Nieuwe producten

Stabiel inkomen met minder risico's

Vrijdag 3 oktober 2014 00:00

 Het in april gelanceerde Global Income Builder Portfolio van Goldman Sachs richt zich hoofdzakelijk op een aantrekkelijke en duurzame inkomstenstroom, zonder dat dit ten koste gaat van vermogensgroei. Het fonds streeft daarbij naar een lagere volatiliteit dan de aandelenmarkten en een lagere rentegevoeligheid dan traditionele obligaties.

Om deze doelen te bereiken, belegt het fonds in een breed universum van beleggingscategorieën, waaronder niet-traditionele marktsegmenten zoals high yield, preferente aandelen, infrastructuurfondsen en business development companies (BDC's). Deze bieden een relatief hoog rendement, terwijl ze minder gevoelig zijn voor een rentestijging dan staatsleningen en investmentgrade-bedrijfsobligaties. De portefeuille wordt actief beheerd, waarbij de allocatie maximaal 15 procentpunt kan afwijken van de basisverdeling van 60% vastrentend en 40% aandelen. Eind augustus zat het fonds vooral in Amerikaanse aandelen (26,2%), internationale aandelen (17,4%) en high yield (36,8%). Het zware gewicht van high yield is opvallend, maar het betreft vooral het hogere segment (BB en B) van de markt waar de kredietrisico’s minder groot zijn. Goldman Sachs past de strategie al vanaf 1994 toe bij het US Income Builder Fund. Dat beschikt over een goed trackrecord met een totaalrendement van gemiddeld 7,72% per jaar over de afgelopen tien jaar, tegen gemiddeld 5,42% voor een aantal relevante benchmarks.

In een klimaat van oplopende rentetarieven is het fonds naar onze mening een interessant alternatief voor een traditioneel defensief mixfonds met veel staatsobligaties. Maar in turbulente tijden is het fonds geen veilige haven, juist doordat staatsobligaties ontbreken. De fondsbeheerders kunnen dat echter snel aanpassen. Wij zien het fonds vooral als een aanvulling op bijvoorbeeld andere multi-asset-fondsen in de portefeuille. De in de tabel opgenomen fondscode heeft betrekking op de distributievrije euro-variant die de US dollar (de basisvaluta) deels afdekt en jaarlijks een dividend uitkeert. De TER van 0,9% is aantrekkelijk. <

Het Amerikaanse fonds boekt al jarenlang een gestage winst.

Bron: Beleggers Belangen

Reageren

Laatste reacties op deze productrecensie

  • Smka-adcb what I was looking for-ty!

    Lea 14 oktober 2015 00:19:55