beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Fisher Investments Nederland geeft inzicht in de relatie tussen winst en aandelen

Het bezitten van aandelen geeft beleggers recht op een deel van de toekomstige winst van bedrijven. Toch denken wij vaak dat beleggers zich te veel richten op wat de laatste winstcijfers van bedrijven betekenen voor aandelen. Volgens de analyse van Fisher Investments Nederland van historische marktrendementen en winstgegevens, is deze benadering echter achterhaald. Wij denken dat aandelen anticiperen op toekomstige winsten. Hoewel de winstcijfers wellicht bevestigen wat de aandelen al hebben ingeprijsd, vereist het inschatten van de richting waarin aandelen gaan een analyse van hoe de winsten in de komende 3-30 maanden zullen evolueren.

Winsten zijn de financiële resultaten van ondernemingen die meestal elk kwartaal of halfjaar worden bekendgemaakt. Deze verslagen bevatten informatie over de waarde van de verkopen, kosten en winsten van ondernemingen. De winsten worden gerapporteerd als totaalcijfers en als winst per aandeel, aangezien aandelen deel uitmaken van de bedrijfswinsten. In de ervaring van Fisher Investments Nederland kijken analisten vaak of de omzet en de winst is gestegen, gedaald of gelijk is gebleven ten opzichte van het meest recente of vorige kwartaal - en hoe deze informatie zich verhoudt tot de verwachtingen. Het management maakt doorgaans ook richtsnoeren bekend voor het komende kwartaal en jaar. Zo organiseert het uitvoerende management vaak een openbare conferentie met beleggers en analisten om de resultaten te bespreken en vragen te beantwoorden. Deze cijfers en commentaren geven beleggers een blik op de prestaties van het bedrijf en wat het management verwacht in de nabije toekomst, wat hen helpt om hun prognoses bij te stellen.

Winstcijfers voorzien aandelen van belangrijke informatie, maar op basis van de analyse van Fisher Investments Nederland van algemeen commentaar over bedrijfswinsten, gebeurt dit niet op dezelfde manier zoals door de krantenkoppen worden geschetst. Onderzoek van Fisher Investments toont aan dat aandelen toekomstgerichte indicatoren zijn die de waarschijnlijke resultaten in de komende 3 tot 30 maanden in hun koersen verwerken. Aangezien aandelen deel uitmaken van de winst, kunnen stijgende aandelenkoersen een weerspiegeling zijn van de winst- of omzetgroei over deze genoemde periode. Maar wat volgens ons het meest telt: aandelen lopen vooruit op de winsten. Kijk naar het rendement en winst per aandeel van de Amerikaanse S&P 500 index sinds 1999. We gebruiken deze index als voorbeeld vanwege de lange geschiedenis aan winstgegevens.

Figuur 1: Totaalrendement en winst per aandeel (WPA) van de S&P 500 sinds 1999

Bron: FactSet, per 15-03-2023. Jaarlijks veranderingspercentage van de kwartaalwinst per aandeel (WPA) van de S&P 500 Index en de S&P 500 Total Return Index, 31-12-1998 tot en met 31-12-2022. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen. De verticale as is ingekort om de grafiek meer zichtbaar te maken.

Volgens Fisher Investments Nederland (zoals de grafiek laat zien) veranderen aandelen gewoonlijk van richting voordat de winsten dat doen. Dit gebeurt zowel aan het begin als aan het einde van berenmarkten (een langdurige, door fundamenten aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer). Maar zelfs dit geeft geen volledig beeld van de neiging van aandelen om als eerste te bewegen, omdat de winst pas achteraf wordt gemeld. Zo begon de winst per aandeel - tijdens de berenmarkt van oktober 2007 tot maart 2009 - in het eerste kwartaal van 2008 te dalen (ten opzichte van het jaar daarvoor).i Maar bedrijven maakten die resultaten pas bekend tijdens het winstseizoen van dat kwartaal, hetgeen het tweede kwartaal van 2008 besloeg. Vervolgens begonnen aandelen begin maart 2009 te stijgen (aan het eind van de berenmarkt), terwijl de winsten pas in 2010 weer begonnen te klimmen.

Fisher Investments Nederland denkt dat er een logische reden is dat aandelen als eerst van koers veranderen. Winsten zijn een momentopname van de economische activiteit en worden door aandelen ingeprijsd op het moment dat ze worden gerealiseerd - aandelen wachten niet op de kerncijfers om te bevestigen wat er is gebeurd. Winstcijfers zijn een verlate weerspiegeling van de ontwikkelingen die aandelen al hebben ingeprijsd. Tegen de tijd dat ze worden gepubliceerd, denken wij dat aandelen dit al achter zich hebben gelaten en zich richten op de toekomst. Daarom is een analyse van de winstverslagen slechts van beperkt nut voor prognoses, tenzij ze worden gebruikt voor het analyseren van trends en de ontwikkeling daarvan ten opzichte van eerdere prognoses.

In plaats daarvan denken wij dat het beter is om te kijken naar de factoren die de winsten op korte termijn beïnvloeden - namelijk de politieke en economische achtergrond. En ook in welke mate de potentiële positieve en negatieve aspecten in het heersende sentiment zijn verwerkt. Op economisch vlak kijkt Fisher Investments Nederland naar voorlopende indicatoren, zoals het aantal nieuwe orders die opgenomen zijn in een subcomponent van de inkoopmanagersindexen (Purchasing Mangers’ Indexes, afgekort als PMI's). Dit zijn maandelijkse enquêtes die de breedte van de economische activiteit volgen. De orders van vandaag zijn de productie van morgen, dus wanneer deze component expansief is, impliceert dit toekomstige economische activiteit. Een andere nuttige toekomstgerichte indicator: de groei van wereldwijde leningen omdat dit de beschikbaarheid van krediet aangeeft. Onderzoek van Fisher Investments impliceert dat een gemakkelijkere toegang tot krediet leidt tot meer kapitaal naar bedrijven en huishoudens, dat ze vervolgens kunnen gebruiken om uit te breiden en te investeren.

Op het politieke front bekijkt Fisher Investments Nederland of het waarschijnlijk is dat regeringen wetgeving aannemen die grote, plotselinge veranderingen met zich meebrengt in belastingen, regelgeving, eigendomsrechten of andere factoren die de prikkel om te investeren kunnen verminderen. Kijk maar bijvoorbeeld naar de bofbelasting in de energiesector in het Verenigd Koninkrijk, die afgelopen mei is ingevoerd en in november is verhoogd. Vervolgens meldt Offshore Energies UK dat "95 procent van de ondervraagde [energiebedrijven] 'negatieve gevolgen' had ondervonden van de heffing en 'elders wilde investeren'."ii Britse energieaandelen zijn sindsdien gestegen. Toch presteerden ongeveer een half jaar na de invoering van de heffing slechter dan hun buitenlandse sectorgenoten.iii Of kijk maar naar de Amerikaanse Sarbanes-Oxley wet uit 2002, die bedoeld was om boekhoudfraude bij bedrijven te bestrijden. Deze wet verhoogde de nalevingskosten voor bedrijven en verlengde volgens ons de berenmarkt van 2000 - 2002.iv

Dat de winsten waarschijnlijk zullen dalen, betekent niet dat aandelen dat ook zullen doen, zoals blijkt uit figuur 1. De kwakkelende winstperiode in 2015 leidde niet tot een forse daling van aandelenkoersen. Fisher Investments Nederland denkt te kunnen helpen bij het beoordelen ofwel de bredere markt, ofwel een bepaalde sector - of zelfs de resultaten van een bedrijf - waarschijnlijk beter of slechter zullen uitvallen dan de meeste analisten voorspellen. Zo kunnen we een marktprognose vormen en in kaart brengen welke gebieden in een bepaalde omgeving het waarschijnlijk relatief beter zullen doen dan de bredere markt.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i Bron: FactSet, per 15-03-2023. Gebaseerd op de S&P 500 Total Return Index in USD, 09-10-2007 tot en met 09-03-2009. Een bearmarkt is een langdurige, door fundamentals aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen. 

ii "UK Oil and Gas Sector Warns Windfall Taxes Are Deterring Investment," Gill Plimmer, Financial Times, 26-02-2023. Geraadpleegd via The Marcet.

iii Bron: FactSet, per 15-03-2023. Stelling gebaseerd op het rendement van de MSCI UK IMI Index en het rendement van de MSCI World Index en de daarin opgenomen energiebedrijven inclusief nettodividenden, in EUR, 26-05-2022 tot en met 14-03-2023.

iv Ibid. Gebaseerd op de S&P 500 Total Return Index in USD, 24-3-2000 tot en met 09-10-2002. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
  Aegon heeft duidelijk richting gekozen 16 mei | Lange termijn adviezen
 5. Premium