Nieuwe producten

  • Stabiel inkomen met minder risico's

    Vrijdag 3 oktober 2014 00:00  Het in april gelanceerde Global Income Builder Portfolio van Goldman Sachs richt zich hoofdzakelijk op een aantrekkelijke en duurzame inkomstenstroom, zonder dat dit ten koste gaat van vermogensgroei. Het fonds streeft daarbij naar een lagere volatiliteit dan de aandelenmarkten en een lagere rentegevoeligheid dan traditionele obligaties. Om deze doelen te bereiken, belegt het fonds in een ...
    Lees verder

 Overige recensies