beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Wat kan een wereldwijde belasting betekenen voor de markt en technologieaandelen?

Opmerking: Ons politieke commentaar is bewust onpartijdig. We hebben geen voorkeur voor bepaalde politieke partijen of politici en beoordelen politieke ontwikkelingen alleen op hun potentiële gevolgen voor de markt.

Sinds zijn voorstel eerder dit jaar om de Amerikaanse vennootschapsbelasting te verhogen, heeft de Amerikaanse president Biden samengewerkt met andere landen in de hoop een wereldwijd minimumtarief voor vennootschapsbelasting in te voeren. In juli zijn ongeveer 130 lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) het eens geworden over een wereldwijd minimumbelastingtarief, vermoedelijk een grote stap in de richting van een hervorming van het wereldwijde belastingstelsel.i De overeenkomst heeft de volgende doelstellingen:

 1. Een wereldwijde minimumvennootschapsbelasting van 15% invoeren, en
 2. De heffingsbevoegdheid van landen waar grote multinationals (met name tech- en tech-achtige bedrijven) zijn gevestigd, toewijzen aan de landen waar ze winst maken, ongeacht of ze daar fysiek aanwezig zijn

Als de wereldwijde minimumbelasting door elk land zou worden aangenomen en ingevoerd, wat heel wat voeten in de aarde zal hebben, zou dat een einde maken aan het bestaan van landen die fiscale voordelen bieden in de vorm van een relatief lage vennootschapsbelasting en daarmee sommige multinationale bedrijven aantrekken. Veel beleggers beginnen zich zorgen te maken over de impact die de hogere kosten op de aandelenkoers van de getroffen multinationals zouden kunnen hebben. In de meeste gevallen gaat het om tech- en tech-achtige bedrijven. Maar zelfs na deze recente overeenkomst is Fisher Investments Nederland van mening dat een wereldwijde belastingregeling allesbehalve een uitgemaakte zaak is. In veel democratische landen kunnen belastingwijzigingen alleen worden doorgevoerd via nieuwe wetgeving. Daarom is deze overeenkomst voorlopig vooral een symbolisch gebaar en zal misschien nooit tot wasdom komen.

In dit artikel nemen we het voorstel voor wereldwijde belastingen onder de loep en leggen we uit wat het wel en niet betekent voor langetermijnbeleggers die zich op aandelen richten.

De wereldwijde minimumvennootschapsbelasting heeft nog een lange weg te gaan

Een wereldwijde minimumvennootschapsbelasting vereist een vrijwel unanieme goedkeuring om effectief te zijn. Er hoeven maar een paar laagbelastende landen niet mee te werken en de deal gaat niet door. Bovendien zou het waarschijnlijk jaren duren voordat een eventuele wereldwijde minimumbelasting van kracht wordt – een belangrijke reden waarom wij denken dat aandeelhouders van toekomstgerichte bedrijven zich niet al te veel zorgen hoeven te maken over de deal.

Sommige belastingparadijzen, zoals Hongarije (9% vennootschapsbelasting), hebben de OESO-overeenkomst niet ondertekend.ii Dat Frankrijk, Japan en Duitsland hebben ingestemd met de wereldwijde minimumbelasting is niet bijzonder relevant, aangezien hun vennootschapsbelasting boven het voorgestelde minimum ligt. De kleinere landen die lage belastingtarieven gebruiken als lokaas voor bedrijven, zijn het meest van belang. Het feit dat Hongarije niet meedoet, kan ook verstrekkende gevolgen hebben op het niveau van de Europese Unie (EU). EU-belastingwijzigingen vereisen ratificatie door alle 27 lidstaten om te worden aangenomen, dus ieder land kan zijn veto uitspreken over de deal. Hoewel Brussel en de andere EU-leden de andersdenkenden waarschijnlijk onder druk zullen zetten, wordt het waarschijnlijk nog een hele klus om tot een unanieme overeenstemming te komen. Zonder medewerking van de EU verliest het OESO-voorstel veel aan kracht.

Het ligt ook voor de hand dat sommige landen uit de overeenkomst zouden kunnen stappen als er een politieke patstelling ontstaat binnen de nationale regeringen, wat een verdere verzwakking van de regeling zou betekenen. Als de regering van Ierland bijvoorbeeld zwicht voor de druk van de EU en een poging doet om de Ierse wetgeving voor vennootschapsbelasting te wijzigen, heeft ze een meerderheid in het parlement nodig. Aangezien de zittende regering een coalitie van drie partijen is met slechts 83 van de 160 zetels in het Ierse parlement, zijn er maar een paar dwarsliggers nodig om de wetgeving te torpederen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat veel andere Europese landen geregeerd worden door zwakke coalities die controversiële wetgeving misschien moeilijk goedgekeurd zullen krijgen. Al die landen zouden dus kunnen afhaken als ze in een patstelling terechtkomen.

Zelfs als er een wereldwijde minimumbelasting zou komen, zal het jaren duren voordat het voorstel zich een weg heeft gebaand door de wetgevingsprocessen van de afzonderlijke landen, wat gepaard zal gaan met veel publiciteit – van een verrassingseffect zal dus geen sprake zijn en de aandelenmarkt zal meer dan genoeg tijd krijgen om eventuele veranderingen vooraf in te prijzen.

Een belasting op digitale diensten is niet zo slecht voor technologische giganten als velen denken

Veel landen klagen al lang over tech- en tech-achtige bedrijven die geld verdienen aan transacties met burgers en de belastbare inkomsten doorsluizen naar een land met lage belastingen. De belastingcomponent voor digitale diensten van de OESO-overeenkomst is bedoeld om bepaalde heffingsrechten te verschuiven van de landen waar grote multinationals zijn gevestigd naar de landen waar ze hun winst maken.

Hoewel een belasting op digitale diensten een bescheiden negatief effect kan hebben op de winst van sommige techreuzen, is ze misschien niet zo slecht voor deze bedrijven. Momenteel moeten multinationale tech en tech-achtige bedrijven voldoen aan verschillende belastingregels in de landen waar ze actief zijn, wat ongelooflijk ingewikkeld en duur is. Het kan voor deze bedrijven veel gemakkelijker en goedkoper zijn om zich te houden aan een wereldwijde belasting op digitale diensten dan aan een lappendeken van afzonderlijke belastingen op digitale diensten in verschillende landen.

Daarnaast worden kleine bedrijven mogelijk zwaarder benadeeld door aanvullende belastingen dan grote, waardoor het aantal concurrenten zou kunnen afnemen. De techreuzen van vandaag hebben jarenlang de vruchten geplukt van het bestaan van belastingparadijzen. Ze zijn nu zo groot dat extra belastingen voor hen lang niet zo nadelig zouden zijn als voor kleinere bedrijven, die hun boekhoudafdeling misschien moeilijker van voldoende personeel kunnen voorzien om de verkoop nauwkeurig te laten bijhouden. Dat zou de overheadkosten verhogen, de winst verlagen en waarschijnlijk de prikkel voor wereldwijde expansie doen afnemen. Al met al kunnen deze maatregelen uiteindelijk ten goede komen aan de technologiegiganten die deze regeringen probeerden te beteugelen.

De OESO-overeenkomst en het voorstel voor wereldwijde belasting moeten nog veel obstakels overwinnen; de kans is groot dat er helemaal niets van terechtkomt. Zelfs als de besprekingen vorderen en sommige landen samenwerken, zal het proces traag verlopen en veel publiciteit krijgen, wat het verrassingseffect op de markt sterk vermindert. Daarom is Fisher Investments Nederland van mening dat langetermijnbeleggers die zich op aandelen richten hun beleggingsbeslissingen niet moeten baseren op een overeenkomst die vooralsnog vooral van symbolische aard lijkt te zijn.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________________________________

i Bron: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 29-7-2021. https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm/.

ii Bron: Tax Foundation, 31-08-21. 'Corporate Income Tax Rates in Europe,' https://taxfoundation.org/2021-corporate-tax-rates-in-europe/.

Advertentie Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD'sPlus500

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
  Wijziging advies ING Groep 15 aug | Analyse en Advies
 4. Premium
  NN Group is en blijft een cashmachine 11 aug | Analyse en Advies
 5. Premium