beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Waarom het volgens Fisher Investments Nederland toch verstandig kan zijn om een aantal vastrentende effecten aan te houden

Wereldwijd is het rendement op bedrijfs- en staatsobligaties historisch laag – in sommige landen zelfs negatief – wat nadelig is voor het rendement op vastrentende waarden.i Bovendien constateert Fisher Investments Nederland dat veel financiële commentatoren waarschuwen dat die rentetarieven binnenkort gaan stijgen, en aangezien de rente en de koersen van obligaties tegengesteld bewegen, betekent dit dat beleggers weinig rendement krijgen in ruil voor het risico op dalende koersen. Daarom stellen veel commentatoren in publicaties die wij volgen zich de vraag waarom men er überhaupt in zou beleggen. Naar onze mening is het primaire doel van vastrentende effecten het inperken van de volatiliteit van de portefeuille voor beleggers die cashflow nodig hebben. Het is waar dat de rente momenteel in het grootste deel van de ontwikkelde landen extreem laag is, maar wij denken dat het vermogen van vastrentende effecten om de kortetermijnvolatiliteit op te vangen nog steeds intact is – en dat is een overtuigend argument voor beleggers die met het oog op hun doelen, behoeften en/of risicotolerantie de waardeschommelingen in hun portefeuille willen beperken.

De ervaring van Fisher Investments Nederland is dat veel mensen denken dat de belangrijkste rol van vastrentende effecten is om rentebetalingen te genereren die beleggers kunnen gebruiken om de benodigde cashflow te financieren. Maar die redenering gaat volgens ons voorbij aan een reëel en belangrijk argument: de koersen van vastrentende effecten fluctueren op korte termijn doorgaans minder dan die van aandelen. Dat is naar onze mening een uiterst belangrijk punt waarmee dergelijke beleggers rekening zouden moeten houden.ii Voor een belegger wiens financiële langetermijndoelen een relatief hoge cashflow vereisen, kan een combinatie van aandelen en vastrentende effecten een uitstekende keuze zijn. Portefeuille-inkomsten in de vorm van rente of dividenden kunnen een bijdrage leveren aan het financieren van geldopnames. Maar ze vormen niet de enige financieringsbron. Het periodiek verkopen van kleine aantallen effecten is een andere mogelijkheid, en Fisher Investments Nederland is van mening dat die methode vaak beter is.

Het rendement op aandelen kan op korte termijn echter enorme schommelingen vertonen. Zo zijn het hoogste en laagste voortschrijdende 12-maandsrendement van een wereldwijde aandelenportefeuille sinds 1950 respectievelijk 67,1% en -46,8% (in Amerikaanse dollar).iii Over diezelfde periode lag het hoogste rendement van een portefeuille van uitsluitend wereldwijde staatsobligaties op 38,4% en het laagste rendement op -16,5%.iv Evenzo behalen wereldwijde aandelen sinds 1950 over een periode van één maand een mediaan rendement (positief of negatief) van 2,4%, tegenover 0,93% voor vastrentende effecten.v Omdat vastrentende effecten over korte perioden minder fluctueren, beschouwen wij ze als minder volatiel. Deze lagere volatiliteit betekent dat de schommelingen van een portefeuille kunnen worden beperkt door er vastrentende effecten aan toe te voegen, zodat beleggers minder vaak gedwongen worden om voor de financiering van hun cashflow effecten te verkopen op momenten dat die door negatieve ontwikkelingen sterk in waarde zijn gedaald. Dit is naar onze mening de belangrijkste rol van vastrentende effecten in een portefeuille.

Toch beweren veel commentatoren die wij volgen dat het nu anders is. Ze gaan ervan uit dat de historisch lage rente een anomalie is en dat de situatie snel zal omslaan naarmate de economie de pandemie achter zich laat en de monetaire instanties hun inspanningen om de economische groei te stimuleren gaan terugdraaien. Tot op zekere hoogte is dat ook zo, maar we denken ook dat het risico kan worden beperkt met een zorgvuldig positionering. Vastrentende effecten hebben verschillende looptijden, d.w.z. de periode tot aan de geplande vervaldatum van het effect, oftewel het moment waarop de belegger zijn inleg terugkrijgt. Over het algemeen blijkt uit ons onderzoek dat schuldpapier met een langere looptijd onderhevig is aan grotere koersdalingen als de rente stijgt. Dus als u zich zorgen maakt over de stijgende rente, kan het nuttig zijn om vastrentende effecten met een vrij korte looptijd te bezitten.

Maar volgens Fisher Investments Nederland is het niet zeker dat er grote rentestijgingen op komst zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat rentevoeten gevoelig zijn voor de verwachte inflatie (brede prijsstijgingen in de hele economie). Hoewel de inflatie in veel landen is gestegen in 2021, verwachten we dat deze ontwikkeling tijdelijk zal blijken te zijn omdat deze het gevolg is van knelpunten in de toevoerketens die zijn ontstaan toen de economieën over de hele wereld in ongelijk tempo weer opengingen. Dit komt duidelijk naar voren in de Amerikaanse inflatie. De Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI), een maatstaf voor de prijzen in de hele economie, maakte in het voorjaar een sprong op zowel jaar-op-jaar- als maand-op-maand-basis. De index piekte in juni op 5,4% j-o-j en 0,9% m-o-m.vi Maar het jaar-op-jaar-cijfer werd sterk vertekend door de extreem lage prijzen in 2020, die de noemer van de berekening vormen. De maandcijfers gaven naar onze mening een scheef beeld door de scherpe prijsstijgingen van tweedehandsauto's, autoverhuur, hotels en vliegtickets, die volgens ons het gevolg waren van de heropening. In de daaropvolgende maanden nam de impact van die factoren af, waardoor de CPI in augustus daalde tot 0,3% m-o-m.vii In veel Europese landen zien we een vergelijkbare ontwikkeling, zij het met vertraging omdat de heropening van de Europese economie later plaatsvond en geleidelijker verliep.

Zelfs de wijzigingen in het monetair beleid zullen naar onze mening waarschijnlijk niet tot een stijging van de rente leiden. Dat geldt met name voor de kortetermijnrente. Hoewel de monetaire instanties mogelijk het tempo van de aankoop van activa verder zullen verlagen, en op een bepaald moment zelfs helemaal stopzetten, maken we uit de financiële media op dat veel beleggers die ontwikkeling op de voet volgen en erop anticiperen. Dit beperkt volgens ons de potentiële impact op de markt doordat er minder kans is op een verrassingseffect. Bovendien hebben die aankopen vooral impact op de langetermijnrente en niet op de kortetermijnrente, terwijl die laatste de meeste invloed heeft op schuldbewijzen met een korte looptijd. Die zouden meer worden beïnvloed door een verhoging van de daggeldrente, maar uit de meeste bekendmakingen van monetaire beleidsmakers valt op te maken dat een dergelijke beleidswijziging niet op korte termijn zal worden doorgevoerd.

Al met al denken we dat het rendement van vastrentende effecten niet bijzonder hoog zal zijn. Maar vastrentende effecten kunnen wel de volatiliteit van een portefeuille verlagen, wat volgens Fisher Investments Nederland erg belangrijk kan zijn voor langetermijnbeleggers die willen anticiperen op hun toekomstige financieringsbehoeften.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________________________________

i Bron: FactSet, per 22/09/2021. Gebaseerd op de huidige tienjaarsrente op staatsobligaties van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Ierland, en het rendement van de ICE BofA Euro Corporate 7-10 Year Index op 21/09/2021.

ii Bron: Global Financial Data (GFD), per 02/02/2021. Gebaseerd op een vergelijking van het aandelenrendement, zoals gemeten door de GFD Developed World Total Return Index, en het rendement van vastrentende effecten, zoals gemeten door de GFD World Government Bond Total Return Index, 31/12/1949–31/12/2020. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Schommelingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

iii Bron: Global Financial Data (GFD), per 02/02/2021. Aandelenrendement gebaseerd op de GFD Developed World Total Return Index, 31/12/1949–31/12/2020. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Schommelingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

iv Bron: Global Financial Data (GFD), per 02/02/2021. Het rendement van vastrentende effecten, zoals gemeten door de GFD World Government Bond Total Return Index, 31/12/1949–31/12/2020. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Door schommelingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen beleggingsrendementen hoger of juist lager uitvallen.

v Bron: Global Financial Data (GFD), per 02/02/2021. Het rendement van aandelen, zoals gemeten door de GFD Developed World Total Return Index, en het rendement van vastrentende effecten, zoals gemeten door de GFD World Government Bond Total Return Index, 31/12/1949–31/12/2020. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Door schommelingen in de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen beleggingsrendementen hoger of juist lager uitvallen.

vi Bron: de Federal Reserve Bank van St. Louis, per 22/09/2021.

vii Ibid.

Advertentie Begin nu met handelen > 77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD'sPlus500

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Aandeelhouder Shell komt niks tekort 28 jul | Analyse en Advies
  2. Premium
  3. Premium
  4. Premium
  5. Premium