beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

De beleggingswaarde van economische prognoses volgens Fisher Investments Nederland

In de vele financiële publicaties die Fisher Investments (het moederbedrijf van Fisher Investments Nederland) volgt, krijgen de economische vooruitzichten van vooraanstaande organisaties de volle aandacht en worden veelal onderworpen aan kritiek. De prognoses van deze instellingen - variërend van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tot de centrale bank van Engeland (BoE) - worden door financiële analisten tot op het bot ontleed om de toekomstige economische groei op nationaal of internationaal niveau proberen vast te stellen. In onze ogen hebben deze voorspellingen wel degelijk waarde voor beleggers. De toegevoegde waarde zit alleen niet zozeer in wat er concreet door de voorspellers wordt gezegd, maar meer in hoe ze helpen het sentiment vorm te geven en aan te sturen.

Ondanks de beste inspanningen en kennis van de experts, wijst ons onderzoek uit dat ze bij eerdere prognoses van de economische groei nogal fragmentarisch te werk gingen. Zo voorspelde het IMF in januari 2020 een jaar-op-jaar groei van 3,3% van het wereldwijde bruto nationaal product oftewel het bbp (een door de overheid berekende raming van de economische productie). Ze hadden hierbij de opeenstapeling van de overheidsgestuurde lockdowns - en de daaraan gerelateerde economische krimp - van februari en maart om de pandemie te bestrijden niet voorzien.i Een jaar later maakte het IMF bekend dat het wereldwijde bbp met 3,5% was gedaald.ii

We geven hierbij toe dat de lockdowngedreven economische krimp van 2020 een extreem voorbeeld is en wellicht een uitzondering. Maar zelfs in de periodes van vóór de pandemie vonden economische organisaties het lastig om de economische richting juist te voorspellen. In haar najaarsprognose van 2011, voorzag de Europese Commissie een jaarlijkse bbp-groei van 0,5% in 2012 binnen de eurozone.iii Maar in het vierde kwartaal van 2011 ontstond er een recessie over de gehele regio (een brede daling van de economische activiteit) die tot aan het eerste kwartaal van 2013 duurde, waardoor het bbp van de eurozone in 2012 met 0,2% kromp.iv Wij denken dat het de moeite loont dit verleden in gedachten te houden wanneer organisaties delen wat hun economische vooruitzichten zijn voor het post-pandemische tijdperk. Het kan voorkomen dat de reële cijfers niet overeenkomen met wat er door hen is voorspeld.

Voorspellers veranderen vaak hun vooruitzichten op basis van de meest recente gegevens. Zo stelde het IMF in 2019 zijn wereldwijde bbp-prognose voor het jaar naar beneden bij (van +3,5% in januari naar +3,0% in oktober).v Wat veranderde er? De economische cijfers van de grootste economieën raakten verzwakt. Volgens de financiële media die Fisher Investments Nederland op de voet volgt, kwam dit tot stand door de tekortkomingen in de zware industrie. De Duitse, Italiaanse en Amerikaanse graadmeters voor de verwerkende industrie lieten tekenen van achteruitgang zien en ook de bedrijfsenquêtes voor de Chinese verwerkende industrie vertoonden een neerwaartse tendens.vi De handelsvolumes daalden wereldwijd voor het overgrote deel van het jaar ten opzichte van het jaar daarvoor.vii Het bbp in Duitsland ging in het tweede kwartaal met 0,5% achteruit vergeleken met het eerste kwartaal.viii Tien jaar geleden maakte het VK een vergelijkbaar verhaal mee. De centrale bank van Engeland verlaagde toen in augustus 2012 haar economische verwachtingen nadat zij opmerkte dat de vraag zowel op nationaal als internationaal vlak was gekrompen - wat overigens ook af te lezen was aan de recente kerncijfers.ix Het Britse nationale statistiekbureau (ONS) schatte dat het bbp in het VK in het tweede kwartaal met 0,7% zou dalen.x De laatste bedrijfsenquêtes wezen op een terugval in de economie.xi De detailhandelsverkopen waren teleurstellend en in het eerste halfjaar gingen de Britse exportcijfers bergafwaarts.xii

Onze ervaring is dat nationale en supranationale organisaties in hun macro-economische analyses ook rekening houden met elkaars gegevens en vooruitzichten. Zo gaan voorspellers niet alleen uit van cijfers, hun prognoses weerspiegelen ook andere veelbesproken meningen en ramingen. Toch weerspiegelen de meeste van deze indicatoren wat zich net heeft afgespeeld - terugblikkende gegevens zullen volgens ons niet veel onthullen over wat er zich in de toekomst zal afspelen.

We vinden dat prognoses zeker nut hebben voor beleggers, maar enkel als graadmeter voor de huidige algemene stemming. Zij maken duidelijk wat deze organisaties observeren en waarover zij zich zorgen maken (en waarover niet), hetgeen volgens ons zowel de verwachtingen weerspiegelt als beïnvloedt. We kunnen zien dat deze ramingen dit jaar de basis leggen voor het sentiment. Volgens de internationale economische vooruitzichten van januari 2022 van het IMF zou bijvoorbeeld het mondiale bbp in 2022 met 4,4% groeien, terwijl in het rapport van oktober 2021 een groei van 4,9% werd geraamd.xiii In de diverse krantenkoppen die we onder de loep namen, werd de nadruk vooral gelegd op negatieve ontwikkelingen. The Guardian berichtte bijvoorbeeld dat de inflatie en omikron volgens het IMF de wereldwijde groei in 2022 zouden schaden, terwijl CNBC aankondigde dat het IMF de mondiale groeiprognoses naar beneden heeft gesteld na het tanende herstel in de VS en China. Reuters deelde de boodschap dat het IMF zijn ramingen voor de groei in VS, China en de rest van de wereld heeft verlaagd vanwege de opmars van de omikronvariant. Afgaande op de prognoses van het IMF en de veelbesproken vermeende tegenwind verwachten velen dit jaar een zwakkere groei van de wereldeconomie. Dit heeft allemaal bijgedragen aan een getemperde stemming in de financiële analyses die wij hebben gelezen en heeft waarschijnlijk ook het verrassingseffect van de vertragende groei verzwakt.

We denken dat dit relevant is voor beleggers omdat de aandelenkoersen, volgens onderzoek van Fisher Investments Nederland, het meest gedreven worden door de kloof tussen de realiteit en verwachtingen. Wanneer de verwachtingen laag zijn, gaat het de realiteit immers makkelijker af om beleggers positief te verrassen. Als de verwachtingen daarentegen hooggespannen zijn, kan het moeilijker zijn om aan die verwachtingen te voldoen en kan de realiteit tot teleurstelling leiden. Economische prognoses die uitvoerig worden besproken kunnen dienen als graadmeter voor de verwachtingen en u zo helpen om het brede marktsentiment te evalueren.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:
•    Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland
•    Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL
•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________________________________

i “Tentative Stabilization, Sluggish Recovery?,” het IMF, januari 2020.

ii “Policy Support and Vaccines Expected to Lift Activity,” het IMF, januari 2021.

iii De Europese economische prognose van het najaar van 2011 (“European Economic Forecast – Autumn 2011”), de Europese Commissie, november 2011.

iv Bron: FactSet, per 16-02-2022. Het bbp in de eurozone, 4e kw. 2011 t/m 1e kw. 2013.

v “A Weakening Global Expansion,” het IMF, januari 2019, en “Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers,” het IMF, oktober 2019.

vi Bron: FactSet, per 16-02-2022. Stelling gebaseerd op de industriële productiecijfers van Duitsland, Italië en de VS alsmede de Chinese inkoopmanagersindex (PMI) voor de maakindustrie, van januari tot en met september 2019. Een PMI is een maandelijkse bedrijfsenquête waarbij een meting boven de 50 betekent dat het merendeel van de bevraagde bedrijven groei heeft doorgemaakt, metingen onder de 50 impliceren dat er meer bedrijven zijn gekrompen.

vii Bron: het Centraal Planbureau (CPB), Nederland, per 16-02-2022. Handelsvolumes wereldwijd, van januari tot en met september 2019.

viii Bron: FactSet, per 16-02-2022.

ix Het Inflatierapport van de Britse centrale bank (BoE), augustus 2012.

x “Britain Sinks Far Deeper Into Recession Than Forecast,” David Milliken en Olesya Dmitracova, Reuters, 25-07-2012.

xi  “UK Manufacturing Figures Deal Hammer Blow to Recovery Hopes,” Josephine Moulds, The Guardian, 01-08-2012.

xii “UK Retail Sales Let Down by Weather and Lack of Jubilee Bounce,” Josephine Moulds en Dan Milmo, The Guardian, 19-07-2012, en FactSet, per 16-02-2022. Exportvolume van het VK, driemaandelijkse verandering, 1e kw. - 2e kw. van 2012.

xiii “Rising Caseloads, A Disrupted Recovery, and Higher Inflation,” het IMF, januari 2022, en “Recovery During a Pandemic,” het IMF, oktober 2021.

HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
  Fagron zet wederom goede prestatie neer 15 feb | Analyse en Advies
 5. Premium
  Ahold Delhaize op overnamejacht in de VS 14 feb | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Portefeuille update Europa: Twee wijzigingen 26 feb | Lange termijn adviezen