beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Drie handelwijzen die u misschien uit uw beleggingsstrategie moet verbannen

Advertorial

Drie handelwijzen die u misschien uit uw beleggingsstrategie moet verbannen

Een brede beleggingsstrategie is belangrijk om op koers te blijven om uw beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Wanneer u de juiste strategie hebt gevonden, is het zaak eraan vast te houden. Om langdurig succesvol te beleggen is het cruciaal dat u er handelwijzen op na houdt die u van pas kunnen komen en handelwijzen achterwege laat die u schade kunnen berokkenen.

Handelwijzen zijn wat u doet wanneer uw beleggingsstrategie geconfronteerd wordt met de realiteit. Positieve handelwijzen, zoals geduld en langetermijndenken, kunnen u als belegger helpen om op koers te blijven of uw doelstellingen sneller te bereiken. Negatieve handelwijzen daarentegen kunnen uw beleggingsdoelstellingen juist in de weg staan.

Hieronder zetten we drie handelwijzen op een rijtje die u uit uw beleggingsbeslissingen moet verbannen om op lange termijn succesvol te beleggen.

Trends najagen

"Trends najagen" betekent dat beleggers enkel en alleen beleggen in effecten, sectoren of activaklassen omdat deze categorieën recent goed hebben gepresteerd. Deze handelwijze kan worden ingegeven door overvloedige positieve berichtgeving in de media, dringende adviezen van vrienden of andere beleggers om "de boot niet te missen", of gewoon door hebberigheid. Wat de reden ook is, beleggers die trends najagen slaan doorgaans traditionele beleggingsgrondslagen in de wind omdat ze enkel oog hebben voor vermeende 'hoogvliegers'.

Fisher Investments Nederland gelooft dat het najagen van de nieuwste beleggingstrends geen goede manier is om uw portefeuille op lange termijn succesvol te beheren. Het voornaamste probleem met trends najagen is dat hieraan het idee ten grondslag ligt dat rendementen die recentelijk hoog waren ook hoog zullen blijven, wat niet altijd het geval is. Soms blijven goed presterende aandelen goed presteren, maar andere keren loopt hun rendement terug tot een bedenkelijk peil. In het verleden behaalde resultaten zeggen niets over toekomstig rendement.

Trends najagen ligt in het verlengde van een door beleggers veelgemaakte fout, namelijk 'actualiteitsdenken' (of: recency bias) – een fout waarbij uw hersenen meer belang hechten aan recente gebeurtenissen dan aan gebeurtenissen uit een verder verleden. Als in het nieuws bijvoorbeeld aandacht wordt besteed aan recente winnaars van de loterij, hebben veel mensen de neiging hun winstkansen schromelijk te overschatten.

Voor beleggers kan trends najagen een valkuil zijn omdat het beleggingsbeslissingen in de hand kan werken die niet bevorderlijk zijn voor hun langetermijndoelstellingen. En als je je blindstaart op de volgende trend om snel rendement te behalen, zie je betere kansen voor groei op lange termijn mogelijk over het hoofd.

In plaats van trends na te jagen, adviseren wij u vast te houden aan een duurzaam beleggingsplan. Een goed doordacht plan kan veel beleggers houvast bieden om de verleiding van de hype te weerstaan. Daarnaast is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Beleggingen die te mooi lijken om waar te zijn, zíjn dat ook vaak. Door onderzoek te doen naar de volledige historie en fundamentals van beleggingskansen kunt u het kaf van het koren scheiden.

In paniek raken tijdens volatiele markten

Dit gedrag is vrijwel het tegenovergestelde van trends najagen. In plaats van te beleggen in één hot aandeel of één populaire categorie, keert u de markt geheel of gedeeltelijk de rug toe. Beleggers die in paniek raken tijdens volatiele markten proberen vaak hun aandelen te verkopen tijdens een koersdaling of volatiele fase, en gaan vervolgens weer beleggen wanneer de markt "zich lijkt te stabiliseren". Fisher Investments Nederland is van mening dat het vrijwel onmogelijk en vaak ook uiterst kostbaar is om marktontwikkelingen op deze manier te willen voorspellen.

Koersdalingen zijn beangstigend, en het is normaal dat beleggers bang zijn voor volatiliteit. Het is begrijpelijk dat beleggers de markt willen verlaten om zich te behoeden voor potentiële verliezen. Maar wat als de markt zich snel weer herstelt?

Negatieve volatiliteit kan de vorm aannemen van een marktcorrectie – een door sentiment ingegeven koersdaling van 10% tot 20%. Deze dalingen kunnen onaangekondigd optreden en het herstel dat er doorgaans op volgt kan net zo snel zijn. Als u uw aandelen van de hand doet tijdens een correctie, loopt u wellicht het daaropvolgende herstel mis als u niet op het goede moment weer instapt.

Dalingen kunnen ook optreden tijdens een bearmarkt – een op fundamentals gebaseerde marktdaling van 20% of meer over een langere periode. Bearmarkten komen vaak langzamer op gang, en zonder al te veel tromgeroffel, maar monden later uit in paniek. Paniekverkopen maken de weg vrij voor een nieuwe bullmarkt. Het oorspronkelijke marktherstel is vaak krachtig, en positieve rendementen dienen zich snel aan. Net als met de correctie, kan het u duur komen te staan als u dat krachtige herstel misloopt door slechte timing. Daarom denken we dat beleggers die de markt verlaten tijdens een bearmarkt, ook moeten beschikken over een gedisciplineerde strategie om opnieuw in te stappen, zodat ze niet te lang wachten om weer te gaan beleggen.

Als u probeert om alle marktdalingen te ontlopen, kan elke vergissing bovendien aanzienlijke gevolgen hebben. We kennen niemand die slim of gewiekst genoeg is om de bewegingen op de aandelenmarkt altijd betrouwbaar te voorspellen. De markt verlaten kan betekenen dat u uitstekende beursdagen misloopt, en dat misgelopen rendement kan na verloop van tijd behoorlijk aantikken, wat zich vertaalt in enorme opportuniteitskosten met mogelijk gevolgen op lange termijn. Voor een langetermijnbelegger met een goed gespreide portefeuille denken we dat het verstandig is om tijdens volatiele marktfasen belegd te blijven.

Op één paard wedden

Het spreiden van uw beleggingen over verschillende landen, sectoren en afzonderlijke effecten is een beproefde en betrouwbare strategie om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Soms doen beleggers echter het tegenovergestelde, al dan niet bewust.

Ten eerste kunnen beleggers hun portefeuille te sterk concentreren op een bepaalde belegging, waardoor ze mogelijk onnodig veel risico nemen. Door optimisme of overmoed kan het verstandig lijken af te stappen van diversificatie. Zo kan een belegger een aanzienlijk deel van zijn portefeuille beleggen in aandelen van zijn werkgever, mogelijk omdat het bedrijf al jarenlang goed draait of omdat hij positief gestemd is over de vooruitzichten ervan. Dergelijke beleggingen zijn waarschijnlijk meer gebaseerd op gevoelens dan op economische kerncijfers. Als die schijnbaar stabiele effecten volatiel worden of aanzienlijk in waarde dalen, kunnen uw langetermijndoelstellingen in gevaar komen!

Ten tweede zijn er beleggers die proberen te diversifiëren door hun vermogen te spreiden over vijf of zes (of meer) fondsen, omdat ze ervan uitgaan dat meer fondsen gelijk staat aan meer spreiding. Dan bestaat echter de mogelijkheid dat u, afhankelijk van de onderliggende posities, meerdere keren belegd bent in dezelfde effecten en dat uw portefeuille dus een te hoge concentratie vertoont.

Fisher Investments Nederland is van mening dat bewust niet al uw eieren in één mand stoppen ook hier betekent dat u moet vasthouden aan uw langetermijnplan om te voorkomen dat irrationele beslissingen uw beleggingsstrategie ondermijnen. Daarnaast moet u weten hoe uw beleggingsportefeuille is samengesteld om te voorkomen dat er onbewust overconcentratie ontstaat. Beleggers met portefeuilles van voldoende grootte kunnen beleggen in afzonderlijke effecten in plaats van fondsen om posities transparant te maken en ongewenste overlappingen te beperken.

Bedenk bij het uitstippelen van uw beleggingsstrategie welke handelwijzen uw doelstellingen dichterbij brengen of deze juist in de weg staan. Uw beleggingsbeslissingen kunnen een grote invloed hebben op uw resultaten. Wij denken dat u meer kans hebt om op lange termijn succesvol te beleggen door het accent te leggen op positieve handelwijzen, zoals geduld en langetermijndenken, en negatieve handelwijzen te vermijden, zoals trends najagen, in paniek raken tijdens volatiliteit en op één paard wedden.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium