Beleggingsfondsen

Hoog en sterk dividend uit de Verenigde Staten

Donderdag 22 oktober 2015 12:20

Voor wie op zoek is naar een hoog dividendrendement in de Verenigde Staten is PowerShares S&P500 High Dividend een prima keuze. Het is geen verrassing dat een belangrijk deel van de ETF belegd wordt in nutsbedrijven, REIT's en de telecomsector.

Zelfs na de recente verkoopgolf (eind september) op de beurs is het gemiddelde divi­dendrendement voor Amerikaanse aandelen met 2,2% voor de S&P500-index voor veel beleggers nog steeds aan de lage kant.

Wie een hoger dividend wil in de VS is vooral aangewezen op de sectoren Uti­lities, Energy, Telecom en tot slot Finan­cials, waar ook vastgoed onder valt, ofwel Real Estate Investment Trusts (REIT's).

Binnen de S&P500-index is Telecom met 4,6% nog altijd goed voor het hoogste ge­middelde dividendrendement, op de voet gevolgd door de sectoren Energy met 4,3% en Utilities met 3,9%.

REIT's leveren nu een gemiddeld dividendrendement op van 4,6%. Een hoger dividendrendement betekent in de praktijk wel vaak meer ri­sico en is dikwijls het gevolg van zwakke vooruitzichten en/of een flinke koersda­ling in de voorliggende periode.  

GROOTSTE VERLIEZERS  
Het is dan ook niet voor niets dat juist nutsbedrijven en vastgoed in de VS in 2015 tot de grootste verliezers behoren, ingegeven door de vrees voor renteverho­gingen. REIT's verloren in 2015 tot dus­ver gemiddeld 11%, terwijl de nutssector goed is voor een verlies van bijna 16%. Alleen de sectoren Materials (-18%) en Energy (-22%) doen het dit jaar nog slech­ter (ter illustratie: de S&P500-index verloor 5,1%).

Een oplopende rente maakt het hoge dividendrendement van REIT's en nutsbedrijven enerzijds minder aantrek­kelijk en zorgt er anderzijds voor dat de vaak zwaar gefinancierde bedrijven uit de­ze sectoren hun rentelasten zien oplopen. In anticipatie op aanstaande rentestap­pen lijkt bij veel aandelen inmiddels veel slecht nieuws in de koersen verwerkt, met name in het geval van REIT's. Toch zal het koersverloop op korte termijn hoogst waarschijnlijk volatiel blijven, met felle reacties op rentenieuws.  

Dat neemt niet weg dat veel aandelen uit de genoemde sectoren kwalitatief zeer sterk zijn. Vooral veel Amerikaanse REIT's worden gekenmerkt door een houdbaar en vaak jaarlijks groeiend dividend, ook in tijden van een oplopende rente. Met de meeste nuts- en telecombedrijven is ook helemaal niets aan de hand.

Vergeet daar­bij vooral niet dat een telecomgigant als AT&T als Dividend Aristocrat inmiddels al ruim dertig jaar op rij keurig zijn divi­dend heeft verhoogd. Concurrent Veri­zon scoort ook goed, met een dividend dat sinds 2005 elk jaar wordt verhoogd. In september nog verhoogde Verizon zijn dividend met bijna 3%. AT&T deed dat be­gin dit jaar nog met ruim 2%. Die percen­tages zijn natuurlijk veelzeggend en ken­merken het gros van de aandelen die een hoog dividendrendement hebben.  

LIEVER NU RENDEMENT OF GROEI?  
Wie meer dividendgroei wil, zoals bij de door mij beheerde dividendportefeuille, zal dan ook genoegen moeten ne­men met een lager dividendrendement.

Voor beleggers die per direct naar een aanvulling op hun inkomen zoeken is een relatief hoog dividendrendement natuur­lijk wenselijk, zeker als dat dividend, los van de tussentijdse koersbewegingen van de desbetreffende aandelen/ETF's, stabiel is en door de jaren heen geleidelijk aan langzaam verder wordt verhoogd.  

Een prima alternatief is wat dat betreft PowerShares S&P500 High Dividend (tic­ker SPDH). Deze ETF volgt de S&P500 Low Volatility High Yield Dividend Index, die bestaat uit vijftig aandelen met een his­torisch gezien hoog dividend én lage vo­latiliteit.

Het gemiddelde dividendrende­ment van SPHD is momenteel 3,6%, met zware wegingen voor de sectoren Utilities (24,5%) en Financials (ofwel REIT's) met 20%.

Interessant is verder de zeer kleine weging voor Energy (olie) met slechts 4%. De expense ratio van SPHD, dat maande­lijks uitkeert, is 0,3%.

Tekst: Menno van Hoven, september 2015 (dit artikel verscheen eerder in het Dividend E-magazine van 2 oktober)

 


Laatste reacties op dit beleggingsfonds

  • Nog geen reacties gegeven