Advies en analyse

Waarom blijft zilver achter?

Dinsdag 20 juni 2017 13:48

Met een klim van 4,5% sinds de start van 2017 blijft zilver voorlopig achter op goud, dat 9% duurder werd. Dit was vorig jaar net omgekeerd. Toen lag het rendement op het goedkoopste edelmetaal met 16% bijna dubbel zo hoog als bij goud (8,5%).

2016 bracht zowel voor goud als voor zilver het eerst winst na 3 opeenvolgende verliesjaren. Door de relatief gezien minder goede prestatie van zilver is de goud/zilver ratio weer opgelopen naar 75, wat een stuk boven het gemiddelde van de 4 voorbije decennia is. In maart vorig jaar bedroeg de prijsverhouding tussen beide edelmetalen nog 83,5. Maar deze ratio is als losse indicator niet betrouwbaar genoeg om investeringsbeslissingen op te baseren. De huidige prijsverhouding geeft enkel aan dat zilver historisch gezien op dit moment relatief goedkoop is tegenover goud.

Zilver kent in tegenstelling tot goud in hoofdzaak industriële toepassingen, die voor meer dan de helft van de vraag instaan. De fotovoltaïsche sector (zonnepanelen) heeft het voorbije decennium de plaats ingenomen van de fotografie. De zilverconsumptie in de fotovoltaïsche industrie steeg vorig jaar met 34%. De groei van de industriële vraag zal de komende jaren wel afnemen. Door de technologische vooruitgang neemt de benodigde hoeveelheid zilver voor de productie van zonnepanelen af.

Staven en munten en juwelen staan beide in voor 20% van de vraag, maar uit cijfers van marktonderzoeker Metals Focus blijkt dat dit krimpende markten zijn. De consumptie van zilveren juwelen nam vorig jaar met 7% af en de verkoop van zilveren staven en munten daalde zelfs met een derde naar het laagste niveau sinds 2009. Metals Focus verwacht voor 2017 een daling van het globale zilveraanbod met 1% van 32700 naar 32400 ton. De mijnproductie viel vorig jaar voor het eerst sinds 2002 terug (-0,6%). Deze trend zou zich dit jaar doorzetten wegens de lagere kapitaaluitgaven van de mijnbouwers. Het aanbod van gerecycled zilver daalde in 2016 naar het laagste niveau in 24 jaar en zou in 2017 nog verder afnemen. Maar Metals Focus ziet de vraag nog harder afnemen dan het aanbod.

Lees verder

bron: Beleggers belangen

Laatste reacties op dit bericht

  • Waarom?.., in de grafiek staat het antwoord!, als er een grafiek van zilver zou staan natuurlijk… Lekker slim, het over zilver hebben maar een totaal ander grafiek tonen, je ziet het enkel bij Beleggers Belangen…...

    Ed 20 juni 2017 14:56:03
  • Misschien is het dan nu tijd zilver v.d. lijst edelmetalen te schrappen, want een edelmetaal is het nooit geweest: het roest onder je handen weg

    jan 20 juni 2017 14:05:56
  • Misschien is het dan nu tijd zilver v.d. lijst edelmetalen te schrappen, want een edelmetaal is het nooit geweest: het roest onder je handen weg

    jan 20 juni 2017 14:05:44