beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

De financiële nieuwjaarschecklist van Fisher Investments Nederland

Advertorial

De financiële nieuwjaarschecklist van Fisher Investments Nederland

We denken dat veel mensen erg blij zijn dat 2020 eindelijk voorbij is. Dat is niet alleen een gebeurtenis om te vieren, maar ook een goed moment voor een check-up van uw portefeuille, iets wat iedere belegger regelmatig zou moeten doen. Om u daarbij te helpen heeft Fisher Investments Nederland de volgende to-dolijst voor een financiële nieuwjaarscheck opgesteld.

Bepaal of uw financiële situatie is veranderd.

We hebben gemerkt dat zelfs in een normaal jaar iemands financiële omstandigheden vaak veranderen: nieuwe baan, pensioen, nieuw huis, huwelijk, scheiding, kind dat naar de universiteit gaat, erfenis, enz. Uit ervaring weten we dat al deze factoren van invloed kunnen zijn op uw behoefte aan liquiditeiten of op uw belegbare activa, met als gevolg dat u uw beleggingsstrategie misschien moet aanpassen. Maar door de pandemie is de kans op veranderingen nog groter geworden. Misschien ondervindt u de gevolgen van tijdelijke of permanente werkloosheid, van uzelf of van iemand uit uw gezin die u moet ondersteunen. Als u een eigen bedrijf hebt, hebben de lockdownmaatregelen daar misschien vergaande consequenties voor gehad.

Als u het afgelopen jaar geld aan uw portefeuille hebt toegevoegd of er juist geld uit hebt opgenomen, loont het misschien de moeite om hier en daar wijzigingen aan te brengen, zodat de verhouding tussen aandelen, obligaties en andere effecten – ook wel vermogensallocatie genoemd – aansluit op uw oorspronkelijke plan. Als u vanaf 2021 elk jaar meer contanten moet opnemen uit uw portefeuille, hebt u misschien een andere vermogensallocatie nodig. Hetzelfde kan het geval zijn als u uw behoeften aan contanten uitstelt om uw portefeuille aan te vullen na een noodzakelijke opname.

Bepaal of uw beleggingsdoelstellingen zijn veranderd.

Volgens Fisher Investments Nederland moet een belegger bij het bepalen van de optimale vermogensallocatie niet alleen rekening houden met zijn persoonlijke omstandigheden en zijn behoefte aan liquiditeiten. Ook uw beleggingshorizon (de periode dat uw geld belegd moet blijven om zo een bijdrage te leveren aan uw doelstellingen), uw langetermijndoelstellingen en uw risicotolerantie zijn belangrijke factoren. Als we het over doelstellingen hebben, bedoelen we datgene wat u uiteindelijk met uw geld wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw behoeften voorzien tijdens uw pensioen, een nalatenschap opbouwen voor uw erfgenamen of een goed doel, de studiekosten van een kind of kleinkind betalen of iets anders in die geest. Uit ervaring weten we dat langetermijnbeleggers niet zelden na verloop van tijd hun doelstellingen wijzigen. Als u bijvoorbeeld het plan opvat om over twee jaar een tweede huis te kopen, dan zal in ieder geval een deel van uw activa een andere doelstelling krijgen dan voorheen. Als bij u of een van uw gezinsleden een ongeneeslijke ziekte wordt vastgesteld, kan dat ook ingrijpende gevolgen hebben voor uw doelstellingen. Zelfs een verandering in levensbeschouwing kan een wijziging veroorzaken, wanneer u afziet van het opbouwen van een nalatenschap en liever optimaal geniet van het geld dat u met hard werken hebt verdiend voordat u er niet meer bent. We kunnen ons voorstellen dat de stress en trauma's van het afgelopen jaar een invloed hebben op de manier waarop u uw pensioen wilt doorbrengen. Volgens Fisher Investments Nederland zijn dat allemaal zaken die van invloed zijn op uw beleggingsdoelstellingen.

Bepaal of het rendement van uw portefeuille sterk afwijkt van dat van de brede markt.

Meer concreet denken we dat het altijd verstandig is om de prestaties van uw portefeuille regelmatig onder de loep te nemen. Niet omdat u voortdurend wijzigingen zou moeten aanbrengen om een hoger rendement na te jagen, maar eerder omdat een rendement dat enorm afwijkt van dat van de brede markt erop kan wijzen dat u te veel risico neemt. Dat geldt ook als uw portefeuille vele malen beter presteert dan een brede index, zoals de FTSE All-Share of de Stoxx Europe 600, of als u wereldwijd belegt (wat volgens ons de beste resultaten oplevert), in de MSCI World Index. Als u de index die uw beleggingsuniversum het best vertegenwoordigt ruimschoots verslaat, zou dat heel goed kunnen betekenen dat u onvoldoende spreiding hebt aangebracht in uw portefeuille. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp.

Bepaal of u niet te sterk bent blootgesteld aan specifieke bedrijven, sectoren of regio's.

Een brede index als de MSCI World Index is volgens ons niet alleen een maatstaf voor uw rendement, maar ook een blauwdruk waarmee u de samenstelling van uw portefeuille kunt vergelijken. Op de website van MSCI vindt u factsheets met de samenstelling van de index per sector. Die kunt u vervolgens vergelijken met de sector- en landenconcentratie van uw eigen portefeuille om te bepalen of u te veel risico neemt. (Veel banken vermelden de sectorallocatie op hun rekeningafschriften; u kunt deze waarschijnlijk ook online raadplegen op uw persoonlijke pagina, afhankelijk van de website van uw bank.) Uit de factsheet van 30 november 2020 van de MSCI World Index blijkt bijvoorbeeld dat de IT-sector 21,6% van de marktkapitalisatie van de index (de marktwaarde van alle bedrijven die erin zijn opgenomen) vertegenwoordigt.i Bij Fisher Investments Nederland zijn we van mening dat u waarschijnlijk te veel risico neemt als de helft van uw portefeuille uit tech-aandelen bestaat. Zelfs als u verwacht dat de IT-sector uitstekend zal blijven presteren, denken we dat het belangrijk is om uw portefeuille te diversifiëren voor het geval uw verwachtingen niet uitkomen.

Naar onze mening geldt dit ook voor afzonderlijke bedrijven. Tenzij u belegt in de grootste bedrijven van de index, zou elk bedrijf niet meer dan ongeveer 5% van de totale waarde van uw portefeuille moeten vertegenwoordigen. Daarmee voorkomt u het risico dat u enorme verliezen lijdt als gevolg van onvoorziene problemen bij één enkel bedrijf. Als u bij een beursgenoteerd bedrijf werkt en zelf aandelen van dat bedrijf bezit, is het volgens ons belangrijk om niet te vergeten dat het bovenstaande ook geldt voor het bedrijf waar u werkt. Bij Fisher Investments Nederland weten we uit ervaring dat veel beleggers relatief veel aandelen bezitten in het bedrijf waar ze werken. Dat lijkt logisch. Veel mensen voeren namelijk als argument aan dat ze het bedrijf waar ze werken kennen als hun broekzak. Maar het betekent wel dat het betreffende bedrijf twee keer zoveel impact krijgt op uw financiële situatie (salaris én pensioenbelegging). Naar onze mening is diversificatie een belangrijke verzekeringspolis.

Deze overwegingen kunnen de basis vormen van een grondige check-up van uw portefeuille aan het begin van het nieuwe jaar. We denken dat een dergelijke stap kan bijdragen aan een gelukkiger, positiever en in financieel opzicht gezonder 2021.

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium