Market Talk

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 november 2019

Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van Carmignac Gestion SA en Norges Bank.

Kennisgeving van Carmignac Gestion SA

  • Op 4 november 2019 heeft Fagron een verlate kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Carmignac Gestion op 31 oktober 2017 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door:
    • Een moederonderneming of een controlerende persoon.
  • Op de datum van de kennisgeving in 2017 bezit Carmignac Gestion (indirect) in totaal 2.150.366 stemrechten. Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezit Carmignac Gestion SA op de datum van de kennisgeving (indirect) in totaal 2,99% van het totaal aantal stemrechten.
  • De aandelen worden aangehouden door (i) de Franse fondsen Carmignac Euro-Entrepreneurs en Carmignac Euro Patrimoine, beheerd door Carmignac Gestion SA, en (ii) via de subfondsen Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs en Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine van de Luxembourg SICAV Carmignac Portfolio, beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA. Carmignac Gestion Luxembourg SA is een 100% dochteronderneming van Carmignac Gestion SA.
  • De kennisgeving van Carmignac Gestion SA kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.    

Kennisgevingen van Norges Bank

  • Op 5 november 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 1 november 2019 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Op 5 november 2019 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Norges Bank op 4 november 2019 de kennisgevingsdrempel van 3% (de laagste drempel) heeft onderschreden door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgevingen van Norges Bank kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgevingen