beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Fisher Investments Nederland vertelt wat u allemaal moet weten over SPAC's

In de afgelopen jaren is de populariteit van special purpose acquisition companies (SPAC's) sterk toegenomen, maar toch zijn er maar weinig beleggers die begrijpen wat SPAC's precies zijn en wat er allemaal bij komt kijken. Nog minder mensen begrijpen of ze goed aansluiten op hun beleggingsdoelen en langetermijnbehoeften. In dit artikel zullen we uitleggen wat SPAC's zijn en of het verstandig is om deze in uw portefeuille op te nemen.

Wat is een SPAC?

Fisher Investments Nederland is van mening dat u eerst de grondbeginselen van een SPAC moet begrijpen voordat u besluit om hierin te investeren. Een SPAC (ook wel een lege beurshuls genoemd) is een beursgenoteerde entiteit en heeft puur als doel om private bedrijven over te nemen. SPAC-oprichters (veelal aangemerkt als branche-specialisten) verwerven kapitaal van beleggers om daarmee een overnamestrategie te financieren. SPAC's hebben een vooraf gegeven tijdschema waarin ze de overname moeten afronden, meestal is dit twee jaar.

Wanneer een SPAC een private onderneming overneemt, worden de aandelen van dat bedrijf op publiek verhandelbare beurzen te koop gezet. Dit wordt ook wel een 'SPAC-fusie' genoemd. Beleggers die investeren in de SPAC worden vervolgens aandeelhouders van het gefuseerde bedrijf waarvan de aandelen vrij verhandeld worden. Als het niet lukt om een private onderneming binnen die tweejarige periode te verwerven, wordt het kapitaal geretourneerd aan de initiële beleggers.

SPAC's zijn niet iets nieuws, maar de recente aandacht in de media heeft velen ervan overtuigd om hierin voor het eerst te investeren. In het verleden hebben private ondernemingen er vaker voor gekozen om hun aandelen te koop aan te bieden via een beursintroductie (IPO, initial public offering) dan via andere manieren, zoals SPAC's of directe noteringen (DPO's, direct listings). Hoewel SPAC's veel gelijkenissen met IPO's en DPO's vertonen, bestaan er enkele wezenlijke verschillen tussen die drie vormen en daarom is het de moeite waard om deze te begrijpen.

In hoeverre verschilt een SPAC van een IPO of DPO?

SPAC's, IPO's en DPO's zijn traditionele manieren voor een private onderneming om een beursgang te maken, toch zijn er enkele belangrijke punten waarop ze van proces verschillen:

SPAC's IPO's DPO's
 • Lagere kosten voor een privaat bedrijf dan IPO's
 • Relatief snel proces (drie tot zes maanden)
 • Minder prijsschommelingen aan het begin van de beursgang aangezien de introductieprijs vooraf is vastgesteld
 • SPAC-oprichters kunnen bedrijven helpen met het verwerven van aanvullend krediet en/of particulier kapitaal
 • Vereist minder informatieverschaffing
 • Impliceert het inhuren van een investeringsbank, wat het enthousiasme onder beleggers kan prikkelen maar ook zeer kostbaar is
 • Duurt meestal tussen de 12 en 18 maanden
 • De initiële verhandelperiode kan volatiel zijn
 • Moet een proces van underwriting ondergaan en vereist informatieverplichtingen
 • Lagere kosten dan bij IPO's
 • Snel proces (weken of maanden)
 • Vaak volatiele initiële verhandelperiodes omdat de introductieprijs niet vooraf vastgesteld is zoals bij IPO's en SPAC's
 • Gaat meestal niet om het verwerven van kapitaal
 • Vereist minder informatieverschaffing
 • Kan moeilijk uitvoerbaar zijn als het bedrijf niet bekend is

Terwijl SPAC's een efficiënte methode voor een bedrijf kunnen zijn om een beursgang te maken, hebben ze echter ook hun nadelen. In het algemeen verloopt het proces via SPAC's goedkoper en sneller dan traditionele beursintroducties waarbij het bedrijf ook de mogelijkheid krijgt om kapitaal te verzamelen (in tegenstelling tot DPO's). Bovendien moet het beoogde bedrijf binnen een korte deadline veel werk verrichten, waaronder het voorbereiden van deponeringen en het opzetten van specifieke taken voor publieke ondernemingen (d.w.z. relaties met investeerders). Een kortere tijdlijn kan duiden op relatief minder strenge financiële due diligence ten opzichte van de vereiste toetsing gedurende het IPO-proces. Dit kan problematisch zijn als een bedrijf de jaarrekeningen moet aanpassen, bepaalde activa moet herwaarderen of boetes moet betalen voor het niet naleven van de regelgeving.

De SPAC-hausse heeft ook tot een hogere controle door toezichthouders geleid. Onlangs heeft de SEC (de Amerikaanse beurstoezichthouder) nieuwe regels voorgesteld met het oog op het verbeteren van de informatieverschaffing rondom SPAC's en van de bescherming van beleggers. Op dit moment zijn het enkel voorstellen, maar in de toekomst kunnen deze sommige van de voordelen van een SPAC tenietdoen als deze een feit worden.

Zijn SPAC's een goede investering voor beleggers?

Fisher Investments Nederland is van mening dat beleggers hier voorzichtig te werk moeten gaan. Ken Fisher, oprichter, Executive Chairman en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments Nederland, zegt vaak dat IPO voor “it’s probably overpriced” staat - dezelfde logica is ook hier van toepassing.

SPAC's richten zich meestal op niet-rendabele ondernemingen waarvan het groeipotentieel moeilijk te voorspellen is en die hun sporen nog moeten verdienen. Sommige zijn succesvol, andere weer niet. Volgens Nasdaq was bijna de helft van alle SPAC's tussen 2019 en 2021 twaalf maanden na een fusie in waarde gedaald en nagenoeg een vijfde van deze beleggingsvehikels verloren meer dan 50%. Uit dezelfde gegevens blijkt dat bijna een vijfde meer dan 100% in waarde toenam, wat wijst op de extreme onvoorspelbaarheid die beleggers kunnen verwachten.i

Sommige individuele beleggers zien SPAC's als een kans om aandelen in een eerder stadium te kopen dan bij de aandelenuitgifte van reguliere beursintroducties, daarmee hopend dat deze 'voorsprong' vruchten zal afwerpen. Maar SPAC-beleggers weten niet op voorhand met welk bedrijf de SPAC zal fuseren, als dit al überhaupt gebeurt. Vrijwel 80% van alle SPAC's richt zich op een specifieke sectorii wat wellicht inzicht kan bieden in het type bedrijf waarnaar de oprichters op zoek zijn (alhoewel sommige meer generalistisch van aard zijn). Dat daargelaten, bestaat er een hogere kans dat SPAC-beleggers in een bedrijf investeren waar ze weinig van af weten.

Er kan niet gegarandeerd worden dat een SPAC een overname zal doen. Daarnaast kan de recente SPAC-hype wellicht resulteren in een beperkt aanbod van goede deals. Hoe meer SPAC's er zijn, des te groter de rivaliteit. Dit zet druk op SPAC's om een deal door te drukken en leidt mogelijk tot hogere uitbetalingen, vooral gezien de beperkte tijdlijn waarin deze deals gesloten moeten worden. Ook zijn SPAC-oprichters vaak geprikkeld om een deal te sluiten vanwege de financiële beloningen, wat het risico op een niet correcte uitvoering van het onderzoek vergroot.

Totdat een SPAC een bedrijf overneemt, is de waarde ervan vaak gelijk aan het kapitaal dat is opgehaald. Dit is waarom aandelen van SPAC's niet sterk schommelen tijdens de periode waarin de oprichters op zoek gaan naar bedrijven waarmee ze willen fuseren. Een SPAC zal enkel significant in waarde veranderen bij een succesvolle overname of bij voldoende commerciële slagkracht onder het publiek. Sommige SPAC's hebben zelfs beroemdheden zoals Serena Williams, Richard Branson en Jay-Z om hulp gevraagd om zo de interesse onder beleggers aan te wakkeren. Alhoewel beleggers hun geld terugkrijgen wanneer een SPAC-deal achterwege blijft, is het voor velen een teleurstelling als zij hun geld gedurende twee jaar voor een nulrendement opzijgezet hebben.

Op papier lijken SPAC's een opportunistisch beleggingsvehikel met opwaarts potentieel. Maar, zoals met de meeste beleggingen, gaan hoge rendementen meestal ook gepaard met hoge risico's. Als u liever niet wilt investeren in speculatieve beleggingen, dan bent u volgens Fisher Investments Nederland beter af met het aanhouden van een goed gediversifieerde portefeuille die afgestemd is op uw persoonlijke financiële doelen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland deze visie zal handhaven. Deze kan immers op ieder moment veranderen op basis van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.


i Bron: Nasdaq, per 01-06-2022. A Record Pace for SPACs in 2021. https://www.nasdaq.com/articles/a-record-pace-for-spacs-in-2021

ii Bron: KPMG. Januari 2021. SPACS versus IPOs. https://advisory.kpmg.us/articles/2021/why-choosing-spac-over-ipo.html

Ontvang dagelijks koop- en verkoopsignalen > met de technische analyse van TostramsPlus500

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Knappe prestatie Pharming 27 mrt | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
  Portefeuille update Europa: Twee verkopen 20 mrt | Portefeuilles updates
 2. Premium
  Flow Traders profiteert van volatiliteit 16 mrt | Lange termijn adviezen
 3. Premium
  Alfen krijgt weer energie 22 mrt | Trades
 4. Premium
 5. Premium
  ASMI zet de weerstand onder druk 27 mrt | Lange termijn adviezen