*

Advies & Analyse

Obligatiebeleggers krijgen meer vertrouwen in Italië

dinsdag 12 december 2017 14:45

Voor de Amerikaanse economie werd het ‘Goudlokje-scenario’ van een behoorlijke economische groei en lage inflatie afgelopen week nog eens bevestigd. Daarnaast daalt de tienjaarsrente in Italië.De banengroei van 228.000 in november overtrof de verwachtingen, terwijl de loonstijging van 2,5% op jaarbasis gematigd blijft. Deze cijfers zullen de Federal Reserve er niet van weerhouden om deze week de rente met 25 basispunten op te trekken, maar de hardnekkig lage loongroei rechtvaardigt terughoudendheid met vervolgstappen in 2018. De markt verwacht momenteel nog twee renteverhogingen volgend jaar, maar de leden van de Fed sturen aan op drie verhogingen van 25 basispunten.

Tienjaarsrente Italië daalt

Ook de Europese Centrale Bank vergadert deze week. Mogelijk dat Mario Draghi de economische prognoses optrekt, maar de rente zal hij ongemoeid laten. Ondanks de sterke werkgelegenheidscijfers bleef de Amerikaanse tienjaarsrente afgelopen week vrijwel stabiel; hetzelfde gold voor de Duitse rentes. Opvallend was de verdere daling van de Italiaanse tienjaarsrente met circa zeven basispunten naar 1,65%, het laagste niveau van dit jaar. De teruglopende risico-opslag is waarschijnlijk vooral te danken aan de betere macrocijfers uit Italië, die momenteel zwaarder wegen dan de onzekerheid over de verkiezingen in 2018.

The post Obligatiebeleggers krijgen meer vertrouwen in Italië appeared first on Beleggers Belangen.