beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

sample: service/fisher-investment-nederland

Advertorial

Waarom aandelen in de eurozone naar verwachting zullen stijgen door afnemende onzekerheid

Naar ons idee kan een afname van de onzekerheid de aandelenmarkt een aardige duw in de rug geven. Uit interviews in financiële media met ondernemers en brancheorganisaties komt vaak naar voren dat onduidelijkheid over het toekomstige politieke landschap of regelgeving het nemen van risico’s kan ontmoedigen. We denken dat zowel individuele beleggers als bedrijven hun investeringsbeslissingen op de lange baan schuiven door deze risicoaversie, wat het rendement op de aandelenmarkt mogelijk afremt in tijden van hoge en toenemende onzekerheid. Omstandigheden waarbij de onzekerheid afneemt kunnen echter vaak het tegenovergestelde bewerkstelligen, en een inhaalslag van in het verleden uitgestelde investeringen veroorzaken. We verwachten dat zich in Europa de komende tijd een aantal van dergelijke mogelijkheden zullen voordoen. Hoewel geen van deze mogelijkheden moet worden geïnterpreteerd als een waterdichte garantie voor positieve rendementen – en rendement op korte termijn is naar ons oordeel onvoorspelbaar – denken we al met al dat ze voordelig zullen uitpakken voor de wereldwijde aandelenmarkten.

 

Parlementsverkiezingen in Spanje en Denemarken

Spanje gaat eind april naar de stembus en de verkiezingen in Denemarken, waarvoor op het moment van schrijven nog geen datum gepland was, staan voor half juni op het programma. In beide landen lijken de peilingen geen duidelijke winnaar aan te wijzen. Traditionele centrumlinkse partijen gaan momenteel in beide landen aan kop, maar geen van beide lijkt een meerderheid te gaan behalen, hetgeen mogelijk een voorbode is van langdurige coalitie-onderhandelingen.[i] Hoewel dit op korte termijn voor wat onrust zou kunnen zorgen, denken we dat de onzekerheid zal afnemen naarmate duidelijk wordt dat een in ideologisch opzicht hechte coalitie, ongeacht uit welke hoek van het politieke spectrum, waarschijnlijk geen grote meerderheid zal behalen om ingrijpende wetgeving in te voeren. Nu beleggers zich steeds meer bewust worden van deze politieke patstelling, zal de met deze verkiezingen samenhangende onzekerheid naar verwachting afnemen, waarmee de aandelenmarkten een risico armer zijn.

 

Brexit

Het lijkt erop dat het brexit-verhaal met de dag verandert, dus we zullen niet proberen de laatste gebeurtenissen hier samen te vatten. Het is nog niet eens duidelijk wanneer de brexit van kracht zal worden. De oorspronkelijke ingangsdatum, 29 maart, is alweer verschoven naar 22 mei. Het VK zou op die datum officieel uit de EU kunnen stappen; als tegen die tijd geen terugtrekkingsovereenkomst is goedgekeurd, kan het land ook vragen om de brexit-termijn nogmaals te verlengen. Op korte termijn blijft de brexit dan ook met de nodige onzekerheid omgeven. Een toespraak eind maart door de voorzitter van de Britse Kamer van Koophandel illustreert dit naar ons idee goed. Hij beschreef hoe “gefrustreerd” ondernemers zijn over “drie jaar lang in een kringetje ronddraaien” en stelde dat velen van hen omzet hadden verloren en investeringen hadden afgeblazen.[ii] Wanneer de brexit uiteindelijk een feit zal zijn, komt aan deze onzekerheid een einde – naar ons idee een juiste constatering, of het resultaat nu een zogenaamde “zachte” brexit is, waarbij nauwe handelsrelaties met de EU blijven bestaan, of een “no-deal” brexit. Hoe het ook zij, bedrijven zouden eindelijk weten hoe het toekomstige landschap eruit gaat zien, waardoor ze in theorie in staat zullen zijn om investerings- en groeiplannen op lange termijn ten uitvoer te brengen. Bedrijven staan dan misschien niet te juichen over het nieuwe systeem, ze weten in ieder geval wat het inhoudt en wat ze moeten doen om ermee om te gaan. We vermoeden dat dit geldt voor zowel Britse bedrijven als voor bedrijven uit de EU die zaken willen blijven doen in Groot-Brittannië. Ondertussen zouden beleggers eindelijk antwoord krijgen op vragen waar ze al lang mee zitten, onder meer of de gevolgen van de brexit voor de handel en de economische groei zo negatief zullen zijn als vele financiële media lijken te vrezen. Deze optrekkende mist zal ons inziens voor opluchting zorgen.

 

Europese parlementsverkiezingen

De verkiezingen voor het Europees Parlement, die eind mei verspreid over vier dagen worden gehouden, lijken een andere mogelijkheid om onzekerheid weg te nemen. Net als in Spanje en Denemarken lijkt geen partij of fractie een duidelijke meerderheid te gaan behalen. Zullen de Europese Volkspartij, de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten, en de Alliantie van Liberalen en Democraten in Europa genoeg zetels behalen om hun centrumcoalitie voort te zetten? Of zullen de minder grote partijen, waaronder de Europese Conservatieven en Hervormers of de twee populistische fracties uiteindelijk meer invloed krijgen? Ook hier denken we dat de mist waarschijnlijk zal optrekken naarmate de uitslagen bekend worden, de coalitievorming vordert en de politieke patstelling, die doorgaans gepaard gaat met meerpartijencoalities, zich nadrukkelijker aandient.

 

De nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank

In oktober loopt de ambtstermijn van voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi af en zal hij terugtreden. In financiële media wordt al maanden gespeculeerd over zijn mogelijke opvolger – en over welk beleid hij of zij zal voeren als het gaat om de korte rente en de balans van de centrale bank. Zal het huidige negatieve-rentebeleid worden voortgezet? Worden vervallen obligaties ook in de toekomst herbelegd om de huidige balansomvang te behouden? We denken niet dat deze vragen momenteel beantwoord kunnen worden. Noch denken we dat de financiële markten een voorkeur hebben voor een bepaalde kandidaat, omdat deze doorgaans inspelen op beleid, niet op personen. Onze historische analyse wijst uit dat het onmogelijk is om te voorspellen wat een centrale bankier zal doen zodra hij of zij is benoemd, aangezien de beslissingen van centrale bankiers meestal geen correlatie vertonen met standpunten die ze eerder in hun carrière innamen. Bovendien handelt de ECB bij consensus, wat de invloed van afzonderlijke personen op het monetaire beleid beperkt. Maar weten wie de plaats inneemt van Draghi zou in ieder geval een vraagteken rond de economische toekomst van de eurozone wegnemen en iets meer duidelijkheid verschaffen.

 

Fisher Investments Nederland is het Nederlandse bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Nederland is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57731446. Als Nederlands bijkantoor van Fisher Investments Europe Limited staat Fisher Investments Nederland onder toezicht van de Britse toezichthouder FCA en, op basis van kennisgeving, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium