*

Market Talk

Beursblik: Fed zal rente ongemoeid laten

dinsdag 1 mei 2018 17:01

Renteverwachtingen worden in de gaten gehouden.

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve zal woensdagavond vermoedelijk de rente ongemoeid laten, waarbij er vooral wordt gekeken naar hints op verdere verhogingen dit jaar.

Bij de vorige rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank in maart werd het belangrijkste rentetarief nog verhoogd. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met 25 basispunten tot een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent. In december 2017 trok de Fed de rente ook al met 25 basispunten op.

Als gevolg wordt er woensdag voorzien dat de Fed geen aanpassingen zal doen aan het beleid. Wel zal de markt uitkijken naar de verwachting voor verdere renteverhogingen in 2018.

Bij het uitkomen van de vorige dot plot wees deze op drie verhogingen in 2018, maar de stemmen waren duidelijk verdeeld en vier renteverhogingen lijkt daarom tot de mogelijkheden te behoren. "De economische data zijn sindsdien vrijwel zonder uitzondering positief geweest", aldus valuta-analist Bart Hordijk van Monex. ING wees op de bij het laatste rentebesluit opwaarts bijgestelde ramingen voor de groei en de inflatie en benadrukte ook dat de lagere ramingen in de dot plot afkomstig waren van Neel Kashkari en Charles Evans, die juist geen stemrecht hebben.

Hordijk van Monex merkte op dat de loongroei op jaarbasis al het hele jaar boven de 2,5 procent ligt, terwijl de groei in het afgelopen kwartaal ook naar boven werd bijgesteld van 2,6 naar 2,9 procent.

"De arbeidsmarkt lijkt intussen krap te blijven, met wekelijkse werkloosheidsaanvragen die veelal rond het laagterecord van 1969 zweven", aldus Hordijk. "Ondervraagden vanuit het bedrijfsleven geven ook aan dat het steeds lastiger wordt om geschikte kandidaten te vinden, iets dat geldt voor zowel hoog als laag opgeleiden." Volgens de valuta-analist vuurt dit de loondruk en inflatie verder aan. "De meest recente kerninflatiecijfers wijzen er overigens al op dat de inflatiedoelstellingen van de Fed dit jaar gehaald worden."

"Alles bij elkaar lijkt dit te bevestigen wat de markt al verwacht, namelijk dat de Fed geleidelijk zal tussenkomen, met in totaal drie of vier renteverhogingen in 2018", aldus Franck Dixmier, hoofd vastrentende waarden van Allianz Global Investors.

Wel verwacht Hordijk dat de Fed een slag om de arm zal houden voor wat betreft de toekomst. "Meestal als het beleidspad sterk wordt bijgesteld, dan gebeurt dit wanneer het rentebesluit ook gevolgd wordt door een persconferentie. Op die manier kan de koerswijziging beter worden toegelicht en kan de reactie van de markt wellicht nog enigszins worden bijgestuurd", aldus Hordijk.

Dixmier verwacht dan ook dat het onwaarschijnlijk is dat beleggers zullen reageren op de volgende vrijgave van de FOMC-notulen. "Integendeel, ze zullen zich gerustgesteld voelen door de duidelijke renteprognoses van de Fed voor 2018."

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2018 11:01 ET (15:01 GMT)