*

Advies & Analyse

Waarom blijft zilver achter?

dinsdag 20 juni 2017 13:48

Met een klim van 4,5% sinds de start van 2017 blijft zilver voorlopig achter op goud, dat 9% duurder werd. Dit was vorig jaar net omgekeerd. Toen lag het rendement op het goedkoopste edelmetaal met 16% bijna dubbel zo hoog als bij goud (8,5%).

2016 bracht zowel voor goud als voor zilver het eerst winst na 3 opeenvolgende verliesjaren. Door de relatief gezien minder goede prestatie van zilver is de goud/zilver ratio weer opgelopen naar 75, wat een stuk boven het gemiddelde van de 4 voorbije decennia is. In maart vorig jaar bedroeg de prijsverhouding tussen beide edelmetalen nog 83,5. Maar deze ratio is als losse indicator niet betrouwbaar genoeg om investeringsbeslissingen op te baseren. De huidige prijsverhouding geeft enkel aan dat zilver historisch gezien op dit moment relatief goedkoop is tegenover goud.

Zilver kent in tegenstelling tot goud in hoofdzaak industriële toepassingen, die voor meer dan de helft van de vraag instaan. De fotovoltaïsche sector (zonnepanelen) heeft het voorbije decennium de plaats ingenomen van de fotografie. De zilverconsumptie in de fotovoltaïsche industrie steeg vorig jaar met 34%. De groei van de industriële vraag zal de komende jaren wel afnemen. Door de technologische vooruitgang neemt de benodigde hoeveelheid zilver voor de productie van zonnepanelen af.

Staven en munten en juwelen staan beide in voor 20% van de vraag, maar uit cijfers van marktonderzoeker Metals Focus blijkt dat dit krimpende markten zijn. De consumptie van zilveren juwelen nam vorig jaar met 7% af en de verkoop van zilveren staven en munten daalde zelfs met een derde naar het laagste niveau sinds 2009. Metals Focus verwacht voor 2017 een daling van het globale zilveraanbod met 1% van 32700 naar 32400 ton. De mijnproductie viel vorig jaar voor het eerst sinds 2002 terug (-0,6%). Deze trend zou zich dit jaar doorzetten wegens de lagere kapitaaluitgaven van de mijnbouwers. Het aanbod van gerecycled zilver daalde in 2016 naar het laagste niveau in 24 jaar en zou in 2017 nog verder afnemen. Maar Metals Focus ziet de vraag nog harder afnemen dan het aanbod. Volgens de marktonderzoeker zal de zilverconsumptie dit jaar met 3% dalen naar 29400 ton. Daarbij zal een lichte stijging van de industriële vraag een verder afname van de juwelenconsumptie en de vraag naar zilveren munten en staven niet compenseren. 2017 wordt dan het vierde opeenvolgende jaar met een aanbodoverschot dat verder zal uitdiepen naar bijna 3000 ton. Metals Focus stelt voor 2017 een gemiddelde zilverprijs van $18,3  per troy ounce voorop.

Olie
Er komt voorlopig geen einde aan de daling van de olieprijs. De markt reageerde negatief op de Amerikaanse voorraadcijfers en een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In de Verenigde Staten daalden de voorraden ruwe olie minder dan verwacht. Bij de brandstofproducten was er zelfs een toename. Het IEA wijst er op dat de productiegroei bij de niet-OPEC landen ook in 2018 meer dan voldoende zal zijn om de verwachte stijging van de vraag op te vangen. De inspanningen van het aanbodkartel en Rusland zijn volgens de instelling onvoldoende. De markt trok deze conclusie al eerder, want de prijzen van het Brent en WTI-termijncontract daalden naar het laagste niveau sinds november.

 

Lees ook: Palladiumprijs op recordhoogte


Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor dit aandeel? U kunt u als
abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website


The post Waarom blijft zilver achter? appeared first on Beleggers Belangen.