Advies en analyse

Negen aandelen beter dan verwacht

Vrijdag 21 april 2017 09:04

Beleggers die weten welke richting de economie uitgaat, kunnen op de beurs veel geld verdienen. Het is echter frappant dat groeiaandelen op termijn niet beter presteren dan waarde-aandelen. Verwachten we er te veel van óf komen bedrijven hun beloften niet na? De prijs van het aandeel blijkt vaak de beste voorspeller te zijn.

Het verschil tussen waarde- en groeiaandelen zit hem in de waardering. In de regel zijn groeiaandelen hoog gewaardeerd en waarde-aandelen laag. Waarde-aandelen hebben een lage koers-winstverhouding, betalen veelal dividend en laten over het algemeen een vrij gematigde stijging van de omzet en winst zien. Groeiaandelen daarentegen worden gekenmerkt door een hoge koers-winstverhouding, betalen nauwelijks of geen dividend en het zijn aandelen waarvan beleggers verwachten dat de omzet en de winst in de komende jaren snel zal stijgen.

Natuurlijke voorkeur
Het is op zich logisch dat beleggers een natuurlijke voorkeur hebben voor groeiaandelen. Want als het bedrijf de omzet over een langere periode kan doen stijgen, dan volgt bij goed ondernemerschap de winst en komt die ontwikkeling ten langen leste ook in de beurskoers tot uiting. De praktijk leert evenwel dat beleggers bij dit soort aandelen de groeivooruitzichten te rooskleuring inschatten, waardoor men in de regel te veel betaalt voor de aandelen.

Drietal oorzaken
Over de kansen van waarde-aandelen zijn beleggers vaak te pessimistisch. In de praktijk is de onderwaardering te herleiden naar een drietal oorzaken: bedrijfsspecifieke problemen (zoals de sjoemelsoftware bij Volkswagen), last van nevenschade (problemen bij de concurrentie of toeleveranciers) of beurscorrecties. De lage waardering van waarde-aandelen is een bewijs dat beleggers niet bepaald optimistisch over de toekomst zijn.

Interessante ratio
De koers-winstverhouding is een populaire ratio om te zien of een aandeel hoog of laag gewaardeerd is. Een andere interessante ratio is de koers/boekwaarde. De boekwaarde wordt vaak gelijkgesteld met het eigen vermogen en kunt u beschouwen als wat er overblijft voor de aandeelhouder nadat de onderneming aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Lees verder

bron: Beleggers belangen

Laatste reacties op dit bericht

  • Nog geen reacties gegeven