,50 tot $55,00 per vat, terwijl de prijs voor Brent-olie $55,00 tot $57,50 was. Dit terwijl tot december vorig jaar prijsschommelingen van ruim 10% per maand meer regel dan uitzondering waren. Per saldo steeg de olieprijs in februari met iets meer dan 2%.
De winst van de goudprijs kwam daarentegen uit op bijna 4%. Die terreinwinst is opmerkelijk, aangezien het edelmetaal in het verleden juist in trek was in periodes waarin de volatiliteit op financiële markten toenam. Ook het vooruitzicht dat de Federal Reserve binnenkort de rente gaat verhogen is in principe slecht nieuws voor de goudprijs. Blijkbaar bouwen sommige beleggers hun positie in de grondstof toch uit met het oog op de toegenomen politieke onzekerheid. In januari kwam de instroom van de tien grootste goud-ETF’s op $1,6 mrd en voorlopige cijfers wijzen erop dat die trend in februari heeft doorgezet. Sinds half december is de goudprijs met ruim 10% opgeveerd. Voor zilver komt die winst zelfs op 15%. Zilver krijgt de afgelopen jaren veel aandacht omdat het metaal een belangrijke grondstof is voor de productie van zonnecellen. De groeiende vraag vanuit deze markt is een van de oorzaken waarom de zilverprijs sinds een dieptepunt eind 2015 meer is opgeveerd dan de goudprijs: ruim 30% tegenover circa 20%. In de toekomst zal de rugwind vanuit de zonnecelmarkt echter afnemen. Door de opkomst van nieuwe productietechnieken is er steeds minder zilver nodig bij het fabriceren van zonnecellen. In de afgelopen tien jaar is de benodigde hoeveelheid al gedaald van ruim een halve gram tot minder dan 0,1 gram per cel. Die trend zal de komende jaren doorzetten en in de toekomst kan het edelmetaal mogelijk steeds meer vervangen worden door andere metalen, zoals koper. De impact van de afvlakkende vraag vanuit de zonnecelmarkt (circa 13% van de industriële vraag) weegt echter minder zwaar dan de groeiende vraag naar zilver als grondstof voor de elektronica-industrie (42% van de industriële vraag). De vooruitzichten voor deze sector zijn dankzij de aantrekkende economische groei verbeterd.

Lees verder

bron: Beleggers belangen

Laatste reacties op dit bericht

  • Nog geen reacties gegeven