Advies en analyse

Weldadige rust rond bedrijfsobligaties

Dinsdag 29 augustus 2017 17:24

Het was opnieuw erg rustig op de Europese markt voor bedrijfsobligaties.

De risico-opslagen op kredietwaardige investment grade-euroleningen kwamen nauwelijks van hun plaats en stegen iets op highyield-papier. Eind vorige week lag het effectieve rendement in het investment grade-segment op circa 1,03% en in de euro highyield-markt (exclusief leningen van financiële instellingen) op circa 2,7%. Daarmee zijn de ‘yields’ vrijwel onveranderd vergeleken met de voorgaande week. Tot dusver dit jaar staan euro investment grade-bedrijfsobligaties op een keurig totaalrendement van 1,95%, voor junkleningen is dat 4,6%.

Een grote bedreiging voor de bedrijfsobligatiemarkt blijft een sterke stijging van de rente op staatsobligaties. Dit zal vermoedelijk tot een sterke uitstroom van beleggersgelden leiden en fors hogere risicopremies met zich meebrengen. Voorlopig lijkt dit echter niet aan de orde. De toespraken van ECB-president Draghi en Fed-voorzitter Yellen in Jackson Hole leverden voor beleggers geen nieuwe inzichten op. Maar de algemene verwachting is dat het monetaire beleid slechts heel geleidelijk wordt genormaliseerd. De Fed gaat binnenkort een begin maken met het afbouwen van de opgeblazen balans en de ECB zal waarschijnlijk na de zomer meer details geven over de verwachte verdere reductie van de maandelijkse obligatieaankopen. Ook het wanbetalingsrisico is voorlopig erg laag.

Bedrijven profiteren van de aantrekkende economische groei in Europa en de nog altijd extreem lage rentetarieven. Junkbedrijven maken hier wereldwijd gretig gebruik van en zullen dit jaar naar verwachting van Moody’s een kwart meer nieuwe leningen in de markt zetten. Voor de investment grade-markt wordt een groei van 2,8% voorzien. In de zomer ligt de markt echter vrijwel volledig stil. Afgelopen week kwamen er geen nieuwe euro highyield-leningen bij en werd er slechts voor €1,85 mrd aan nieuw investment grade-papier uitgegeven. Daaronder ook een nieuwe lening van Aegon van €500 mln met een looptijd van een jaar en een 0% coupon. Er was volgens vakblad Global Capital veel interesse waardoor de lening tegen een negatieve yield in de markt kon worden gezet. Dat was een primeur voor een financiële instelling.

Lees ook: Lees verder

bron: Beleggers belangen

Laatste reacties op dit bericht

  • Nog geen reacties gegeven