*

Advies & Analyse

Kerninflatie blijft raadsel voor centrale banken

dinsdag 17 oktober 2017 16:49

De kerninflatie (consumentenprijzen zonder voeding en olie) blijft een raadsel voor de centralebankpresidenten. In de VS, waar de Fed op het punt staat de rente te verhogen, was de inflatie over augustus en september met 1,7% toch weer ver van de gewenste 2% af. Dit betekent dat de Fed met deze actuele cijfers voorhanden eigenlijk geen argument heeft om de officiële kortetermijnrentes te verhogen. Dat argument is er wél als economische theorieën worden gehanteerd. De werkloosheid is in de VS zover gedaald dat de arbeidsschaarste in theorie tot hogere lonen en dus tot hogere prijzen en inflatie moet gaan leiden. Met die theorie in het achterhoofd kan dus worden verwacht dat de huidige lage werkloosheid in de toekomst toch eindelijk tot meer inflatie zal leiden.

Geen jaarrecords

Om die inflatie voor te zijn heeft de Fed toch een argument om de rentetarieven te verhogen. Daar komt bij dat een verhoging ook uit oogpunt van voorzichtigheid valt te beargumenteren. Immers, als de inflatie eenmaal is gestegen, moeten meerdere renteverhogingen worden doorgevoerd om haar te beteugelen en dat kan de economische groei aantasten. De markt voor tienjaarsschuld heeft met rentestijging geanticipeerd op een stijging van de korte rente. Daarmee zijn overigens nog geen jaarrecords bereikt (zie grafiek).

The post Kerninflatie blijft raadsel voor centrale banken appeared first on Beleggers Belangen.