beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Pessimisme houdt wellicht aan als nieuwe bullmarkt inzet

Advertorial

Pessimisme houdt wellicht aan als nieuwe bullmarkt inzet

Wanneer deze bearmarkt (een langdurige daling van de markt met meer dan 20% onder invloed van de fundamentals) ten einde loopt, en wanneer u dit leest zou dat al gebeurd kunnen zijn, zullen maar weinig beleggers het ook echt geloven.

Zelfs wanneer later, mogelijk zelfs veel later, het fundamentele herstel van de economie in de cijfers tot uiting begint te komen, zullen veel beleggers wellicht blijven twijfelen aan de duurzaamheid van de opleving van de aandelenmarkt, of het herstel gewoon ontkennen.

Volgens Fisher Investments is dit wijdverspreide pessimisme normaal aan het begin van een bullmarkt (een lange periode waarin de aandelenkoersen in het algemeen omhooggaan) en mogen beleggers die het rendement van aandelen nodig hebben om hun doelstellingen te halen, zich daar niet door laten afschrikken.

Het sentiment wordt doorgaans somberder naarmate een bearmarkt vordert, en dat is volgens ons wat er nu gebeurt. Uit onze analyse van eerdere bearmarkten blijkt dat een versomberend sentiment gedurende enige tijd een rationele reactie kan zijn op een verslechtering van het economische klimaat.  Maar daarna slaat het gewoonlijk door - het pessimisme wordt irrationeel groot en blijft dat ook, niet alleen in de beginfase van de nieuwe bullmarkt, maar soms nog veel langer, omdat beleggers hun ogen sluiten voor het licht aan het eind van de tunnel.

Fisher Investments Nederland noemt dat "pessimisme uit ongeloof." Dat pessimisme komt volgens ons tot uiting in de manier waarop beleggers en de media gewoonlijk reageren op tekenen van economisch herstel. In onze analyses van de financiële verslaggeving door de jaren heen hebben we vastgesteld dat commentatoren goed nieuws vaak wegwimpelen of negatief voorstellen, en tegelijkertijd met teleurstellende cijfers schermen en betogen dat de economische fundamentals nog steeds zwak zijn.

De krantenkoppen van het begin van de laatste bullmarkt illustreren volgens ons duidelijk hoe dat pessimisme uit ongeloof werkt. De wereldwijde bearmarkt eindigde op 9 maart 2009, maar de Amerikaanse recessie duurde tot juni en die van de eurozone tot april.i Toen in die twee regio's een einde kwam aan de recessie, waren de aandelenmarkten al met respectievelijk 22,7% en 27,8% gestegen.ii

Hoewel de aandelenmarkten een afspiegeling vormden van het nog onzichtbare economisch herstel, blijkt uit onze analyses van de financiële berichtgeving dat de media nog steeds getraumatiseerd waren door de marktdaling. In heel wat artikelen lag de nadruk op de vermeende risico's voor de groei en de zwakke economische cijfers en werd eraan getwijfeld of de opleving van de aandelenmarkt wel duurzaam was.

Zo ging het in april en mei 2009 over de dalende autoverkoop in de VS en Europa en over wat er mogelijk zou gebeuren als de overheden er niet in zouden slagen om de noodlijdende autofabrikanten van de ondergang te redden.iii In andere artikelen werd gewaarschuwd dat Europa afstevende op een deflatoire depressie of werd beweerd dat de stijgende overheidsuitgaven en de maatregelen van de centrale bank in de VS tot hoge inflatie zouden leiden.iv

Toen wereldwijde aandelen op 9 maart opveerden van hun dieptepunt, ging het volgens sommige financiële publicaties om een rally binnen de bearmarkt, met andere woorden een korte opleving tijdens een bredere marktdaling.v Zelfs nadat de VS en de eurozone de recessie achter zich gelaten hadden en de indicatoren steeds meer op een wereldwijd economisch herstel wezen, werd in heel wat artikelen nog altijd een somber beeld geschetst van een wankele economie die op steun van de overheid is aangewezen. Zodra de monetaire en de begrotingssteun zouden wegvallen, zou de recessie terugkeren.vi

Heel wat media die we volgen, waarschuwden ook voor een L-vormig herstel, wat betekent dat de groei na de recessie geruime tijd vlak blijft.vii Anderen vreesden dan weer dat de stijging van het bruto binnenlands product (een overheidsmaatstaf voor de nationale economische productie) voor de gemiddelde burger niet tot meer welvaart leidde.viii

Gunstige ontwikkelingen, zoals de stijging van de US Leading Economic Index (een reeks economische indicatoren die aanwijzingen geven over het toekomstige economische klimaat) en de groei van de internationale handel, kregen daarentegen geen aandacht.ix In plaats daarvan zagen we dat bewijzen van het economische herstel in de financiële berichtgeving werden voorgesteld als een marktrisico, omdat daardoor de kans toenam dat de centrale banken en de overheden hun steunbeleid zouden afbouwen.x In de financiële pers beweerde menige journalist dat dat tot een nieuwe bearmarkt zou leiden.

We vermelden die artikelen niet om kritiek te geven op journalisten of artikelen, maar om aan te tonen hoe moeilijk het kan zijn om gedisciplineerd te blijven wanneer de aandelen zich beginnen te herstellen. Helaas denken we dat het veel kan kosten als u uw beleggingsbeslissingen laat beïnvloeden door het overheersende pessimisme. Alleen al tussen het einde van de recessie in de VS en de eurozone en eind 2009 waren de aandelenmarkten in die regio's namelijk met respectievelijk 19,5% en 28,9% opgeveerd.xi Beleggers die, alvorens aandelen te kopen, afwachtten tot iedereen het erover eens was dat de economie en de markten op een hechte grondslag berustten,  zijn die forse rendementen wellicht misgelopen.

Dat alles bevestigt volgens ons wat de legendarische belegger Sir John Templeton ooit zei: "Bullmarkten worden geboren uit pessimisme, groeien door scepsis, worden volwassen door optimisme en sterven door euforie." Hoewel pessimisme normaal is aan het begin van een nieuwe bullmarkt, wordt daardoor vaak onvoldoende vertrouwen geschonken aan het vermogen van de aandelenmarkten om te anticiperen op betere tijden wanneer het herstel nog ver weg lijkt.

Dit vertrouwen kan volgens ons echter dure beleggingsfouten voorkomen. Voor beleggers die het rendement van aandelen nodig hebben om hun doelstellingen te halen en het bijbehorende risico op volatiliteit aanvaarden, is het naar onze mening van cruciaal belang om het rendement aan het begin van een nieuwe bullmarkt niet te missen. Pessimisme uit ongeloof kan echter roet in het eten gooien.

__________________________________________

i Bronnen: Centre for Economic Policy Research, Euro Area Business Cycle Dating Committee; en National Bureau of Economic Research, 27/03/2020.
ii  Bron: FactSet, 03/04/2020. Rendement in euro van de MSCI US Index met nettodividenden, 09/03/2009–30/06/2009. Rendement in euro van de MSCI Europe Index met nettodividenden, 09/03/2009–30/04/2009.
iii “TIMELINE: Auto Industry in Crisis,” Staff, Reuters, 01/05/2009; “Recession Hits European Car Sales,” David Gow, The Guardian, 16/04/2009.
iv “European Central Bank Expected to Start Quantitative Easing,” David Gow, The Guardian, 02/04/2009; “10-year Treasury yield hits 4%,” Catherine Clifford, CNN Money, 11/06/2009.
v “Beware the Bear Market Rally,” Ariel Fried, CNBC, 11/05/2009.
vi “Warning: Economic Recovery at Risk,” Annalyn Censky, CNN Money, 05/06/2011.
vii “Triple-U or Square-Root Sign? The Recovery's Taking Shape,” Cindy Perman, CNBC, 18/08/2009.
viii “The Problem With a Slow-Growth Economy,” Jim Zarroli, NPR, 12/07/2011.
ix Bron: FactSet, 08/04/2020.
x “Central Banks: How They Are Ruling the Financial World,” Jeff Cox, CNBC, 14/12/2012.
xi Bron: FactSet, 03/04/2020. Rendement in euro van de MSCI US Index met nettodividenden, 06/30/2009–31/12/2009. Rendement in euro van de MSCI Europe Index met nettodividenden, 30/04/2009–31/12/2009.

__________________________________________

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium