*

Market Talk

Beursblik: leningengroei steunt rentebaten ING

woensdag 9 mei 2018 09:19

Solvabiliteit volgens ABN AMRO gedrukt door leningengroei en stijgende risico's.

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft over het eerste kwartaal een sterker dan verwachte leningengroei gerealiseerd, wat de druk op de rentebaten verlichtte, maar de kapitaalbuffer iets liet slinken. Dit stelde ABN AMRO woensdag in een reactie op de kwartaalcijfers.

De autonome groei van het leningenboek was met 8,6 procent op jaarbasis ruim boven de verwachte 4 procent, en was afkomstig van niet-hypothecaire leningen aan particuliere en zakelijke klanten, met enige hulp van de hogere grondstoffenprijzen. In Nederland werden weer meer hypotheken verstrekt dan er werden afgelost, terwijl ook de leningen aan het MKB weer iets toenamen.

Mede dankzij de sterke leningengroei wist ING met de rentebaten aan de verwachtingen te voldoen.

De voorzieningen voor oninbare leningen waren fors lager dan verwacht, met 85 miljoen euro tegen de consensus van 201 miljoen euro, omdat ING in de nieuwe IFRS9-boekhoudregels sterker profiteert van een gunstiger economisch klimaat, meent analist Cor Kluis.

De solvabiliteit was lager dan verwacht, ondanks de lage voorzieningen voor oninbare leningen. De daling van de buffer met 40 basispunten tot 14,3 procent kwam voor 10 basispunten door PayVision, voor 16 basispunten door de sterke leningengroei en voor 13 basispunten door hogere kapitaaleisen voor operationele en marktrisico's.

Per saldo is het rapport gemengd, maar analist Cor Kluis verwacht zijn winstverwachtingen voor de bank niet substantieel te zullen bijstellen.

ABN AMRO heeft een koopadvies en koersdoel van 17,75 euro op ING.

Het aandeel ING noteerde woensdag kort na opening 0,4 procent lager.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Copyright ABM Financial News. All rights reserved

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2018 03:19 ET (07:19 GMT)