beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fisher Investments Nederland: weinig voortekenen van een bearmarkt

Advertorial

Fisher Investments Nederland: weinig voortekenen van een bearmarkt

2020 was voor veel beleggers een hectisch jaar, met hoge volatiliteit en een korte, maar krachtige bearmarkt. Ondanks het sterke herstel dat daarop volgde, blijft een aantal beleggers toch nog wat terughoudend. Fisher Investments Nederland ziet echter heel weinig tekenen dat er op korte termijn een bearmarkt aankomt – een lange periode van koersdalingen waarin de markt minstens 20% verliest. In dit artikel leggen we uit waarom we optimistisch zijn over de huidige, ver gevorderde bullmarkt en de fundamentele factoren die aan het herstel ten grondslag liggen.

Weinig signalen die wijzen op een economische recessie op korte termijn

Bearmarkten gaan vaak vergezeld van economische recessies. Klassieke recessies duiken echter niet plotseling op. Dus kunnen beleggers letten op signalen die aangeven dat we binnen enkele weken of maanden wel eens in een recessie zouden kunnen belanden. Fisher Investments ziet op dit ogenblik weinig dat erop wijst dat de economie zo sterk zou vertragen dat er wereldwijd een recessie uitbreekt.

De huidige economische groei zal waarschijnlijk heel 2021 aanhouden, maar dat is volgens ons geen teken dat de economie aan het oververhitten is en op de rand van een recessie verkeert. Door de lockdowns in het kader van de coronapandemie hebben heel wat consumenten aankopen uitgesteld, en die vraag begint nu tot uiting te komen. Houd de gedachte dat die opgepotte vraag tot een razendsnelle economische groei zal leiden echter wel wat in toom. Dat die vraag zich nu openbaart, creëert een krachtig, maar tijdelijk effect. De consument zal waarschijnlijk snel weer terugkeren naar zijn gewoontes van vóór de coronacrisis.

Dat wil zeggen dat de economische groei in het postcorona-tijdperk waarschijnlijk veel gelijkenissen zal vertonen met de groei voor die tijd. In 2021 zal de wereldeconomie volgens ons sneller groeien doordat de lockdowns worden versoepeld en we terugkeren naar een normalere gang van zaken. Voor 2022 en de jaren nadien verwachten wij echter een terugkeer naar matige groei, wat voor aandelen wellicht prima is.

Rationeel optimisme, geen wijdverbreide euforie

Een beroemd citaat van de bekende belegger Sir John Templeton vat de levenscyclus van het beleggerssentiment van bullmarkten als volgt samen: "Bullmarkten worden geboren uit pessimisme, groeien door scepticisme, rijpen door optimisme en sterven door euforie." Veel beleggers zijn dus waakzaam voor tekenen van euforie, die ze als de voorbode van een bearmarkt zien. Wij zien wel groeiend optimisme en hier en daar wat euforie, maar voorlopig niets wat de huidige bullmarkt kan bedreigen.

Werden de markten halverwege 2020 nog gedomineerd door pessimisme en scepsis, wij denken dat de tekenen van groeiend optimisme die eind 2020 opdoken, waarschijnlijk zullen aanhouden in 2021. Doordat het aantal coronabesmettingen in veel delen van de wereld nog steeds hoog is, worden de lockdowns nu eens aangescherpt en dan weer versoepeld. Marktwaarnemers lijken de toekomst op langere termijn nu echter rooskleuriger in te schatten dan ten tijde van de eerste lockdowns. Na het dieptepunt van de bearmarkt van afgelopen maart, bleek bijvoorbeeld uit de wekelijkse enquête onder beleggers van de American Association of Individual Investors (AAII) dat beleggers tot midden/eind oktober per saldo eerder bearish (pessimistisch) dan bullish (optimistisch) waren. Sindsdien heerst er echter optimisme. De eerste cijfers van 2021 laten zien dat het sentiment een flinke sprong heeft gemaakt: er zijn 27 procentpunt meer positief gestemde dan negatief gestemde beleggers.i In plaats van een naderend onheil te zien, lijken aandelenbeleggers er in hun verwachtingen van uit te gaan dat de vaccinatieprogramma's zullen worden uitgebreid en dat de situatie zich in de loop van het jaar zal normaliseren.

We denken dat die optimistische (maar nog niet euforische) vooruitzichten vrij rationeel zijn. Nu het vaccineren wereldwijd steeds sneller gaat, tekent het pad naar een normalisering van de economische activiteit zich steeds duidelijker af. We zien ook geen massale toename van het aandelenaanbod waaruit we zouden kunnen afleiden dat beleggers naar euforie beginnen te neigen. Er zijn wel wat meer beursintroducties, maar door de inkoop van eigen aandelen is de toename van het totale aanbod eerder beperkt gebleven. Bovendien waren de beursintroducties die we tot nu toe kregen van behoorlijk goede kwaliteit. Er is geen wildgroei van bedenkelijke beursintroducties van chronisch verliesgevende bedrijven die zou suggereren dat beleggers hun gezonde verstand verloren hebben.

We denken dat het opkomende enthousiasme in 2021 verder kan toenemen en in de nabije toekomst een positieve impact kan hebben op de aandelenkoersen. We geloven niet dat er al sprake is van euforie op de markten, al moeten beleggers er wel voor waken dat de verwachtingen niet al te hoog oplopen. Optimisme suddert normaal gesproken een tijdje door voordat het overkookt en plaats maakt voor euforie. De beste beursjaren uit de geschiedenis deden zich meestal voor in een laat stadium van een bullmarkt, toen het sentiment steeds beter werd. Ook al blijven we alert op tekenen van overmatig optimisme en oververhitting van het beleggerssentiment, het lijkt ons echt voorbarig om nu uit de markt stappen. Het zou ten koste kunnen gaan van het rendement van uw portefeuille. Mede vanwege het feit dat beleggers, kijkend naar het verleden, in deze fase van een bullmarkt doorgaans de hoogste rendementen behalen.

Beperkte kans op ingrijpende wijzigingen in de regelgeving

Een andere factor die Fisher Investments Nederland in de gaten houdt omdat die in het verleden bearmarkten heeft veroorzaakt, zijn drastische wijzigingen in de regelgeving of in boekhoudkundige regels, wat onzekerheid creëert en bedrijfsplannen danig kan verstoren. Aangezien veel landen in een politieke impasse verkeren, lijkt de kans op vergaande ingrepen in de regelgeving vrij beperkt. Het is belangrijk erop te wijzen dat wij geen voorkeur voor bepaalde politici of politieke partijen hebben. We analyseren politieke ontwikkelingen en politiek nieuws uitsluitend om de mogelijke impact ervan op de financiële markten in te schatten.

Aandelen presteren volgens ons het best wanneer de onzekerheid afneemt. Hoewel politieke impasse frustrerend kan zijn voor kiezers, neemt de onzekerheid af in dergelijke situaties omdat het moeilijker wordt om de wet- of regelgeving ingrijpend te wijzigen. Als we naar 2021 kijken, denken we dat de politiek in veel regio's juist een positieve impact op de markt zal hebben.

In de VS zal de impasse waarschijnlijk vaste vorm aannemen door de flinterdunne marges van de Democraten in beide kamers van het Congres, een situatie waarop beleggers doorgaans moeten wachten tot na de tussentijdse verkiezingen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Democraten, ondanks hun ambitieuze agenda en procedurele kunstgrepen, radicale veranderingen kunnen doorvoeren zonder water bij de wijn te hoeven doen om de gematigde leden van de partij over de streep te trekken. In het VK is er dankzij het brexitakkoord een einde gekomen aan een slepende bron van politieke onzekerheid. De vlottere uitstap uit de EU dan gevreesd vervulde beleggers met vertrouwen en wij zien in de nabije toekomst niet echt een factor die qua impact op de markten in de buurt van de brexit komt. In alle grote Europese landen lijkt een impasse het meest waarschijnlijke scenario, wat betekent dat de aandelenkoersen in 2021 verder kunnen stijgen.

Er zullen onderweg zeker obstakels zijn, maar wij denken dat 2021 voor langetermijnbeleggers een geweldig beursjaar kan worden. Volatiliteit of correcties – bruuske koersdalingen met 10% tot 20% onder invloed van het sentiment – kunnen op elk moment het positieve momentum van de markt vertragen, maar beleggers doen er volgens ons goed aan het hoofd koel te houden en belegd te blijven om te profiteren van het solide rendement dat een gevorderde bullmarkt volgens Fisher Investments Nederland in de regel te bieden heeft. Correcties waren er ook in enkele van de beste laat-cyclische jaren van de markt, onder meer aan het eind van de jaren 90. Voor Fisher Investments Nederland is dit een jaar om waakzaam te zijn voor onjuiste beleggingsbeslissingen als gevolg van angst of hebzucht. Vasthouden aan discipline en diversificatie lijkt ons op dit moment essentieel als u een rendement op aandelenniveau nodig hebt om uw langetermijndoelen te bereiken.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.


i Bron: Enquête over het beleggerssentiment van de American Association of Individual Investors’ (AAII), 12/01/2021. Resultaten wekelijkse enquête, 26/03/2020 – 07/01/2021. www.aaii.com.

BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium