beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

U speelt met de gedachte uw portefeuille ingrijpend te veranderen? Lees dan eerst dit artikel

Advertorial

U speelt met de gedachte uw portefeuille ingrijpend te veranderen? Lees dan eerst dit artikel

Denkt u erover om uw portefeuille ingrijpend te veranderen – en zelfs om over te stappen naar een andere financieel deskundige? Het zou ons niet verbazen als veel beleggers in Europa met dat soort gedachten spelen. Bij Fisher Investments Nederland weten we uit ervaring dat veel beleggers daartoe besluiten na een bearmarkt (een in de regel langdurige, door fundamentals aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer). Veel beleggers die een emotionele klap hebben gekregen van de bearmarkt proberen veranderingen aan te brengen die volgens hen kunnen voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Hoewel het altijd goed is om het advies van uw financieel deskundige kritisch te beoordelen en hem of haar ter verantwoording te roepen, denken we dat beleggers een dergelijke beoordeling met rationele verwachtingen moeten benaderen. Laten we dat nader toelichten.

2020 was ongetwijfeld een historisch jaar – in bijna alle mogelijke opzichten, en dat geldt ook voor de financiële markten. De aandelenkoersen begonnen het jaar uitstekend. De wereldwijde bullmarkt (een langere periode met over het algemeen stijgende koersen) die in 2009 was begonnen, leek af te stevenen op zijn elfde verjaardag, die in maart een feit zou zijn. Maar toen sloeg de coronapandemie toe en besloten de meeste westerse landen tot een lockdown van de economie om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze goedbedoelde maatregelen leidden automatisch tot een onderbreking van de economische bedrijvigheid. Dat gold vooral voor de dienstensector, die een dominante rol speelt in de westerse economieën. De aandelenkoersen – die naar onze mening als voorspellende economische indicatoren kunnen worden beschouwd – reageerden vrijwel meteen met een daling, vooruitlopend op de economische terugval die eraan zat te komen. Tussen 19 februari, toen het hoogtepunt van vóór de lockdown werd bereikt, en het dieptepunt van 23 maart vielen de wereldwijde aandelenmarkten terug met -33,8%.i

Uit ervaring weten we dat veel beleggers er emotioneel onder lijden wanneer de koersen dalen. Er is zelfs een school binnen de beleggerswereld die de relatie bestudeert tussen het gedrag en de gevoelens van mensen en hun financiën: behavioural finance. Een legendarische bevinding van Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman en Amos Tversky is dat beleggers de pijn bij verlies ongeveer twee keer zo sterk voelen als de tevredenheid over een vergelijkbare winst.ii Het is dus heel goed mogelijk dat de emotionele impact van deze plotselinge bearmarkt zelfs groter is geweest dan de pure financiële impact.

Bij Fisher Investments Nederland weten we uit ervaring dat die emotionele impact er vaak toe leidt dat beleggers gaan kijken hoe ze hun strategie kunnen veranderen, om te voorkomen dat ze in de toekomst weer zo'n klap krijgen. Maar diezelfde emoties kunnen ertoe leiden dat deze alternatieven niet op de juiste manier worden onderzocht en geanalyseerd, terwijl dat wel nodig is om te verifiëren of ze daadwerkelijk aansluiten bij uw beleggingsdoelen en -behoeften – en of de aantrekkelijke kanten van die alternatieven eigenlijk wel realistisch zijn. Op dat punt moet u volgens ons heel zorgvuldig te werk gaan en uzelf een paar lastige vragen stellen.

Als u tijdens de laatste bearmarkt belegd was in aandelen en erover denkt om die blootstelling nu te verlagen of op te heffen, dient u zichzelf de volgende, cruciale vraag te stellen: wat is er veranderd? Een goed financieel plan is volgens ons een plan dat is afgestemd op uw doelstellingen en behoeften op lange termijn. Als u vroeger een langetermijnrendement op aandelenniveau nodig had om die te bereiken, moet u zich afvragen of er iets veranderd is in uw doelstellingen en behoeften op lange termijn. Als dat niet het geval is, hoe komt u dan aan de groei die nodig is om aan uw behoeften te voldoen? We denken dat deze vragen net zo relevant zijn wanneer u gereageerd heeft op de bearmarkt door uw aandelen te verkopen. Is het waarschijnlijk dat u het voor u noodzakelijke rendement kunt bereiken door contanten aan te houden, in de wetenschap dat de kortetermijnrente in Europa fluctueert tussen -0,6% en 0,1%?iii

Veel beleggers komen bij het afwegen van deze factoren tot de conclusie dat ze een financieel product of advies nodig hebben waarmee ze een met aandelen vergelijkbaar rendement kunnen bereiken, bearmarkten kunnen ontwijken en verzekerd zijn van kapitaalbehoud en -groei. Hoewel veel adviseurs – wijzelf ook – ernaar streven om de daling van bearmarkten gedeeltelijk te ontwijken, moeten we er wel rationele verwachtingen op na houden. Geen enkele financieel deskundige kan beweren dat hij of zij in staat is om alle dalingen van de aandelenmarkt te ontwijken. Zuiver kapitaalbehoud – dat wil zeggen het vermijden van alle neerwaartse risico's – is volgens ons niet haalbaar als men streeft naar een groei die vergelijkbaar is met die van aandelen. Het volatiliteitsrisico kan niet worden weggenomen uit de financiële markten.

Als u een deskundige hoort opscheppen over zijn vermogen om bearmarkten te ontwijken, vergeet dan niet een paar lastige vragen te stellen over hoe hij dat aanpakt. Uit ervaring weten we dat veel adviseurs opscheppen over wat ze hebben gedaan tijdens de laatste marktdaling. Dat brengt een emotie teweeg die ze als verkoopargument kunnen gebruiken. Ze zullen het niet hebben over wat ze tijdens de voorgaande bullmarkt hebben gedaan – of tijdens het herstel na de bearmarkt. Maar als de betreffende deskundige de daling van de bearmarkt heeft ontweken door jaren van tevoren de aandelenmarkt de rug toe te keren, heeft hij misschien meer schade aangericht dan iemand die de hele periode, met of zonder bearmarkt, belegd is gebleven in aandelen. Stel ook vragen over hoe ze tot het besluit gekomen zijn om in te grijpen en ga na of dat proces herhaalbaar is, of mogelijk op toeval berust.

We vinden het bij Fisher Investments Nederland begrijpelijk dat beleggers op dit moment neerwaartse risico's willen ontwijken. Maar zo'n aanpak kan heel gemakkelijk contraproductief werken. Als u geen veranderingen aan zou brengen als u de emoties gekoppeld aan de bearmark buiten beschouwing zou laten, dan zou u wellicht helemaal niets aan uw portefeuille willen veranderen.


i Bron: FactSet, per 10/09/2020. Rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden, 19/02/2020–23/03/2020.

ii "Loss Aversion", Mini Encyclopedia of Behavioral Economics, Staff, BehavioralEconomics.com.

iii Bron: Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank, Europese Centrale Bank, Bank of England en Norges Bank, per 14/09/2020. De hier vermelde rentevoeten zijn de Deense depositorente en de herfinancieringsrente van de Bank of England. In de andere landen ligt de rente tussen deze twee waarden.

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium