beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

De werkelijke waarde van sentimentspeilingen volgens Fisher Investments Nederland

Naast de talloze marktindicatoren die in de door Fisher Investments Nederland gevolgde financiële publicaties worden besproken, wordt er ook aandacht geschonken aan sentimentspeilingen. Wij denken dat het voor beleggers de moeite waard is om het sentiment in de gaten te houden, maar op basis van ons onderzoek zullen sentimentspeilingen niet onthullen welke richting de aandelenmarkten of de economie nu opgaan.

Uitgaande van de analyse van Fisher Investments Nederland, hebben beleggers geen gebrek aan sentimentspeilingen om te raadplegen. Op het gebied van particuliere organisaties, hebben we de alom bekeken maandelijkse opiniepeiling van het ZEW - Leibniz Centrum voor Europees Economisch Onderzoek - dat de verwachtingen van respondenten peilt voor de Duitse economie in de komende zes maanden. Marktonderzoeksgroep Growth from Knowledge (GfK) publiceert peilingen van het consumentenvertrouwen voor verschillende landen, waaronder Duitsland en het VK. De Conference Board, een in de VS gevestigd onderzoeksbureau, houdt maandelijkse enquêtes over het consumentenvertrouwen in de VS en Canada plus een driemaandelijkse meting van het mondiale consumentenvertrouwen. De American Association of Individual Investors houdt al geruime tijd een enquête over de vraag of haar leden bullish of bearish zijn (oftewel of ze optimistisch óf pessimistisch zijn over de aandelenmarkten). Regionale en supranationale organisaties, zoals respectievelijk de Europese Commissie en de OESO, peilen ook het sentiment onder de bevolking. En dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Wij hebben vastgesteld dat de meeste sentimentspeilingen, ondanks hun uiteenlopende methodologieën, een vergelijkbaar doel hebben: vastleggen hoe respondenten denken over het heden en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. Voornamelijk omdat sommige economen die wij volgen, geloven dat deze stemmingen het toekomstige gedrag voorspellen. Maar hoe uitgebreid deze peilingen ook kunnen zijn, we denken niet dat ze een perfecte afspiegeling zijn van het sentiment. Naar de ervaring van Fisher Investments Nederland is het meten van de gevoelens van mensen meer kunst dan wetenschap. Een enquête geeft alleen de mening van de respondenten weer, en hoewel dat een indicatie zou kunnen zijn van de bredere stemming, denken wij niet dat het volledig representatief is. Enquêtes peilen namelijk de gevoelens op één bepaald moment, die vertekend kunnen zijn door invloeden van buitenaf die geen verband houden met de economie. Ook moet worden opgemerkt dat beleggers naast opiniepeilingen nog andere manieren hebben om het sentiment te volgen, zoals marktgebaseerde en kwalitatieve indicatoren. Zo kan een sterke toename van fusie- en overnameactiviteiten er bijvoorbeeld op wijzen dat de stemming onder bedrijfsleiders optimistischer of zelfs euforisch wordt. Uit de koppen van financiële publicaties en wijdverspreide thema's kan worden afgeleid waar mensen zich op concentreren en wat hun gevoelens over die onderwerpen zijn.

Aangezien sentimentspeilingen de gemoedstoestand van respondenten op een bepaald moment weergeven, kunnen gebeurtenissen op het moment van de responsverzameling een grote invloed hebben. We nemen het begin van 2022 als voorbeeld. De Sentix-index van het beleggersvertrouwen binnen de eurozone kwam in februari uit op 16,6, waarbij de subindex van de verwachtingen uitkwam op 14,0 - de hoogste stand sinds juli 2021.i Een maand later was de hoofdindex echter gedaald naar -7,0 en de subindex van de verwachtingen gekelderd naar -20,8 - de grootste daling in de 20-jarige geschiedenis van de enquête.ii Wat was er veranderd? De Russische inval in Oekraïne. De opiniepeiling van Sentix werd afgenomen tussen 3 en 5 maart, ongeveer een week na het begin van de oorlog. Hoewel men toen nog niet wist hoe lang het conflict zou duren, laat staan wat de economische gevolgen ervan zouden zijn, blijkt uit het onderzoek van Sentix dat de oorlog vers in het geheugen van de respondenten stond. Fisher Investments Nederland meent dat dit een kritiek punt illustreert: enquêtes zijn veelal een indicator van toeval. De ondervraagden lijken zich in het algemeen pas na het begin van de oorlog zorgen te hebben gemaakt over de oorlog en de mogelijke gevolgen daarvan.

Nog iets om rekening mee te houden: het duurt enige tijd om de antwoorden op de enquête af te ronden, dus het kan enkele weken duren voordat de resultaten worden bekendgemaakt. (Sommige kunnen ook in de toekomst worden herzien). Tegen de tijd dat de resultaten van een opiniepeiling openbaar worden gemaakt, kunnen ze oud nieuws zijn en zijn de gevoelens misschien veranderd. Naar onze mening is deze informatie niet nuttig voor beleggers, aangezien aandelen toekomstgericht zijn: Fisher Investments Nederland denkt dat ze het meest bezorgd zijn over de economische en politieke omstandigheden - en het effect daarvan op de bedrijfswinsten - in de komende 3-30 maanden. Uit ons onderzoek blijkt dat er weinig bewijs is dat sentimentspeilingen toekomstige acties voorspellen. Sentimentspeilingen gebruiken als een leidende indicator voor aandelen en de economie, is naar onze mening niet juist.

Fisher Investments Nederland denkt niet dat beleggers er baat bij hebben om sentimentspeilingen te negeren. Zij geven nuttig inzicht in waar sommige mensen op gefocust zijn (en in samenhang daarmee waar ze niet op gefocust zijn). Maar in plaats van gevoelens te gebruiken als kompas voor de richting van aandelen, denken wij dat het meer nut heeft om te vergelijken hoe de stemmingen zich verhouden tot de waarschijnlijke realiteit in de komende 12-18 maanden. Onze aandelen bewegen het meest op de kloof tussen verwachtingen en realiteit, waarbij sentimentenpeilingen een indruk kunnen geven van de verwachtingen. Volgens ons kan dat helpen om aan het licht te brengen wat de consensus over het hoofd ziet of mist - en een potentiële kans laat zien - wat uw beleggingsbeslissingen kan beïnvloeden.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i  “View on USA and Latin America,” Manfred Hübner, Sentix, 07-02-2022.

ii “Ukraine Crisis Causes Economy to Slump Drastically,” Patrick Hussy, Sentix, 07-03-2022.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium