beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Twee beleggingsthema's om in 2021 in het oog te houden

Advertorial

Twee beleggingsthema's om in 2021 in het oog te houden

Voor beleggers was 2020 een jaar van zowel negatieve als positieve verrassingen. Begin dit jaar kwam de economische activiteit als gevolg van COVID-19 en de bijbehorende sluitingen onverwachts vrijwel stil te liggen. Vervolgens nam de angst op de aandelenmarkten af naarmate er in de loop van het jaar positief nieuws kwam over vaccins en de heropening van de economie. Ondanks de wereldwijde gezondheidscrisis en een korte, dramatische bearmarkt, was 2020 in de meeste regio's een positief jaar voor deelnemers op de aandelenmarkten, mits ze geduldig en op gedisciplineerde wijze belegd bleven. Wat heeft 2021 in petto voor beleggers? Wij denken dat de bullmarkt dit jaar waarschijnlijk zal aanhouden, omdat er meer optimisme heerst en de belangrijkste markten van de wereld te maken hebben met een minder beladen politieke omgeving.

Toenemend optimisme

Sentiment is een belangrijk concept voor beleggers. Op zichzelf is sentiment geen vooruitlopende indicator voor aandelen. Onze ervaring wijst uit dat marktbewegingen meestal gebaseerd zijn op de kloof tussen realiteit en verwachtingen – een uitloper van het sentiment. Zelfs een onopvallende gebeurtenis kan gunstig uitpakken als de markt een ramp had verwacht. Wanneer beleggers echter uitbundig worden, kunnen ze belangrijke en fundamentele negatieve factoren over het hoofd zien – iets dat zou kunnen duiden op een naderende bearmarkt.

De bekende belegger Sir John Templeton beschreef de levenscyclus van het sentiment van bullmarkten als volgt: "Bullmarkten worden geboren uit pessimisme, groeien door scepticisme, rijpen door optimisme en sterven door euforie." Wanneer het voor een bullmarkt zo kenmerkende optimisme in volle bloei komt, hebben de meeste beleggers hun grootste angsten van de vorige bearmarkt van zich afgeschud en wordt het bestaan van de bullmarkt in feite algemeen bekend. Beleggers stellen hun verwachtingen voor de bedrijfswinsten naar boven bij, anticiperen op hogere waarderingen en beleggen meer geld in aandelen. Wanneer het optimisme verandert in euforie, worden ze bang dat ze het hoge rendement van de bullmarkt zullen mislopen.

Terwijl de markten halverwege 2020 nog gedomineerd werden door pessimisme en scepsis, zien we tekenen die erop wijzen dat het optimisme van eind 2020 zich uitbreidt en waarschijnlijk zal aanhouden in 2021. Doordat het aantal coronabesmettingen in veel delen van de wereld nog steeds hoog is, hebben de overheden de lockdowns aangescherpt. De effecten daarvan beginnen zichtbaar te worden in de economische cijfers. Maar net als bij de algemene reactie van de markt op de slechte werkgelegenheidscijfers in de VS begin 2021, lijkt het toekomstbeeld van marktwaarnemers op langere termijn rooskleuriger te zijn dan anders waarschijnlijk het geval zou zijn geweest. In plaats van een naderend onheil te zien, lijken aandelenbeleggers ervan uit te gaan dat de vaccinatieprogramma's succesvol zullen verlopen en dat de situatie zich in de loop van het jaar zal normaliseren. Volgens ons is ook dit een indicatie dat het sentiment de afgelopen maanden aanzienlijk is verbeterd, wat in de loop van 2021 een positieve impact zou moeten hebben op de aandelenkoersen.

We denken dat die optimistische vooruitzichten vrij rationeel zijn. Nu het aantal vaccinaties in een groot deel van de wereld toeneemt, wordt het steeds duidelijker dat de lockdowns geleidelijk zullen worden versoepeld en dat de economische activiteit weer op een normaal peil zal komen. Verder lijken bedrijven in staat om snel aan de opgebouwde vraag te voldoen zodra de beperkingen worden opgeheven. Het snelle herstel van medio 2020 toonde aan dat bedrijven in staat zijn om uit te breiden zodra de economie weer opengaat. Tijdens een normale recessie geldt het tegenovergestelde: bedrijven worden gedwongen te bezuinigen en zich te ontdoen van inefficiënties voordat ze weer kunnen groeien.

We denken dat het ontluikende enthousiasme gedurende de rest van het jaar verder zou kunnen toenemen en dat dit in de nabije toekomst een positieve impact zou kunnen hebben op de aandelenkoersen. Beleggers moeten erop letten dat de verwachtingen niet te hoog oplopen, maar voorlopig wijzen de verbeterende fundamentals op een aanhoudende stijging.

En als het sentiment overgaat in euforie? Optimisme suddert normaal gesproken een tijdje door voordat het overkookt en plaatsmaakt voor euforie. We denken niet dat er al sprake is van euforie op de markten. De beste beursjaren uit de geschiedenis deden zich meestal voor in situaties waarin het sentiment in een laat stadium van een bullmarkt steeds beter werd. Ook al blijven we alert op tekenen van overmatig optimisme en oververhitting van het beleggerssentiment, het lijkt ons echt voorbarig om nu uit de markt stappen. Het zou ten koste kunnen gaan van het rendement van uw portefeuille. Mede vanwege het feit dat beleggers, kijkend naar het verleden, doorgaans de hoogste rendementen in deze fase van een bullmarkt behalen.

Impasse en afnemende politieke onzekerheid

Na de recente, onzekere verkiezingen in Amerika zaten aandelen in de lift en reageerden op hun typische emotieloze, toekomstgerichte manier. We denken dat aandelenmarkten zich niet richten op de uitkomst van welke politieke race dan ook, maar op het feit dat een impasse resulteert in minder onzekerheid en een lager risico op ingrijpende veranderingen in de wetgeving. Als we naar 2021 kijken, denken we dat de politiek in veel regio's juist een positieve impact op de markt zal hebben. Het is belangrijk erop te wijzen dat wij geen voorkeur voor bepaalde politici of politieke partijen hebben. We analyseren politieke ontwikkelingen en politiek nieuws uitsluitend om de mogelijke impact ervan op markten in te schatten.

In het VK is er dankzij het Brexit-akkoord eindelijk een eind gekomen aan een slepende bron van politieke onzekerheid. Doordat de uittreding vlotter verliep dan verwacht, nam de vrees onder beleggers nog verder af. In Duitsland nadert de brede coalitie van christendemocraten en sociaaldemocraten de verkiezingen van september zonder duidelijke kandidaat voor de opvolging van bondskanselier Angela Merkel. Dit is waarschijnlijk een teken dat er opnieuw een kwetsbare coalitieregering komt die niet veel zal kunnen bereiken. Spanje en Italië lijken in 2021 ook af te stevenen op een vergelijkbare impasse. Hoewel een impasse frustrerend kan zijn voor kiezers, geven de aandelenmarkten er de voorkeur aan, omdat de politieke onzekerheid erdoor kan afnemen.

In de VS is het eerste jaar van een Democratische president vaak gunstig voor aandelen, aangezien presidenten de neiging hebben hun beleid te matigen als ze eenmaal in functie zijn en de vrees van beleggers voor vermeende bedrijfsonvriendelijke wetgeving dan ook door de praktijk wordt weerlegd. Maar een impasse in een vroeg stadium zou dat kenmerkende effect kunnen versterken. De meerderheid van de Democratische partij in het Huis van Afgevaardigden is de laatste 100 jaar nog niet zo klein geweest. In de Senaat zijn de zetels gelijk verdeeld, wat betekent dat de stem van vicepresident Kamala Harris, in haar rol als voorzitter van de Senaat, de doorslag zal geven. Hierdoor krijgen Democratische senatoren van kantelstaten (swing states) meer macht. Zij kunnen druk uitoefenen binnen de partij om nieuwe wetgeving naar hun zin te steunen, te torpederen of af te zwakken. Daarnaast zijn een aantal senatoren bezig met hun herverkiezing in 2022. Omdat ze zes jaar geleden slechts een magere overwinning behaalden, hebben ze een goede reden om bijna alles wat controversieel is te vermijden. Gewoonlijk ontstaat er pas een politieke impasse in de VS na de tussentijdse verkiezingen. We zijn echter van mening dat deze vroegtijdige impasse in 2021 gunstig zal uitpakken voor het rendement.

Zelfs niet-Amerikaanse beleggers hebben reden om de Amerikaanse politieke impasse toe te juichen. Hoewel de aandelenmarkt van elk land zijn eigen unieke aanjagers heeft, bewegen ontwikkelde markten in de VS en buiten de VS doorgaans in vergelijkbare richting. De correlatie tussen aandelen van niet-Amerikaanse ontwikkelde landen en Amerikaanse aandelen bedroeg de afgelopen twintig jaar +0,85.i Dat is een vrij sterk verband, want -1,0 duidt op een omgekeerde correlatie en +1,0 op een perfecte correlatie. Deze positieve correlatie is goed nieuws voor niet-Amerikaanse aandelen, omdat het betekent dat wanneer Amerikaanse aandelen profiteren van een impasse, aandelen uit de ontwikkelde wereld buiten de VS vaak in dezelfde richting bewegen.

Het is belangrijk erop te wijzen dat als de correlatie lager is dan +1,0 het op lange termijn voordelig kan zijn om te diversifiëren door zowel Amerikaanse als niet-Amerikaanse aandelen aan te houden. Een minder dan perfecte correlatie geeft aan dat er gedurende bepaalde perioden rendementsverschillen kunnen optreden tussen beide categorieën. Aangezien we niet kunnen voorspellen wanneer Amerikaanse of niet-Amerikaanse aandelen aan kop zullen gaan, adviseert Fisher Investments Nederland om voorzichtigheidshalve te beleggen in een portefeuille die goed gespreid is over beide categorieën.

Hoewel er onderweg zeker obstakels zullen zijn, denken we dat 2021 een geweldig beursjaar wordt. Kalm blijven is de boodschap, ook als het momentum van de markt wordt afgeremd door volatiliteit of een correctie. Enkele van de beste laat-cyclische jaren van de markt, zoals eind jaren negentig, vertoonden grote correcties of bijna-correcties. Naar de mening van Fisher Investments Nederland vraagt dit jaar om een sterke beleggingsdiscipline – laat u niet misleiden door angst of hebzucht. Als u een rendement op aandelenniveau nodig hebt om uw langetermijndoelen te bereiken, is het van essentieel belang dat u niet uit de markt stapt.


Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland of Fisher Investments Europe deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium