Een inleiding op Exchange Traded Funds

Advertorial

Een inleiding op Exchange Traded Funds

Exchange Traded Funds (ETF's) – al geruime tijd populair bij Amerikaanse beleggers – beginnen nu ook furore te maken onder Europese particuliere beleggers. De Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten II (MIFID II), die in januari van kracht werd, verplicht Europese beleggingsinstellingen er voor het eerst toe ETF-transacties te rapporteren. Institutionele beleggers belegden vorig jaar in totaal voor zo'n EUR 2 biljoen in ETF's, en volgens financiële media die wij volgen hebben ook steeds meer particuliere beleggers daardoor belangstelling voor ETF's. 1 Maar wat zijn ETF's eigenlijk? Welke voordelen kunnen ze bieden? Ten slotte, en dat is het allerbelangrijkst, waar moeten particuliere beleggers over nadenken voor ze ETF's kopen? We zetten het een en ander voor u op een rijtje.

Wat zijn ETF's? In hoeverre verschillen ze van indexfondsen?

Een ETF, zoals de naam al aangeeft, is een beursgenoteerd fonds dat bestaat uit onderliggende effecten, te vergelijken met aandelen. ETF's kunnen een specifieke index nabootsen om te proberen hetzelfde rendement te realiseren. Ze kunnen land- of sectorspecifiek zijn. Ze kunnen zich ook richten op bepaalde nichemarkten waarvan de aanbieders denken dat beleggers hiervoor belangstelling hebben. Zo geven veel ETF-emittenten inmiddels ETF's uit van FAANG gezien de populariteit van de vijf grote Amerikaanse bedrijven waarvan de namen de afkorting vormen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google, technisch gezien nu Alphabet).

Net als veel indexfondsen zijn ETF's "open-ended", wat betekent dat de verhouding van de onderliggende effecten niet vastligt. Ook streven zowel indexfondsen als ETF's die brede indexen volgen ernaar de kosten zoveel mogelijk te beperken en het rendement op de brede markt te repliceren. ETF's zijn echter beursgenoteerd, waardoor beleggers aandelen in het fonds, als de beurzen geopend zijn, altijd kunnen kopen of verkopen. Dit in tegenstelling tot indexfondsen. Ook worden de koersen de hele dag door bijgewerkt. Traditionele indexfondsen werken de koersen doorgaans alleen aan het eind van iedere beursdag bij. Ze zijn niet beursgenoteerd, de handel loopt via financiële tussenpersonen en beleggers moeten aandelen rechtstreeks bij de fondsbeheerder kopen of inruilen.

Beleggers maken al tientallen jaren gebruik van indexfondsen. De meesten zijn er goed bekend mee. ETF's zijn daarentegen pas sinds kort in opkomst in Europa. Hun populariteit neemt echter snel toe. Uit onderzoek van Morningstar blijkt dat de activa onder beheer van in Europa gevestigde ETF's de afgelopen vijf jaar zijn verdubbeld. 2 De meeste indexfondsen zijn gekoppeld aan brede aandelenindexen, zoals de Stoxx-indexen, MSCI-indicatoren, FTSE 100, DAX en CAC 40. Sommige ETF's volgen deze indexen. Maar talloze andere volgen juist kleinere indexen gebaseerd op sectoren, bedrijfstakken of zelfs algemene thema's. Bij de laatste telling kwam de Index Industry Association uit op ruim 3,7 miljoen "indexen", kennelijk veelal in het leven geroepen door emittenten van ETF's.

Wat kunnen ETF's voor mijn portefeuille betekenen?

Wat goed is voor u – of voor om het even welke belegger – hangt af van uw individuele financiële langetermijndoelen, kasstroombehoeften, persoonlijke financiële omstandigheden, beleggingshorizon (hoe lang uw activa moeten worden belegd om uw doelen te bereiken) en risicotolerantie. ETF's kunnen hoe dan ook een aantal algemene voordelen opleveren.

Ze vormen in vergelijking met afzonderlijke aandelen een eenvoudigere en goedkopere manier om toegang te krijgen tot beperkte marktsegmenten en om uw portefeuille voldoende te spreiden. In bepaalde sectoren, met name kleinere, zwaait een handvol grote bedrijven de scepter. U zou deze allemaal kunnen kopen, maar dat zorgt voor hogere kosten en meer complexiteit. In plaats daarvan kunt u een ETF kopen, en daarmee heeft u blootstelling aan al die bedrijven – een snelle en goedkope oplossing.

Sommige landen, met name opkomende markten, beperken bovendien de toegang van buitenlandse beleggers tot bepaalde activaklassen. ETF's kunnen dan een doeltreffende manier zijn om gevarieerde posities in deze segmenten in te nemen, wat mogelijk aantrekkelijke beleggingskansen oplevert. ETF's kunnen beleggers daarnaast efficiënt toegang verschaffen tot vastrentende markten. Net als aandelen-ETF's kunnen vastrentende ETF's zich richten op specifieke marktsegmenten. Posities innemen in obligaties met specifieke rendementen, looptijden en andere eigenschappen wordt zo een stuk gemakkelijker. Dit type fondsen kan ook voor extra liquiditeit zorgen. Veel vastrentende waarden worden niet vaak verhandeld. Maar onze ervaring leert dat ETF's hierbij kunnen helpen, aangezien de aandelen in het fonds vele malen van eigenaar kunnen veranderen zonder dat de beheerder de onderliggende schuld hoeft te kopen of verkopen.

Wat moet ik overwegen bij het besluit al dan niet ETF's te kopen?

Behalve bovenstaande factoren zijn er weinig dingen waar u rekening mee moet houden, hoewel dit geen uitputtende lijst is.

Het kan verstandig zijn te evalueren hoe een bepaalde ETF in uw strategie zou passen. Begrijpen hoe de ETF is samengesteld, kan u helpen om te bepalen welke rol een ETF zou kunnen spelen. Beperkt de ETF de spreiding van uw portefeuille doordat u zich in een kleine markt begeeft? Als u reeds een wereldwijde strategie hanteert en een landspecifieke ETF koopt, vergroot u dan uw totale blootstelling in die regio tot een onverantwoord niveau?

Speelt de ETF in op een modegril, met het gevaar dat u als het ware rendement uit het verleden najaagt? Aanbieders van ETF's zijn professionals die zien wat goed in de markt ligt. Ze brengen regelmatig nieuwe producten uit die zich richten op bepaalde marktsegmenten die naar hun idee in trek zijn. Dus beleggers doen er goed aan te kijken naar de langetermijnvooruitzichten van de onderliggende posities – zo is de kans groter dat ze zich niet laten verleiden door blinkende producten die mogelijk niet meer dan de nieuwste rage zijn.

Let ten slotte ook op de kosten. Vergoedingen en transactiekosten kunnen per aanbieder verschillen. Wanneer u aandelen koopt of verkoopt, zal uw bank of effectenmakelaar u waarschijnlijk een vergoeding in rekening brengen. Los daarvan brengen ETF's echter geringe vergoedingen voor fondsbeheer in rekening. Voor een overzicht hiervan kunt u het prospectus raadplegen – het officiële document waarin de kenmerken van het fonds worden toegelicht. Veel aanbieders verstrekken daarnaast factsheets met beknopte fondsinformatie. De meeste ETF's zijn vrij goedkoop. Maar dit hoeft niet zo te zijn. Actief beheerde ETF's, waarbij beheerders de portefeuillesamenstelling actief beheren om een specifieke aandelen- of obligatie-index te overtreffen in plaats van deze te repliceren, brengen doorgaans hogere kosten maar ook potentieel hoger rendement met zich mee. ETF's die zich richten op niches of illiquide segmenten brengen vaak hogere kosten in rekening vanwege de extra complexiteit.

Uiteindelijk is het aan u en uw financieel deskundige om te bepalen of ETF's goed voor u zijn. Maar door te begrijpen hoe ze in elkaar zitten en hoe ze werken kunt u beter inschatten hoe nuttig ze zijn.


Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.


"European ETF Trading Volumes Quadrupled in 2018", Shanny Basar, MarketsMedia, 14/1/2019. https://www.marketsmedia.com/european-etf-trading-volumes-quadrupled-in-2018/

"European ETFs Could Hit €1 Trillion by 2020", Kenneth Lamont, Morningstar, 16/5/2019. http://www.morningstar.co.uk/uk/news/189212/european-etfs-could-hit-%E2%82%AC1-trillion-by- 2020.aspx

"Indexing: Out With Tradition?" Nicolas Rabener, CFA Institute, 8/7/2019. https://blogs.cfainstitute.org/investor/2019/07/08/indexing-out-with-tradition/