beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Fisher Investments Nederland: Vermijd een kostbare vergissing – verwar een correctie niet met een bearmarkt

Bij Fisher Investments Nederland weten we dat over twee soorten dalingen van de aandelenmarkten veruit het meest over gediscussieerd wordt: 'correcties' en 'bearmarkten'. Beleggers kunnen die twee vaak moeilijk uit elkaar houden. Ze lijken wel op elkaar, maar weten wat het verschil is tussen een correctie en een bearmarkt kan u helpen om kostbare fouten te vermijden die kunnen verhinderen dat u uw beleggingsdoelstellingen op de lange termijn haalt.

Wat is het verschil tussen een correctie en een bearmarkt?

Correcties zijn vrij korte, felle, door sentiment gedreven dalingen van de aandelenmarkten van 10% tot 20%. Ze komen om willekeurige redenen voor, of zelfs zonder reden, en duren enkele dagen, weken of maanden. Daardoor is het onmogelijk ze te voorspellen of er op het juiste moment op in te spelen. Correcties worden meestal aangewakkerd door bezorgdheid onder beleggers of een bericht in de media dat voor ongerustheid zorgt. Ze komen regelmatig voor en zijn een normaal onderdeel van bullmarkten.

Bearmarkten zijn anders. Een bearmarkt is een op fundamentals gebaseerde daling van de markt van circa 20% of meer die zich doorgaans over een langere periode uitstrekt. Bearmarkten zijn veel zeldzamer en vormen het natuurlijke einde van bullmarkten.

Deze tekenen wijzen op een correctie:

 • Een plotselinge, scherpe daling kort na een relatief hoogtepunt.
 • De plotselinge terugval gaat gepaard met onheilspellende berichten in de media, bijvoorbeeld over tegenvallende economische cijfers, geopolitieke conflicten of natuurrampen.
 • De economie is fundamenteel gezond ondanks negatieve berichtgeving.

Deze tekenen wijzen op een bearmarkt:

 • De achteruitgang begint langzaam. Bearmarkten dalen vaak met zowat 2% per maand en lijken daardoor meer op een glooiende heuvel dan op de snelle, steile neergang van een correctie.
 • Beleggers en de media blijven positief over de vooruitzichten voor de bullmarkt, hoewel de fundamentals verslechteren (teleurstellende bedrijfsresultaten, stokkende omzetgroei of een groeiende kloof tussen aanzwellende bedrijfsvoorraden en een krimpende vraag).
 • Tijdens een bullmarkt duikt een enorme negatieve verrassing op – iets waar tot op dat ogenblik slechts een minderheid van de beleggers oog voor had of bevreesd voor was – die krachtig genoeg is om het wereldwijde bbp (bruto binnenlands product) met enkele biljoenen euro's te doen dalen.

De levenscyclus van bearmarkten en correcties

Correcties en bearmarkten ontvouwen zich op een verschillende manier. Aangezien correcties vaak eerder aangejaagd worden door onvoorspelbare veranderingen in het sentiment dan door economische fundamentals, kunnen ze abrupt beginnen en eindigen. Na een snelle terugval die sommige beleggers doet vrezen dat het ergste nog moet komen, keert het tij en schieten aandelen zonder waarschuwing opnieuw de hoogte in.

Daar correcties zo onverwacht beginnen en eindigen, bestaat er niet zoiets als een 'klassieke' correctie. Elke correctie is dan ook anders. Marktanalisten en de financiële pers gaan tijdens correcties steevast op zoek naar oorzaken, maar tegen de tijd dat er eensgezindheid is over de verklaring, is de correctie meestal al voorbij.

Fisher Investments Nederland is van mening dat bearmarkten worden geboren uit euforie onder beleggers, groeien door het vastlopen van de economie, rijpen door een recessie en sterven door paniek. Bearmarkten beginnen vaak rustig – euforische beleggers stutten de koersen, ook al verslechteren de fundamentals, en de eerste maanden is er slechts een bescheiden achteruitgang. Pas later, wanneer de realiteit doordringt, beginnen bearmarkten echt pijn te doen. Meestal doet ongeveer twee derde van de procentuele daling tijdens een bearmarkt zich voor in het laatste derde deel van de bearmarktcyclus.

Hoe reageert u als belegger het best op correcties en bearmarkten?

Door hun plotselinge, onverwachte karakter kunnen correcties paniek veroorzaken en beleggers angstvallig op de verkoopknop doen drukken. Wie een correctie tracht te timen, loopt echter stevige risico's. Om te beginnen kunnen beleggers die vaak verkopen en weer instappen, tegen hoge transactiekosten en belastingen aanlopen. Nog belangrijker is dat beleggers ongewild hun rendement kunnen beknotten als ze niet precies het juiste moment kiezen om zich uit de markt terug te trekken en weer in te stappen – wat zo goed als onmogelijk is.

De onzekerheid waarmee een correctie gepaard gaat kan moeilijk te verdragen zijn, maar zodra die voorbij is kan een bullmarkt snel opnieuw in stijgende lijn gaan – soms komt er in de eerste week alleen al bijna 10% bij. Die stijging mislopen kan bijzonder kostbaar zijn en uw kansen verkleinen om uw doelstellingen op langere termijn te halen.

Om dat te voorkomen, is het volgens Fisher Investments Nederland vaak het beste om de correctie gewoon uit te zitten. Theoretische verliezen zijn op het moment zelf weliswaar onaangenaam, maar belegd blijven om de stijging mee te pikken wanneer de bullmarkt weer op gang komt, helpt uw beleggingsportefeuille een heel eind op weg naar herstel. Sommige beleggers grijpen correcties zelfs aan om aandelen relatief goedkoop te kunnen kopen.

Op bearmarkten hoeven beleggers vaak niet heel precies in te spelen, want die beginnen meestal langzaam en duren gewoonlijk langer dan correcties. Fisher Investments Nederland raadt aan om minstens drie maanden de tijd te nemen om te beoordelen of een achteruitgang van de markt op een heuse bearmarkt wijst. Die 'driemaandenregel' geeft u de tijd om na te gaan hoe het fundamenteel met de economie gesteld is en of er factoren zijn die een bearmarkt kunnen ontketenen. Zo kunt u uitmaken of er nog veel sterkere koersdalingen te verwachten zijn. Intussen kunt u ook kijken of de bullmarkt niet opnieuw aantrekt.

Bearmarkten beginnen traag, maar eindigen vaak abrupt en keren snel om. Bent u tot de conclusie gekomen dat er zich een bearmarkt voordoet en hebt u uw portefeuille daarom defensief gepositioneerd, wacht dan niet te lang om terug in de markt te stappen. Slechts enkele bearmarkten uit de recente geschiedenis hebben langer dan twee jaar geduurd. Fisher Investments Nederland vindt dan ook dat wie langer dan 18 maanden defensief gepositioneerd blijft, de scherpe stijging dreigt te missen waarmee het begin van de volgende bullmarkt vaak gepaard gaat.

Door correcties te leren onderscheiden van bearmarkten, kunt u uw kansen vergroten om uw beleggingsdoelstellingen op langere termijn te halen. Elke terugval van de markt kan voor beleggers onaangenaam zijn, maar onthoud dat correcties tijdelijk zijn en een normaal onderdeel van een bullmarkt vormen. Tenzij u onweerlegbare tekenen van een bearmarkt ziet, is het vaak het beste om vast te houden aan uw beleggingsplan en af te wachten.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Nederland deze visie zal handhaven. Deze kan immers op ieder moment veranderen op basis van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium