*

Market Talk

Belastingplan Trump kan Aegons buffer raken

donderdag 11 mei 2017 17:22

Geschuif met contanten wijst op kapitaalkrapte bij Aegon Leven

(ABM FN-Dow Jones) De plannen van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse vennootschapsbelasting fors te verlagen, kunnen Aegons kapitaalbuffers in de Verenigde Staten negatief raken, omdat uitgestelde belastingbaten hierdoor verdampen en het vereiste kapitaal stijgt. Dat bevestigde aankomend chief financial officer Matt Rider van Aegon donderdag, in reactie op vragen van analisten.

De CFO noemde het nog veel te vroeg om te beoordelen hoe groot de impact van Trumps belastinghervorming kan zijn op Aegons buffers.

Hij merkte op dat de Amerikaanse kapitaalratio van Aegon op dit moment aan de bovenkant van de beoogde bandbreedte ligt, op 440 procent. Daarbij zou het speelveld met concurrenten sowieso gelijk blijven, omdat andere Amerikaanse verzekeraars dezelfde gevolgen zouden ondervinden van Trumps belastingplan. En door de halvering van de vennootschapbelasting bedrijven zou natuurlijk ook meer winst overblijven.

Toch waren analisten er niet geheel gerust op tijdens de telefonische toelichting op de eerstekwartaalcijfers. Sommigen wezen op de worsteling die veel banken de afgelopen jaren hadden met kapitaalbuffers die door strengere regels steeds opnieuw moesten worden versterkt. Kapitaalversterkingen zijn niet geliefd bij beleggers, omdat ze ten koste gaan van het dividend en het rendement op eigen vermogen drukken.

Een lagere kapitaalbuffer van de Amerikaanse verzekeringstak heeft bovendien ook invloed op de concurrentiepositie van Aegon als Europese verzekeraar. De Europese Solvency II-ratio van de verzekeringsgroep zou hierdoor ook dalen. En deze is met 157 procent niet zo ruim, afgezet tegen Nederlandse en Europese sectorgenoten. De Amerikaanse buffer wordt via een vaste factor omgerekend naar de Europese standaard, hoewel hij compleet anders wordt berekend.

De zwakste Tier 3-component van Aegons kapitaalbuffer, die goeddeels bestaat uit uitgestelde Amerikaanse belastingbaten, maakt ongeveer 10 procent van de totale kapitaalbuffer uit. Een halvering van de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten tot 15 procent, waar president Trump over praat, zou de waarde van de deferred tax assets van Amerikaanse bedrijven ook halveren, meldde persbureau Bloomberg in januari. Overigens mocht Aegon in het afgelopen kwartaal al 170 miljoen aan uitgestelde belastingbaten in de VS niet meetellen als bufferkapitaal, omdat dit boven de grens van maximaal 15 procent van het eigen vermogen uitkwam.

Het aandeel Aegon ging donderdag na een positieve start onderuit terwijl Aegon uitleg gaf over dit onderwerp en andere zaken. Aanvankelijk steeg het aandeel, dankzij meevallende winstcijfers. De solvabiliteit van de verzekeringsgroep bleef in het eerste kwartaal stabiel op 157 procent, wat ook als positief werd gezien.

Aegon Leven

Behalve voor het negatieve Trump-effect hadden analisten veel belangstelling voor de krappe kapitaalpositie van het Nederlandse levensverzekeringenbedrijf, en de mogelijke gevolgen daarvan voor het groepsdividend.

Aegon meldde donderdag dat het bij de halfjaarcijfers een plan zal presenteren om de kapitaalpositie van Aegon Nederland verder te versterken. Dat is nodig, omdat een verlaging van een belangrijke fiscale aftrekpost (LACDT) de Solvency II-ratio met 8 procentpunt kan verlagen. Ook houdt Aegon een verlaging van de UFR-rekenrente met 50 basispunten kan de buffer van de Nederlandse tak met 13 procentpunt laten dalen.

Bij de jaarcijfers over 2016 zakte het Solvency II-cijfer voor Aegon tijdelijk naar 135 procent maar in het eerste kwartaal steeg het weer naar ongeveer 140 procent, dankzij de positieve invloed van de stijgende marktrente.

De verzekeraar blijft vooralsnog streven naar een Solvency II-ratio voor Aegon Nederland tussen 130 en 150 procent, maar dit kan bij de review van de buffer in de komende maanden veranderen, zei Aegon. De herbeoordeling van de Nederlandse kapitaalbuffer gebeurt in nauw overleg met toezichthouder DNB.

Een recente verschuiving van 100 miljoen euro naar het Nederlandse levensverzekeringenbedrijf binnen Aegon Nederland suggereert dat de verzekeraar hier vorig jaar is aangelopen tegen de minimumeisen die toezichthouder DNB stelt. Het kapitaal werd doorgesluisd vanuit de Nederlandse bancaire en pensioenactiviteiten.

CEO Alex Wynaendts liet de analisten donderdag weten dat de solvabiliteit van het Nederlandse levensverzekeringenbedrijf momenteel rond 125 procent schommelt. Ook na de verschuiving van de 100 miljoen euro is dit nog aanzienlijk lager dan de 140 procent voor Nederland als geheel.

Analisten probeerden uit te vogelen wat Aegon bedoelde met "steun vanuit de groep", als mogelijke oplossing van een dreigend kapitaaltekort, en waar het geld dan vandaan zou moeten komen. Wynaendts en Rider lieten zich niet uit de tent lokken. "Dat hoort u na het tweede kwartaal."

Aan het eind van de middag noteerde het aandeel Aegon 7 procent lager op 4,56 euro. "De onduidelijkheid over hoe Aegon zijn kapitaal wil verhogen en hoe dit de kapitaalgeneratie en de dividendcapaciteit raakt, brengt onzekerheid met zich mee", stelde ING-analist Ploegh tegen ABM Financial News.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 11:22 ET (15:22 GMT)