*

Advies & Analyse

De tien dividendaandelen van dit moment

vrijdag 14 juli 2017 10:10

Bij elke kwartaalwisseling selecteert men bij Van Lanschot de tien aandelen met een dividendrendement van meer dan drie procent waarvan het dividend in hun ogen goed ondersteund is. Hoewel hoger niet altijd beter is, is een gemiddeld verwacht dividendrendement van 4,9% toch mooi meegenomen.

Over de afgelopen twintig jaar realiseerde de dividendstrategie van de prestigieuze privaatbankiers uit ’s Hertogenbosch een totaalrendement van 364%. Dat komt neer op een overrendement van 111 procentpunt ten opzichte van MSCI World, de wereldindex. Een blik op de return van de STOXX 600 over twintig jaar laat zien dat de out-performance van de zogeheten ‘Dividend Top 10’ ten opzichte van de Europese graadmeter zelfs 161 procentpunt groot is.

De analisten van Van Lanschot waarschuwen er nadrukkelijk voor dat een hoog dividend niet altijd beter is. Een dividendrendement hoger dan gebruikelijk kan duiden op hoge risico’s. Als de winst van bedrijven onder druk staat, dalen de beurskoersen vaak sneller en eerder dan dat de winstdaling tot uitdrukking komt in het dividend. En hoewel het an sich slecht nieuws is, zie je vaak dat de koersen opveren op het moment dat bedrijven in het dividend snijden. Een dergelijke drastische maatregel gaat vaak vergezeld van maatregelen die het tij moeten keren.

Om tot hun Dividend Top 10 te komen, kijkt men bij Van Lanschot  naar vier punten die iets zeggen over de stabiliteit van het dividend. Het eerste punt is voor door de wol geverfde beleggers een no brainer: consistente groei van het dividend. Daarnaast zijn de groei van de winst en de kasstromen essentieel voor de groei van het dividend. Het derde punt is de mate waarin het dividend gedekt wordt door de winst en de kasstroom. De kans dat een relatief laag dividend verlaagd moet worden als de winst of de kasstromen tegenvallen, is relatief klein. Het vierde punt is de algemene schuldgraad. Bedrijven met lage schulden komen minder snel in betalingsproblemen dan bedrijven die torenhoge schulden moeten torsen. En tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, uitsluitend aandelen met een duurzaam minimumdividendrendement van 3% zijn uitverkoren én aandelen waaraan intern geen verkoopaanbeveling kleeft.

Op basis van de genoemde criteria kwamen de analisten bij Van Lanschot begin deze maand tot bovenstaande tien namen. De Dividend Top 10 is niet zozeer een aanbeveling tot het kopen van aandelen met een aantrekkelijk rendement, maar een ideeënlijst voor beleggers die interesse hebben in dividendaandelen. Als uw wilt weten of deze aandelen in uw beleggingsportefeuille passen, neem dan contact op met uw beleggingsadviseur.

Lees ook: Ook 2017 is een prima dividendjaar


Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor deze aandelen? U kunt zich als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website.


The post De tien dividendaandelen van dit moment appeared first on Beleggers Belangen.