Market Talk

 1. Transparantieverklaring – Gilead houdt 25,10% van de Galapagos aandelen

  woensdag 13 november 2019 22:01

  Mechelen, België; 13 november 2019; 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc. Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 11 november 2019 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Gilead Sciences, Inc. (handelend als moederonderneming of een controlerende persoon) waarin staat dat Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, een onrechtstreekse dochteronderneming van Gilead Sciences, Inc., 16.207.477 van de stemrechten van Galapagos bezit, bestaande uit 16.207.477 aandelen, als gevolg van een inschrijving op een kapitaalverhoging in het kader van de uitoefening van de Initiële Warrant...

  Lees verder
 2. ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 558 miljoen over Q3 2019

  woensdag 13 november 2019 07:00

  ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 558 miljoen over Q3 2019  Nettowinst van EUR 558 miljoen over Q3 2019; dit weerspiegelt een solide operationeel resultaat en gematigde kredietvoorzieningen, tegenover lage overige baten (waaronder opbrengsten uit private equity) Sterke netto rentebaten van EUR 1.628 miljoen ondanks het lage renteklimaat Verder uitgewerkt plan voor versterking van onze DFC-basis en herstel van tekortkomingen; verdere actie nodig om aan alle wet- en regelgeving te voldoen Verdere kostenbeheersing deels ongedaan gemaakt door hogere voorzieningen voor herstelactiviteiten en DFC-kostenDe cost/income ratio over Q3 was 59,4%, het rendement op eigen vermogen 11,0%Sterke kapitaalpositie met een CET1 ratio van 18,2%Besluit om over tegoeden tot...

  Lees verder
 3. Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA

  dinsdag 12 november 2019 17:40

  Gereglementeerde informatie, Leuven, 12 november 2019 (17.40 CET) Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA (artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) Samenvatting van de kennisgeving KBC Ancora ontving een op 7 november 2019 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR Co., Inc., ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft. Inhoud van de kennisgeving Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechtenKennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoonKennisgevingsplichtige personenFMR LLC...

  Lees verder
 4. Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

  dinsdag 12 november 2019 17:40

  Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 7 augustus 2019 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 60.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 04-11-2019 en 08-11-2019. Datum Aantalaandelen Totaal Bedrag(EUR) Gemiddelde koers(EUR) Laagste koers(EUR) Hoogste koers(EUR) 04-11-2019 7.500 391.589 52,21 52,02 52,34 05-11-2019 7.500 395.987 52,80 52,48 53,04 06-11-2019 30.000 1.560.792 52,03 51,44 52,66 07-11-2019 7.500 392.879 52,38 52,08 52,66 08-11-2019 ...

  Lees verder
 5. Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg

  dinsdag 12 november 2019 17:30

  Heijmans en ouderenzorgorganisatie De Wever hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het gefaseerd ontwikkelen van circa 220 koop- en huurwoningen in Berkel-Enschot en Tilburg. Een deel van de woningen (112 zorgappartementen) is bestemd voor ouderen met uiteenlopende zorgbehoeftes. Het project heeft een waarde van circa € 65 miljoen euro. Met de samenwerking geven Heijmans en De Wever invulling aan de toenemende vraag voor passende woningen voor senioren in Berkel-Enschot en Tilburg. Een deel van de appartementen is bestemd voor ouderen die verpleeghuiszorg behoeven. Met het project draagt Heijmans bij aan het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving voor deze doelgroepen. Er wordt onder meer ingezet op het inrichten van binnen- en buite...

  Lees verder
 6. ForFarmers N.V.: Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers

  maandag 11 november 2019 06:55

  Lochem, 11 november 2019 Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 4 november 2019 tot en met 8 november 2019 115.295 aandelen ingekocht. De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €5,76 per aandeel, voor een totaalbedrag van €664.263. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers op 26 april 2019 als onderdeel van het inkoopprogramma van eigen aandelen zoals aangekondigd op 3 mei 2019. Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 2.211.682 aandelen, voor een totaalbedrag van €14.342.433. Meer informa...

  Lees verder
 7. Nieuwe Filgotinib-Data Bij Reuma (Ra) Tonen Duurzaam Werkzaamheids- En Veiligheidsprofiel Aan

  zaterdag 09 november 2019 22:30

  -- Analyse van alle gegevens in het klinische FINCH RA-programma staaft het gunstige veiligheids- en tolerantieprofiel van kandidaatgeneesmiddel filgotinib, zowel in monotherapie als in combinatie met methotrexaat (MTX) of bestaande reumamedicjjnen  (de zgn. DMARD’s) -- -- Gegevens tonen werkzaamheid en veiligheid aan in een breed scala aan patiëntenpopulaties, inclusief bij patiënten die intolerant zijn voor, of niet reageren op, een behandeling met biologische medicijnen-- -- Data worden gepresenteerd op jaarvergadering 2019 van ACR/ARP -- Foster City, California, en Mechelen, België, 9 november 2019, 22.30 CET – Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) en Galapagos NV (Euronext NASDAQ: GLPG) ma...

  Lees verder
 8. Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over Q3 2019

  vrijdag 08 november 2019 17:40

  Highlights: De EPRA winst1 stijgt met 25,3% van € 25,1 miljoen per eind september 2018 naar € 31,5 miljoen per eind september 2019 (€ 5,08 per aandeel2 vs € 5,31 per aandeel)De huurinkomsten stijgen met 16,2% van € 41,9 miljoen per 31 september 2018 naar € 48,7 miljoenDe netto-actiefwaarde aandeel groep EPRA bereikt € 91,1 vs € 88,7 op 31/12/2018De financieringskost daalt verder van 2,59% op 31/12/2018 naar 2,27% in Q3 2019 1 Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures – APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht. 2 Op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen na kapitaalverhoging ...

  Lees verder
 9. Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

  vrijdag 08 november 2019 17:40

  BlackRock informeerde Ageas op 8 november 2019, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 6 november 2019 boven de wettelijke drempel van 5% van de door Ageas uitgegeven aandelen viel en nu in totaal 5,08% bedraagt * artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en A...

  Lees verder