beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Nieuws Buitenland

Begrotingstekort lager dan eerder verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Het tekort op de Nederlandse begroting komt dit jaar naar verwachting uit op 68 miljard euro, waar in een ruwe inschatting in april nog werd uitgegaan van 92 miljard euro. Dit werd vrijdagmiddag duidelijk uit een eerste officiële raming van het kabinet.

Het tekort komt neer op 8,7 procent van het bruto binnenlands product. De staatsschuld loopt op tot 63,1 procent van het bbp, ofwel 491 miljard euro.

Europees breed is vanwege de coronacrisis afgesproken dat de staatsschuld van landen voorlopig boven de norm van 60 procent van het bbp mag uitkomen.

"De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus onder controle te krijgen zorgen voor een flinke bijstelling; met Prinsjesdag was de verwachting nog dat er in 2020 een overschot zou zijn van bijna 2 miljard euro", aldus het Ministerie van Financiën.

Dat het tekort lager uitvalt dan bleek uit de Voorjaarsnota, heeft te maken met belastinguitstel, oftewel de belastingen die burgers en bedrijven dit jaar niet, maar volgend jaar alsnog betalen over het boekjaar 2020. Naar verwachting wordt in totaal voor 31 miljard euro aan uitstel aangevraagd, waarvan 27 miljard euro verschuift naar latere jaren.

Verder komt er vermoedelijk bijna 30 miljard euro minder binnen aan belastingen en premies dan er op Prinsjesdag 2019 werd ingeschat. Niet 305,5 miljard euro, maar 275,7 miljard euro. De uitgaven komen 39 miljard euro hoger uit dan in september 2019 nog werd geraamd.

Die stijging is vooral te danken aan de noodmaatregelen, zoals de bijdrage aan de loonsom voor bedrijven met een forse omzetdaling door de beperkende maatregelen tegen corona. Ook de uitgaven aan uitkeringen en bijstand vallen hoger uit door de gevolgen van het coronavirus.

ABMFNABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.Beeld: ABM Financial News