*

Advies & Analyse

Amerikaanse prijsindex lager, rente ook

dinsdag 16 mei 2017 15:17

De afgelopen week (dinsdag t/m maandag) was er geen nieuws dat de staatsobligatiemarkten echt in beweging zette. Of het moeten de economische berichten zijn die erop wijzen dat de economie in de VS zich flauw ontwikkelt. Dat is overigens al heel wat, want de Amerikaanse economie presteert al bovengemiddeld lang redelijk goed.

Het belangrijke macrocijfer was, vanzelfsprekend, de consumentenprijsindex van 12 mei (+2,2% over een jaar) en vooral het kerncijfer ervan (zonder voeding en energie) Die stijging kwam uit op 1,9%, tegen 2,0% vorige maand. De Fed hoeft dus nog niet bang te zijn dat de afname van de werkloosheid zich via loonsverhogingen, en doorberekeningen daarvan in prijzen van eindproducten, zal vertalen in inflatie. De verhoging van de officiële geldmarkttarieven kan dus in kalm tempo geschieden.

De rente op de kapitaalmarkt (schuld langer dan twee jaar) liep de afgelopen week iets terug door het lagere inflatiegevaar (zie grafiek). Slaagt president Trump erin om de economische groei in de VS te verhogen, dan kan als reactie daarop wel aan een versnelling van het renteverhogingsbeleid van de Fed gedacht worden. Immers, dan stijgt ook het inflatiegevaar. Maar vooralsnog is de effectiviteit van de president bij de uitvoering van zijn plannen dermate beperkt dat op die versnelling geen zicht is.

 

Lees ook: AEX-index komt nauwelijks van zijn plaats


Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor dit aandeel? U kunt u als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website