*

Advies & Analyse

Negen aandelen beter dan verwacht

vrijdag 21 april 2017 09:04

Beleggers die weten welke richting de economie uitgaat, kunnen op de beurs veel geld verdienen. Het is echter frappant dat groeiaandelen op termijn niet beter presteren dan waarde-aandelen. Verwachten we er te veel van óf komen bedrijven hun beloften niet na? De prijs van het aandeel blijkt vaak de beste voorspeller te zijn.

Het verschil tussen waarde- en groeiaandelen zit hem in de waardering. In de regel zijn groeiaandelen hoog gewaardeerd en waarde-aandelen laag. Waarde-aandelen hebben een lage koers-winstverhouding, betalen veelal dividend en laten over het algemeen een vrij gematigde stijging van de omzet en winst zien. Groeiaandelen daarentegen worden gekenmerkt door een hoge koers-winstverhouding, betalen nauwelijks of geen dividend en het zijn aandelen waarvan beleggers verwachten dat de omzet en de winst in de komende jaren snel zal stijgen.

Natuurlijke voorkeur
Het is op zich logisch dat beleggers een natuurlijke voorkeur hebben voor groeiaandelen. Want als het bedrijf de omzet over een langere periode kan doen stijgen, dan volgt bij goed ondernemerschap de winst en komt die ontwikkeling ten langen leste ook in de beurskoers tot uiting. De praktijk leert evenwel dat beleggers bij dit soort aandelen de groeivooruitzichten te rooskleuring inschatten, waardoor men in de regel te veel betaalt voor de aandelen.

Drietal oorzaken
Over de kansen van waarde-aandelen zijn beleggers vaak te pessimistisch. In de praktijk is de onderwaardering te herleiden naar een drietal oorzaken: bedrijfsspecifieke problemen (zoals de sjoemelsoftware bij Volkswagen), last van nevenschade (problemen bij de concurrentie of toeleveranciers) of beurscorrecties. De lage waardering van waarde-aandelen is een bewijs dat beleggers niet bepaald optimistisch over de toekomst zijn.

Interessante ratio
De koers-winstverhouding is een populaire ratio om te zien of een aandeel hoog of laag gewaardeerd is. Een andere interessante ratio is de koers/boekwaarde. De boekwaarde wordt vaak gelijkgesteld met het eigen vermogen en kunt u beschouwen als wat er overblijft voor de aandeelhouder nadat de onderneming aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Wanneer de ratio van koers/boekwaarde kleiner is dan 1, dan houdt dit in dat beleggers niet bereid zijn om de waarde te betalen van alle onderliggende activa. Dat kan zijn omwille van tijdelijke problemen, concurrentie of door een beurskrach.

Het hoeft niet
Een lage koers/boekwaarde (lees: kleiner dan 1) kan betekenen dat het aandeel ondergewaardeerd is, maar als er problemen zijn dan hoeft dat niet zo te zijn. Het is daarom van groot belang dat u naar verschillende ratio’s kijkt voordat u een conclusie trekt.

Faam als beursgoeroe
Professor Aswath Damodaran is niet alleen een autoriteit op het gebied van aandelenwaarderingen, hij geniet in de Verenigde Staten wereldfaam als beursgoeroe. De hoogleraar Financiën aan de Stern Business School in New York ontvouwde in het boek Investment Fables een beleggingsstrategie voor het kopen van ondergewaardeerde aandelen. Want ondergewaardeerde aandelen bieden een hoger rendement dan overgewaardeerde aandelen en ze doen het beter dan het beursgemiddelde.

De selectiecriteria die professor Damodaran aandraagt, zijn niet bijster moeilijk of gecompliceerd. Wel eist hij dat de ratio van koers en boekwaarde (K/B) kleiner is dan 0,8! Vervolgens elimineert hij alle aandelen met een marktrisico (bèta) groter dan 1,5. Daarna verwijdert hij de aandelen waarvan de verhouding vreemd vermogen tot het totaal vermogen, oftewel de schulden, groter is dan 70%. In de Verenigde Staten noemen ze dat de Debt ratio. En tot slot wordt het rendement op eigen vermogen (ROE) bepaald en dat moet hoger zijn dan 8%.

Lees ook: Snurer blikt vooruit: Opportuniteit rijmt op volatiliteit


Wie mag dit artikel niet missen? U kunt als abonnee dit artikel cadeau geven aan uw vrienden of familie. Klik bovenaan het artikel op de link en het artikel wordt per e-mail doorgestuurd.