Advies en analyse

Beleggers Belangen Academy: dividend is het allerbelangrijkste

Donderdag 13 juli 2017 10:20

Op de lange termijn komt bijna het volledige rendement op aandelen van de dividenduitkering. Dat maakt het dividend van doorslaggevend belang.

Dividend is een uitkering die een bedrijf aan de aandeelhouder toekent. Het is het gedeelte van de winst dat het bedrijf niet nodig heeft voor investeringen. In de Beleggers Belangen Academy onderscheiden wij vier bestemmingen die de belegger kan kiezen voor dit geld. De belangrijkste: het opnieuw investeren in dezelfde asset die het dividend uitkeerde. Dit werkt als een sneeuwbal: in het eerste jaar is er de dividenduitkering, in het tweede jaar is er dividend dat volgt uit de nieuwe assets die gekocht zijn van het dividend.

Deze kracht van dividend op dividend is enorm. James Montier, beleggingsspecialist bij vermogensbeheerder GMO, heeft ontdekt dat op de Amerikaanse aandelenmarkt van 1871 tot 2010 maar drie factoren rendement genereerden: verandering in de koers-winstverhouding, dividend en de groei van het dividend. In het eerste jaar maakt de verandering in koers-winstverhouding 75% uit van het rendement. Na vijf jaar is het compleet omgedraaid: dan nemen het dividend en dividendverhogingen 75% van het rendement voor hun rekening. Montier wijst erop dat dit niet alleen een Amerikaans fenomeen is, maar iets wat op alle indices voorkomt. De Europese markten zitten zelfs tussen de 80 en 100%. Het is daarom belangrijk, als de belegger een lange horizon heeft, dat hij assets koopt die dividend genereren.

De tweede mogelijke bestemming van het dividend is het te investeren in een andere vermogenscategorie. Die kan goedkoper zijn of de belegger wil de weging van een andere categorie laten toenemen. De belegger kan de uitkering ook op een spaarrekening zetten om te investeren wanneer één van de assets een dip laat zien. De vierde mogelijkheid is om de dividenden op te nemen en ervan te leven.

Koerswinst bestaat niet
Het onderzoek van Montier bevat een interessante conclusie: op het niveau van een index is koerswinst een illusie.

Lees verder

bron: Beleggers belangen

Laatste reacties op dit bericht

  • Ach ja wat het 'belangrijkste ' is boeit eigenlijk niet zo als je het aandeel maar zo laag mogelijk aankoopt. Dan komt dividend ook wel en neem je van beide kanten wat mee. Had Beleggers Belangen ook kunnen bedenken, maar die zoeken altijd de moeilijkste weg!....

    Ed 13 juli 2017 10:42:48