Market Talk

 1. ForFarmers N.V.: Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers

  maandag 11 november 2019 06:55

  Lochem, 11 november 2019 Voortgang inkoopprogramma eigen aandelen ForFarmers ForFarmers N.V. (ForFarmers) heeft in de periode van 4 november 2019 tot en met 8 november 2019 115.295 aandelen ingekocht. De aandelen zijn ingekocht met een gemiddelde prijs van €5,76 per aandeel, voor een totaalbedrag van €664.263. Deze inkopen zijn gedaan in overeenstemming met de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers op 26 april 2019 als onderdeel van het inkoopprogramma van eigen aandelen zoals aangekondigd op 3 mei 2019. Het totaal aantal aandelen dat tot op heden volgens dit programma is ingekocht bedraagt 2.211.682 aandelen, voor een totaalbedrag van €14.342.433. Meer informa...

  Lees verder
 2. Nieuwe Filgotinib-Data Bij Reuma (Ra) Tonen Duurzaam Werkzaamheids- En Veiligheidsprofiel Aan

  zaterdag 09 november 2019 22:30

  -- Analyse van alle gegevens in het klinische FINCH RA-programma staaft het gunstige veiligheids- en tolerantieprofiel van kandidaatgeneesmiddel filgotinib, zowel in monotherapie als in combinatie met methotrexaat (MTX) of bestaande reumamedicjjnen  (de zgn. DMARD’s) -- -- Gegevens tonen werkzaamheid en veiligheid aan in een breed scala aan patiëntenpopulaties, inclusief bij patiënten die intolerant zijn voor, of niet reageren op, een behandeling met biologische medicijnen-- -- Data worden gepresenteerd op jaarvergadering 2019 van ACR/ARP -- Foster City, California, en Mechelen, België, 9 november 2019, 22.30 CET – Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD) en Galapagos NV (Euronext NASDAQ: GLPG) ma...

  Lees verder
 3. Leasinvest Real Estate Comm. VA: Toelichting van de zaakvoerder over Q3 2019

  vrijdag 08 november 2019 17:40

  Highlights: De EPRA winst1 stijgt met 25,3% van € 25,1 miljoen per eind september 2018 naar € 31,5 miljoen per eind september 2019 (€ 5,08 per aandeel2 vs € 5,31 per aandeel)De huurinkomsten stijgen met 16,2% van € 41,9 miljoen per 31 september 2018 naar € 48,7 miljoenDe netto-actiefwaarde aandeel groep EPRA bereikt € 91,1 vs € 88,7 op 31/12/2018De financieringskost daalt verder van 2,59% op 31/12/2018 naar 2,27% in Q3 2019 1 Alternatieve Prestatiemaatstaven (Alternative Performance Measures – APM) in de zin van de ESMA richtlijnen van 5 oktober 2015 in dit persbericht worden aangeduid met een asterisk (*) en worden verder toegelicht in de bijlagen bij dit persbericht. 2 Op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen na kapitaalverhoging ...

  Lees verder
 4. Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

  vrijdag 08 november 2019 17:40

  BlackRock informeerde Ageas op 8 november 2019, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 6 november 2019 boven de wettelijke drempel van 5% van de door Ageas uitgegeven aandelen viel en nu in totaal 5,08% bedraagt * artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en A...

  Lees verder
 5. Trading update: Boskalis realiseert goed derde kwartaal en handhaaft EBITDA verwachting 2019

  vrijdag 08 november 2019 08:00

  Papendrecht, 8 november 2019 HOOFDPUNTEN DERDE KWARTAAL Goede omzetontwikkeling met een sterke verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaarGezonde bezetting van de sleephopperzuigers bij DredgingSterke resultaatverbetering bij Offshore Energy en stabiele bezetting van de zware-ladingschepenOrderportefeuille: EUR 4,2 miljard VOORUITZICHTEN 2019 Dredging: stabiel marktbeeldOffshore Energy: sterk herstel in tweede halfjaar na zwak eerste halfjaarTowage: verkoop aandelenbelang in Saam Smit Towage afgerond; overige joint ventures stabielSalvage: sterk jaar met goede resultaten uit lopende werkenHandhaving EBITDA verwachting 2019: vergelijkbaar met niveau vorig jaar Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de om...

  Lees verder
 6. Definitieve schikking met Amerikaanse Ministerie van Justitie

  donderdag 07 november 2019 20:06

  Gereglementeerde informatieNazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 november 2019 Definitieve schikking met Amerikaanse Ministerie van Justitie In navolging van het persbericht van 26 juni 2019 over de principeschikking maakt Fagron vandaag bekend een definitieve schikking met het Amerikaanse Ministerie van Justitie te hebben getroffen inzake het eerder bekendgemaakte civielrechtelijk onderzoek in het kader van het sectorbrede onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten. Zoals eerder bekendgemaakt en in het eerste halfjaar reeds voorzien, betreft de definitieve schikking een betaling door Fagron van US$ 22,3 miljoen. De schikkingsovereenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie vormt geen ...

  Lees verder
 7. Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

  donderdag 07 november 2019 19:00

  Gereglementeerde informatieNazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 november 2019 Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Carmignac Gestion SA en Norges Bank. Kennisgeving van Carmignac Gestion SA Op 4 november 2019 heeft Fagron een verlate kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Carmignac Gestion op 31 oktober 2017 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. De kennisgeving vindt plaats door: Een moederonderneming of een controlerende persoon. Op de datum van de...

  Lees verder
 8. Boskalis ontvangt voorlopige gunning voor groot onderhoud Rijksweg N3

  donderdag 07 november 2019 12:08

  Papendrecht, 7 november 2019 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft van Rijkswaterstaat de voorlopige gunning gekregen voor het groot onderhoud van de Rijksweg N3. Het project omvat groot onderhoud aan het wegdek, de kunstwerken en vervanging van onder andere geluidsschermen op het traject tussen de aansluiting N3-A15 en de N3-A16. Het design construct contract heeft een waarde van ruim EUR 40 miljoen. Voor de realisatie van dit project maakt Boskalis gebruik van de brede expertise op het gebied van zowel grondstoffen, grondverzet, betontechniek als wegenbouw die aanwezig is binnen zijn Nederlandse organisatie. Het project gaat begin 2020 van start en kent een doorlooptijd van ruim twee jaar. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:...

  Lees verder
 9. Gerecht van de Europese Unie erkent zeer beperkte betrokkenheid Campine in batterijendossier

  donderdag 07 november 2019 10:49

  Gereglementeerde informatie -07 november 2019 – 10:15 Gerecht van de Europese Unie erkent zeer beperkte betrokkenheid Campine in batterijendossier Op 7 november 2019 deed het Gerecht van de Europese Unie uitspraak over het beroep van Campine tegen de boete opgelegd door de Europese Commissie voor vermeende deelname aan een aankoopkartel op de Europese autobatterijenmarkt (dossier 40018 van de Europese Commissie op 8/2/2017). Het Gerecht erkent de beperkte betrokkenheid van Campine in het vermeende aankoopkartel. Het vonnis van het Gerecht vermindert de boete met 3,9 mio € tot 4,3 mio € van een oorspronkelijk bedrag van 8,2 mio € “We zijn blij dat het gerecht reeds erkent dat Campine nauwelijks betrokken was bij het kartel in de periode 2009 ...

  Lees verder