*

Advies & Analyse

Onze achtergestelde hoogrentende obligaties stemmen tevreden

woensdag 5 april 2017 15:35

Tot nu toe is 2017 een tevredenstellend bedrijfsobligatiejaar. Dat geldt echter niet voor de investment grade obligaties (dus met de hoogste kredietstatussen).

De Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index met een effectieve duratie van 5,36 (een maat voor de looptijd en de renteveranderingsgevoeligheid) presteerde met +0,41 matig en fluctuerend. Het rendement van investment grade obligaties is per saldo de ‘optelsom’ van de ontwikkeling van de benchmark en van de spread tegenover die benchmark (in Europa de vijfjarige Duitse staatsrente) en dat was laag. Dat heeft te maken met hun relatief lage rente waardoor ze al snel in de vuurlinie liggen als beleggers vermoeden dat de algehele rentevoet omhoog gaat. De hogere beleggingswinsten zijn in 2017 te vinden bij de high yield obligaties. Zij hebben minder last van de veranderingen (van verwachtingen) over de rentestand. Hun couponvergoeding is veel hoger, waardoor de renteveranderingen ze relatief beperkt raken. De Europese in de Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index steeg gestaag met +1,47% (bij een effectieve duratie van 3,44).

In de Koerswijzer hebben we zes achtergestelde hoogrentende obligaties als tip opgenomen, waarvan er twee afwijken: de Rabo Ledencertificaten zijn eeuwigdurend en de Veolia Environment-obligatie wordt over een jaar afgelost, denken wij. We concentreren ons hier op de vier die pas over vier tot zeven jaar (middellangetermijnduratie) afgelost kunnen worden. Deze achtergestelde hoogrentende obligaties blijken ook niet gevoelig voor de huidige rente-ontwikkelingen. De tips hebben meer het karakter van high yield obligaties, of zelfs van aandelen. Dat blijkt uit hun rendementen in het huidige kalenderjaar. Voor de 9% Delta Lloydlening is het rendement dit jaar 4,85% (inclusief opgebouwde rente). Datzelfde rendement voor de 5% ASR-lening komt uit op 5,56%, voor de 4,375% Delta Lloydlening op 4,41% en voor de 9% SRLeven op 6,30%. En dat over ruim drie maanden! We zijn tevreden.

 

Lees ook: Net zoals de inflate dalen ook de rentes in West-Europa weer


Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.