Market Talk

Solvay kondigt nieuwe strategie G.R.O.W. aan om groei, cash en rendement te bevorderen

  

  • Bedrijfsactiviteiten afgestemd op duidelijke mandaten
  • Nieuw operationeel model - Solvay ONE - om de operationele efficiëntie binnen de Groep te vergroten
  • Nieuwe financiële doelstellingen voor de middellange termijn tot 2024

Brussel, 7 november 2019 ---  Solvay kondigt haar nieuwe G.R.O.W. strategie aan om de groei, kasstromen en het rendement te bevorderen.

"Onze G.R.O.W.-strategie vloeit voort uit een uitvoerige strategische herziening van onze volledige portefeuille," zei Ilham Kadri, CEO van Solvay. "We zullen het volle potentieel uit Solvay halen door een gedisciplineerde en gedifferentieerde toewijzing van de middelen over de Groep heen. Deze toewijzing berust op de mandaten die de bedrijfseenheden hebben gekregen en op ons nieuwe bedrijfsmodel, Solvay ONE. We zullen ons richten op groei, kasstroom en rendement en voorrang geven aan investeringen waar de kans op resultaat het hoogst is. Daarnaast, zullen we werken aan een doeltreffendere manier om onze klanten te dienen en samen te innoveren, waarbij we steeds meer duurzame oplossingen leveren die voldoen aan de behoeften van deze wereld waarin ESG aan belang wint. We zijn dan ook goed gepositioneerd om een superieure waarde te creëren voor aandeelhouders, klanten en voor alle andere belanghebbenden."

G.R.O.W. 
Solvay heeft haar activiteiten ondergebracht in drie segmenten, MATERIALS, CHEMICALS en SOLUTIONS, elk met een eigen specifiek mandaat. De aangepaste cijfers voor deze segmenten zijn beschikbaar op de website van Solvay. (https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings).

  • MATERIALEN om de Groei te versnellen: Materialen bestaat uit Specialty Polymers en Composite Materials, activiteiten met hoge marges en leidende marktposities die beantwoorden aan de duurzaamheidsbehoeften van de toekomst. Solvay zal voorrang geven aan investeringen en innovatie in dit segment. De Groep zal zijn leiderspositie als de nummer 1 pure speler in geavanceerde materialen uitbreiden, waarbij we de synergie tussen Specialty Polymers en Composite Materials zullen benutten om een toonaangevend thermoplastisch platform te creëren. 
  • CHEMICALS om Robuuste cash te leveren: Solvay is een wereldleider in Soda Ash, of natriumcarbonaat, Peroxides en Silica, terwijl Coatis en Rusvinyl regionale leiders zijn. Solvay zal zich blijven richten op het leveren van robuuste kasstromen en zal selectief investeren om de nummer 1 te worden op het gebied van kasstroomconversie in de chemie-industrie. 
  • OPLOSSINGEN om het rendement te Optimaliseren: Dit segment omvat Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance en Special Chem, die actief zijn in diverse nichemarkten. Solvay zal deze activiteiten optimaliseren, haar leiderspositie versterken, en een beter rendement en waarde genereren.
  • Solvay ONE om te Winnen: Het nieuwe operationele model zal het volledige potentieel van de Groep ontsluiten door middel van prioritering van de middelen, een toegespitste benadering van de klanten en een herhaalbaar kosten- en kasbeheerboek. 

Tegen 2024 zal Solvay een jaarlijkse kostenbesparing van € 300 tot 350 miljoen realiseren. Een doeltreffend beheer van de pensioenverplichtingen, de financiële schulden en het werkkapitaal zal cumulatief ongeveer €500 miljoen extra aan cashflow genereren over de periode. 

In overeenstemming met haar nieuwe strategie heeft Solvay doelstellingen vastgelegd voor de middellange termijn:

  • Onderliggende EBITDA groei van gemiddeld enkelvoudige cijfers (“mid single digit”) op organische basis van 2020 tot en met 2024 
  • Omzetting van de vrije kasstroom van meer dan 30 procent, vergeleken met ongeveer 22 procent in 2019
  • ROCE van meer dan 11 procent in 2024, vergeleken met ongeveer 8 procent in 2019, wat overeenkomt met € 300 miljoen meer jaarlijkse winst voor belastingen. 

Persbericht derde kwartaalcijfers en webcast
Vandaag heeft Solvay afzonderlijk haar resultaten over de eerste negen maanden en het derde kwartaal van 2019 bekendgemaakt. De resultaten en de infografie zijn te vinden op de website van Solvay: https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/solvay-earnings.
Om 14.00 uur zal een telefonische conferentie met analisten worden gehouden om de resultaten te bespreken, evenals het strategische kader dat vanochtend werd aangekondigd. 
Voor meer informatie, klik op: https://www.solvay.com/en/investors/financial-calendar-events-presentations/investor-days/2019-strategy-review. 
Dertig minuten voor de telefoonconferentie zal een presentatie beschikbaar zijn die tijdens de webcast zal worden toegelicht.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen
Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

 

Bijlage