beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Eerstekwartaalcijfers ABN AMRO voelen nog het effect van een moeizaam 2020

Mede als gevolg van de coronacrisis en het ongunstige renteklimaat zag ABN AMRO zijn rentebaten in het afgelopen jaar onder druk staan. Ook in de eerstekwartaalcijfers van 2021 was dit effect nog duidelijk zichtbaar en noteerde de bank een verlies van 54 miljoen euro. Analisten zijn echter positief gestemd over de vooruitzichten van ABN AMRO en zeer waarschijnlijk mag de bank op korte termijn ook weer dividend uitkeren.

Op 12 mei publiceerde ABN AMRO zijn resultaten over het eerste kwartaal van 2021. De operationele baten stegen het afgelopen kwartaal op kwartaalbasis met 3 procent naar 1,85 miljard euro. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 lag dit resultaat 4 procent lager. De rentebaten verbeterden op kwartaalbasis met een bescheiden 1 procent naar 1,36 miljard euro, terwijl de rentebaten op jaarbasis 11 procent afnamen. De rentemarge daalde op jaarbasis van 1,55 naar 1,34 procent.

Verder wist de bank voor 200 miljoen euro aan hypotheken weg te zetten in het afgelopen kwartaal. Binnen de Nederlandse hypotheekmarkt heeft ABN AMRO hiermee nu een marktaandeel van 17 procent. De kernkapitaalratio verbeterde op kwartaalbasis met 0,3% naar 15,3% op basis van de toekomstige Basel-4-kapitaalregels.

Het nettoverlies van 54 miljoen euro over het eerste kwartaal is een significante verbetering ten opzichte van het nettoverlies van 395 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast trof de bank in het eerste kwartaal een schikking met de Nederlandse overheid voor het onvoldoende naleven van de anti-witwasregels. Het gaat om een boete van 480 miljoen euro. Zonder deze boete had de bank over het afgelopen kwartaal winst geboekt.

Gunstige vooruitzichten

Door de coronacrisis moest ABN AMRO vorig jaar circa 1,1 miljard euro reserveren voor slechte leningen. Dit jaar zal de bank naar verwachting juist 77 miljoen euro minder apart hoeven te zetten.

In de eerste plaats verwacht ABN AMRO dat de economie dit jaar verder herstelt. Ten tweede vallen de nieuwe Basel-4-regels, waarin is vastgelegd wat de verplichte minimale buffer is die Europese banken moeten aanhouden voor oninbare leningen, minder streng uit dan verwacht.

In het verlengde daarvan gaat de bank ervan uit dat de risicokosten onder het gemiddelde van 25 tot 30 basispunten van het leningenboek uitkomen, terwijl de bank mogelijk kan profiteren van oplopende rentes later dit jaar. Tegelijkertijd kan te hard oplopende inflatie roet in het eten gooien van ABN AMRO, wanneer het economisch herstel hierdoor wordt belemmerd.

Alle gunstige ontwikkelingen in ogenschouw genomen is de kans groot dat ABN AMRO op korte termijn weer dividend kan uitbetalen. De Europese Centrale Bank (ECB) stelde vorig jaar een verbod in op bancaire winstdelingen. Wanneer dit verbod wordt teruggedraaid, is ABN AMRO van plan om in ieder geval het dividend over de tweede helft van 2019 uit te keren. Daarnaast wil de bank ook weer een inkoopprogramma van eigen aandelen opstarten, zodra de ECB hiervoor toestemming geeft.

Koersontwikkeling

Vooralsnog lijken beleggers de kat uit de boom te kijken en beweegt de aandelenkoers van ABN AMRO rond de €10,50. Op het moment van schrijven (24.05.2021) staat de aandelenkoers op €10,74.

De toekomstige koers van het aandeel is onderhevig aan verscheidene politieke, industriële en sectorspecifieke alsmede economische factoren. Beleggers zouden rekening moeten houden met deze risico’s wanneer zij hun investeringsbeslissingen nemen. Ontwikkelingen kunnen op ieder moment anders zijn dan waar beleggers op rekenen, wat kan resulteren in kapitaalverliezen.

Mis nooit meer een investeringsidee. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Vontobel!

Vontobel producten op ABN AMRO zijn verkrijgbaar bij DEGIRO.

Investeringsidee: ABN AMRO

ABN BEST Turbo Short
ABN BEST Turbo Short
ABN BEST Turbo Long
ABN BEST Turbo Long

Ontdek Vontobels productaanbod op beursproducten.vontobel.com/NL/NL/Home.