*

Advies & Analyse

Lot Noorse kroon valt of staat met olieprijs

dinsdag 25 juli 2017 16:07

De Noorse kroon (NOK) verloor tegenover de euro tussen 2013 en 2016 ongeveer een vijfde van zijn waarde. Vorig jaar liet de munt een bescheiden herstel optekenen maar dit was geen lang leven beschoren. Sinds begin 2017 moest de NOK opnieuw enkele procenten inleveren.

De verklaring ligt bij de evolutie van de energieprijzen. Olie en gas zorgt voor het grootste deel van de exportinkomsten van Noorwegen. Maar samen met de prijzen zijn ook de investeringen in de olie- en gassector de voorbije 2 jaar met 15% gedaald. Dit bleef niet zonder gevolgen. De groei van het bruto binnenlands product bleef vorig jaar steken op 1%. Economen verwachten wel dat het dieptepunt van de cyclus daarmee bereikt is. Het tempo waarmee de investeringen in de energiesector afnemen, zal de komende jaren dalen. Deze krimp wordt gecompenseerd door een stimuleringsbeleid van de overheid met investeringen in infrastructuur, onderwijs en woningbouw. Het is voorlopig nog onzeker of deze politiek zal worden voortgezet want dit najaar staan verkiezingen gepland. Voor 2017 en 2018 wordt een groei met respectievelijk 1,5 en 1,8% vooropgesteld. Deze prestatie ligt in lijn met het gemiddelde van de eurozone.

Niet alleen de overheidsinvesteringen stimuleren de groei. De zwakke NOK is ook gunstig voor de belangrijke toeristische sector. Daarnaast zijn ook de consumentenbestedingen hoog door de lage werkloosheid, de lage rente en de recente belastingverlagingen. De Noorse centrale bank liet sinds het voorjaar van 2016 de rente ongewijzigd op 0,5%. Door de dalende inflatieverwachtingen en een afkoelende huizenmarkt is een verdere renteverlaging niet uitgesloten. Met de NOK kan indirect worden ingespeeld op de evolutie van de olieprijs. Een forse stijging zit er op korte termijn echter niet aan te komen. De munt levert wel een aardig rendement op. De rente op de 10-jarige overheidsobligatie bedraagt momenteel 1,64%.

Lees ook: Alle ogen gericht op de Europese Centrale Bank


Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor dit aandeel? U kunt u als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website


The post Lot Noorse kroon valt of staat met olieprijs appeared first on Beleggers Belangen.