beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

De beleggingslessen die we volgens Fisher Investments Nederland kunnen trekken uit de energiesector

Ons onderzoek toont aan dat de markten zich richten op wat er gaat komen – maar niet op wat zich in de nabije of juist in de verre toekomst zal voordoen. Wat betekent dit in de praktijk? Wij denken dat een blik op de prestaties van de energiesector in de afgelopen jaren - en wat de door Fisher Investments Nederland gevolgde commentatoren vertellen over de toekomstperspectieven van deze sector - opheldering kan bieden.

Uit ons onderzoek blijkt dat de aandelenmarkten zich over het algemeen het meest focussen op het tijdsbestek van de komende 3 tot 30 maanden. Waarom doen ze dat? We denken dat de markten algemeen bekende informatie op een efficiënte manier verwerken. Gebeurtenissen die zich mogelijk in de komende drie maanden zullen voordoen - zoals publicaties van jaarcijfers, economische gegevens en politieke ontwikkelingen - worden ruim van tevoren veel onder de aandacht gebracht. In de belevenis van Fisher Investments Nederland wordt het discours rondom deze ontwikkelingen - waaronder prognoses, opiniestukken en dergelijke - binnen een mum van tijd gereflecteerd in de aandelenkoersen. De verwachtingen en beslissingen van beleggers worden immers hierdoor beïnvloed. Dit suggereert dat het overrompelingseffect van kortetermijnontwikkelingen ten aanzien van de markten beperkt is.

Maar op de langere termijn hebben aandeelhouders recht op een deel van de toekomstige bedrijfsopbrengsten - de reden volgens ons waarom beleggers aandelen bezitten en de markten geneigd zijn de toekomstige ontwikkelingen aan de lopende band in te prijzen. Maar voorbij de periode van 30 maanden denken we dat er een willekeurig aantal factoren in beeld kan komen, wat het onmogelijk maakt om de uitkomsten van dergelijke waarschijnlijkheden in te calculeren. Onze onderzoeksresultaten wijzen erop dat de markten het meest gedreven worden door waarschijnlijke scenario's en niet door mogelijke scenario's. Daarom denken we dat een focus op mogelijke scenario's in de verre toekomst een verspilling is van uw tijd. Het kan gebeuren dat over tien jaar of meer een bedrijf of sectortrend een radicale omslag meemaakt. Helemaal aan het begin van het ‘informatietijdperk’ was het bijvoorbeeld voor velen niet eens bekend in hoeverre het internet of smartphones deel uit zouden maken van het economische landschap - of wanneer dat überhaupt zou gebeuren.

Daarom denken we dat beleggers veelal kunnen profiteren door hun beslissingen te baseren op de volgende twee kernvragen. Ten eerste, wat zijn de belangrijkste drijfveren van aandelenopbrengsten over een tijdsbestek van 3 tot 30 maanden? Het identificeren van deze factoren stelt beleggers in staat om toekomstige trends in de bedrijfsresultaten in kaart te brengen. Ten tweede - kijkend naar de drijfveren die bij de eerste vraag zijn vastgesteld - hoe zullen de toekomstige bedrijfsresultaten zich over de komende 3 tot 30 maanden ontwikkelen ten opzichte van wat er al bekend is en daarom waarschijnlijk al ingeprijsd is? We denken dat dit in sterke mate de langetermijntrends van aandelen bepaalt. Informatie buiten dit tijdsbestek heeft volgens Fisher Investments Nederland nauwelijks effect op aandelen.

Om te illustreren dat de markten in staat zijn om irrelevante gegevens te filteren, denken we dat het de moeite loont om te bestuderen hoe de energiesector zich in het verleden heeft geweerd tegen prognoses over de verre toekomst. In 1962 heeft de geoloog M. King Hubbert, gespecialiseerd in de olie-industrie, publiekelijk voorspeld dat de wereld in het jaar 2000 haar piek in de olieproductie zou bereiken en vervolgens in verval zou raken.i Die voorspelling bleek onjuist: in 2000 steeg de productie van ruwe olie naar meer dan 70 miljoen vaten per dag.ii Niet meer dan twintig jaar later, kwam de wereldwijde productie op 84 miljoen vaten per dag - een toename van 20%.iii Sinds de analyse van Hubbert, zijn er ontelbare voorspellingen gedaan over wanneer de wereld een piek zal bereiken in haar olieproductie. Ook die zaten er vaak naast.iv

Zo hebben veel commentatoren die medio 2000 door Fisher Investments Nederland gevolgd werden, beweerd dat de piek in de olieproductie nog steeds gaande was en dat dit zou leiden tot strubbelingen binnen energiebedrijven. Er was een periode tussen 2005 en 2011 waarin het leek alsof de wereldwijde olieproductie een plateau bereikte van 75 miljoen vaten per dag.v En toch presteerden energieaandelen van 2005 tot en met 2011 aanzienlijk beter dan de MSCI World waarmee ze de eerdere veronderstellingen van commentatoren de kop in hadden gedrukt.vi Nadat ze zogenoemd een plateau hadden bereikt, raakte de olieproductie in een stroomversnelling door de revolutie in Amerikaanse schalieolie. Om fossiele brandstoffen te winnen uit schaliesteenformaties wordt er gebruik gemaakt van hydrofracturering en horizontale boortechnieken, hetgeen de productie van schalieolie sterk opvoert.vii

Op den duur zorgde dit er echter voor - mede door de toename in de Amerikaanse output - dat het aanbod groter werd dan de vraag, wat leidde tot de oliecrash tussen 2014 en 2016.viii In plaats van het te hebben over een piek in het olieaanbod, maakten de commentatoren die we volgen een switch naar een piek in de vraag. Volgens hen was - ondanks dat de olieproductie een opleving meemaakte - de olieconsumptie in een neerwaartse conjunctuur waarvan ze nooit zou herstellen. Tussen 2014 en 2020 presteerde de energiesector aanzienlijk slechter dan wereldwijde aandelen.ix

Maar vandaag de dag lijkt het ons duidelijk dat de zorgen over de piek in de vraag naar olie, die het einde van energieaandelen zou betekenen, simpelweg voorbarig zijn of totaal uit de lucht gegrepen. Sinds het einde van 2020 heeft de energiesector vergeleken met de overige sectoren de beste prestaties geleverd, met een rendement van 144,9% ten opzichte van de MSCI World (20,6%).x Op basis van onze analyse blijkt dat de performance van de energiesector voornamelijk door de olieprijzen gedreven wordt. Toen de olieprijzen stegen toen de wereldwijde vraag na de heropening op stoom kwam - alsmede door de knelpunten in de logistiek en de Rusland-Oekraïne-crisis - kwamen aandelen volgens Fisher Investments Nederland die hierop gericht zijn, ook in een opleving.xi Naar onze mening was dit grotendeels onverwachts - het positieve effect van de olieprijzen op de opbrengsten van energieaandelen zorgde voor een sterke boost in de rendementen van de energiesector.

Hoewel we in dit artikel slechts één specifieke sector analyseren - wat geen indicatie is van toekomstige resultaten - denken we dat een retrospectieve kijk in het algemeen ons een duidelijk voorbeeld biedt van hoe we de positionering van portefeuilles moeten benaderen. Naar onze mening is het vaak zo dat er veel informatie doorgespit moet worden bij het evalueren van de aandelenposities in de portefeuille. Fisher Investments Nederland denkt dat een sterke focus op wat aandelen in de komende 3 tot 30 maanden zullen opleveren ten opzichte van de verwachtingen, goed van pas kan komen om het kaf van het koren te scheiden.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

 

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i  Energy Resources, M. King Hubbert, de Amerikaanse Academie van Wetenschappen, 1962.

ii Bron: FactSet, per 09-06-2022. De wereldwijde olieproductie, november 2000 tot en met november 2018.

iii Ibid.

iv When Will World Oil Production Peak?, Guy Caruso, het Amerikaans nationaal statistiekbureau EIA (Energy Information Administration), per 13-06-2005.

v Bron: FactSet, per 09-06-2022. De wereldwijde olieproductie, mei 2005 tot en met september 2011.

vi  Ibid. Stelling is gebaseerd op het rendement van de MSCI Energie en MSCI World-index met nettodividenden, 31-12-2004 tot en met 31-12-2011.

vii The Shale Revolution, David Wethe, Bloomberg, 27-12-2019. Geraadpleegd via het internetarchief.

viii Bron: FactSet, per 09-06-2022. De prijs van een vat ruwe Brentolie, 02-09-2014 tot en met 20-01-2016.

ix Ibid. Stelling is gebaseerd op het rendement van de MSCI Energie en MSCI World-index met nettodividenden, 31-12-2013 tot en met 31-12-2020.

x Ibid. Stelling is gebaseerd op het rendement van de MSCI Energie en MSCI World-index met nettodividenden, 31-12-2020 tot en met 08-06-2022.

xi Ibid. De prijs van een vat ruwe Brentolie, 21-04-2020 tot en met 08-03-2022.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium