beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Fisher Investments Nederland analyseert de sector basisconsumptiegoederen

Welke bedragen u in de verschillende sectoren van de aandelenmarkt belegt, heeft verstrekkende gevolgen voor hoe uw portefeuille ten opzichte van de bredere markt presteert, zo blijkt uit onderzoek van Fisher Investments Nederland. Daarom lijkt het ons zeker de moeite waard om uw kennis over de diverse sectoren uit te diepen en te leren wanneer ze het doorgaans goed doen. In dit artikel schijnt Fisher Investments Nederland licht op de sector basisconsumptiegoederen.

Onder de paraplu 'basisconsumptiegoederen' vallen bedrijven die alledaagse producten maken en verkopen (denk bijvoorbeeld aan voedselproducenten, supermarkten en drogisten). Daartegenover staan duurzame consumentengoederen: minder noodzakelijke goederen zoals auto's, computers en entertainment. De scheidslijn tussen deze twee is niet altijd even onomstreden, maar Fisher Investments Nederland vindt het desondanks een praktisch onderscheid.

Als we dieper in basisconsumptiegoederen graven, kunnen we zes subsectoren identificeren.i 'Dranken' en 'Voedingsmiddelen' zijn de grootste, respectievelijk goed voor 23,6% en 22,8% van de marktkapitalisatie van de gehele sector.ii 'Voeding en basisgoederen' staat op de derde plek met 20,1%.iii 'Huishoudelijke producten', 'Tabak' en 'Persoonlijke producten' zijn goed voor de rest en vertegenwoordigen respectievelijk 15,5%, 9,2% en 9,1%.iv

Uit het onderzoek van Fisher Investments Nederland naar de economische geschiedenis blijkt dat de vraag naar basisconsumptiegoederen stabieler is dan de vraag naar duurzame consumentengoederen, enkele uitzonderingen daargelaten, aangezien deze laatste vraag doorgaans meedeint op de economische bedrijvigheid.

Laten we het wat concreter maken door te bedenken hoe huishoudens zouden reageren op veranderende economische omstandigheden. Als alles goed gaat, kopen we vaker gadgets, gaan we vaker uit eten, zoeken we meer sport en entertainment op en besluiten we gewoon voor die nieuwe auto te gaan. Maar als we in een recessie (achteruitgang van de brede economische output) terechtkomen, worden de argumenten om de hand op de knip te houden een stuk overtuigender.

Zelfs als we onze baan niet hebben verloren en nog steeds een stabiel inkomen hebben, blijft de angst voor een ontslag knagen – versterkt door alle bezuinigingen in het bedrijfsleven – en kunnen er dingen gaan veranderen. Als we onze uitgaven beperken, blijven we meestal grofweg hetzelfde uitgeven aan eten, zeep en andere broodnodige dingen. Maar vakanties, entertainment en nieuwe auto's? Die zijn niet per se nodig en daarom makkelijk te schrappen.

Fisher Investments Nederland is ervan overtuigd dat recente gegevens dit onderstrepen. In de meeste lidstaten van de eurozone wordt elk kwartaal verslag uitgebracht over de consumentenbestedingen aan diensten en goederen, waarbij deze laatste in drie categorieën worden verdeeld: bestendig (ontworpen om meer dan drie jaar mee te gaan), semi-bestendig (ontworpen voor ten minste één jaar) en niet-bestendig (ontworpen om minder dan één jaar mee te gaan).

Veel basisgoederen vallen in de laatste categorie, terwijl veel duurzame goederen – zoals kleding, auto's en elektronica – doorgaans semi-bestendig of bestendig zijn. In de recessie die samenviel met de Europese staatsschuldencrisis van 2011-2013, zoals te zien is in figuren 1-3, schommelden de bestedingen aan niet-bestendige consumptiegoederen in Frankrijk, Italië en Spanje veel minder dan de bestedingen aan semi-bestendige goederen. We zagen weliswaar geen onophoudelijke groei in de lastige tijden, maar de dalingen waren in het algemeen veel beperkter.

Figuur 1: Bestedingen aan goederen in Frankrijk


Bron: FactSet, per 19-01-2023.

Figuur 2: Bestedingen aan goederen in Italië


Bron: FactSet, per 19-01-2023.

Figuur 3: Bestedingen aan goederen in Spanje


Bron: FactSet, per 19-01-2023. De bestedingen aan semi-bestendige goederen zijn uitgesloten vanwege beperkte beschikbaarheid van gegevens.

Volgens onderzoek van Fisher Investments Nederland heeft dit consequenties voor aandelen. Fisher Investments Nederland heeft de geschiedenis van de markten en de economie onder de loep genomen en daarbij geconstateerd dat aandelenmarktcycli zich gewoonlijk ontwikkelen zodra de kans op veranderingen in de economische cyclus reëel wordt.

Uit ons onderzoek blijkt dat een bearmarkt (een langdurige, door fundamenten aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer) vaak hand in hand gaat met een recessie – en losbreekt voordat deze recessie zichtbaar wordt. Op een vergelijkbare manier blijkt dat bullmarkten (een lange periode waarbij de aandelenprijzen over de hele linie stijgen) in de regel hand in hand gaan met economische groei.

In onze ogen verklaart dit waarom basisconsumptiegoederen het in bearmarkten doorgaans beter doen dan bredere aandelenmarktindices. Aangezien het toenemende risico op een recessie in de markten wordt ingeprijsd, zijn we ook van mening dat ze rekening houden met de reële kans dat basisconsumptiegoederen beter stand houden dan andere sectoren. Dat betekent niet dat de sector een stijging noteert, maar de daling is gewoonlijk minder scherp, zoals te zien is in figuren 4 en 5.

Dit is precies de reden dat veel beleggers, ook Fisher Investments Nederland, deze sector als defensieve sector bestempelen, naast nutsbedrijven en de subsector telecom binnen de sector communicatiediensten (die tot 2018 als zelfstandige sector werd beschouwd).

Figuur 4: relatief rendement van basisconsumptiegoederen in recente bearmarkten


Bron: FactSet per 18-01-2023. Rendementen van de MSCI World Index en de sector, met netto-dividenden, in euro, 20-09-2000 tot en met 12-03-2003 en 15-06-2007 tot en met 9-03-2009. De sectorrendementen voor de bearmarkt van 2000-2002 zijn weergegeven als prijsrendement (zonder dividend), vanwege de beschikbaarheid van gegevens.

De Global Industry Classification Standard, waarop MSCI en andere indexaanbieders hun sector- en subsectorclassificaties baseren, veranderde tussen 2010 en 2019 twee keer. Eerst werd vastgoed in 2016 van een subsector binnen de sector financiële instellingen bevorderd tot zelfstandige sector.

Vervolgens werd de telecomsector in 2018 samen met verschillende mediageoriënteerde subsectoren uit de techsector samengevoegd tot een nieuwe sector, communicatiediensten. De oude telecomsector is sindsdien de subsector telecommunicatiediensten binnen de sector communicatiediensten, terwijl de rest van deze sector onder de subsector media en entertainment valt.

Uit onderzoek van Fisher Investments Nederland blijkt dat deze laatste subsector gevoeliger is voor economische ontwikkelingen. In figuur 5 is te zien hoe deze nieuwe sectoren het deden in de bearmarkt van 2020, waarbij we communicatiediensten in twee subsectoren hebben onderverdeeld om het verschil ertussen duidelijker te maken.

Figuur 5: relatief rendement van basisconsumptiegoederen in de bearmarkt van 2020


Bron: FactSet per 18-01-2023. Rendementen van de MSCI World Index en de sector, met netto-dividenden, in euro, 19-02-2020 tot en met 23-03-2020.

De keerzijde daarvan? Uit ons onderzoek blijkt dat dit soort bedrijven in de regel langzamer groeien – en dus een lagere winstgroei hebben – waardoor ze in bullmarkten juist ondermaats presteren.

Figuur 6: relatief rendement van basisconsumptiegoederen in recente bullmarkten


Bron: FactSet per 18-01-2023. Maandrendementen van de S&P 500 Index en sectoren, met netto-dividenden, in USD, 28-09-1990 tot en met 27-03-2000 dagrendementen van de MSCI World Index en sectoren, met netto-dividenden, in EUR, 09-10-2002 tot en met 15-6-2007.

Voor de bullmarkt van 1990 tot en met 2000 en de sectorrendementen wordt de S&P 500 in USD als gegevensbron gebruikt, omdat de MSCI World pas sinds 1995 verslag uitbrengt over sectorrendementen. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

Figuur 7: Relatief rendement van basisconsumptiegoederen in de bullmarkt van 2009-2020


Bron: FactSet per 18-01-2023. Rendementen van de MSCI World Index en de sector, met netto-dividenden, in euro, 09-03-2009 tot en met 19-02-2020.

Ook binnen de sector zijn niet alle subsectoren gelijk. Op basis van het rendement ten opzichte van de sector als geheel, blijkt dat de subsector persoonlijke producten gevoeliger is voor economische ontwikkelingen. In de bearmarkt van 2020 verloor deze subsector 21,3%, en werd daarmee alleen overtroffen door de 33,3% die dranken verloor, en presteerde slechter dan de sector als geheel.v In de bearmarkt van 2007 was het de slechtst presterende subsector van basisconsumptiegoederen, met een daling van 47,8%.vi

Nemen we de componenten van de subsector onder de loep, dan vinden we hier een simpele verklaring voor: veel bedrijven hier zijn producenten van luxe cosmetica, die geraakt worden als consumenten premium-merken links laten liggen in uitdagende economische tijden. Maar in bullmarkten kunnen persoonlijke producten fungeren als interessante diversificatiemogelijkheid voor de blootstelling aan basisconsumptiegoederen, vindt Fisher Investments Nederland.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i Bron: Global Industry Classification Standard, per 11-01-2023.

ii Bron: FactSet, per 11-01-2023. Marktkapitalisatie van elke subsector als percentage van de totale marktkapitalisatie van de sector basisconsumptiegoederen, per 10-01-2023. De marktkapitalisatie is een maatstaf van de omvang van een (sub)sector, die berekend wordt door de aandelenkoersen van alle bedrijven uit de (sub)sector te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

iii Ibid.

iv Ibid.

v Bron: FactSet, per 13-01-2023. Sectorrendementen van de MSCI World Index, met netto-dividenden, in euro, 19-02-2020 tot en met 23-03-2020.

vi Ibid. Sectorrendementen van de MSCI World Index, met netto-dividenden, in euro, 15-06-2007 tot en met 09-03-2009

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium