beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Fisher Investments Nederland analyseert de poging van Zuid-Korea om meer vaste voet te krijgen in de ontwikkelde wereld

Opkomende markten (Emerging Markets) en ontwikkelde markten (Developing Markets) uit elkaar houden kan moeilijk, subjectief en mogelijk verwarrend lijken. We zien dat er binnen elke categorie grote verschillen zijn, laat staan tussen de categorieën onderling. Om als land boven het maaiveld uit te komen, denken we dat de poging van Zuid-Korea om zijn status bij indexaanbieder MSCI te veranderen van een opkomende markt naar een ontwikkelde markt aantoont dat de scheidslijn tussen de classificaties niet zo duidelijk is. Onderzoek van Fisher Investments Nederland laat zien hoe beleggers door deze onscherpe lijnen kunnen navigeren en daarvan kunnen profiteren door kansen te vinden die voortvloeien uit een onduidelijke grens.

Fisher Investments Nederland weet dat de MSCI (waarvan de indexen vaak worden gebruikt als maatstaf voor de relatieve prestaties van portefeuilles en de sector/landendiversificatie in de sector) zijn indeling van opkomende en ontwikkelde markten baseert op de economische ontwikkeling van landen, de omvang van de aandelenmarkt, de liquiditeit en de markttoegang voor buitenlandse beleggers.i De meeste opkomende markten hebben een lager inkomen per hoofd van de bevolking en een economie die meer afhankelijk is van landbouw of grondstoffen, dan de op meer dienstengeoriënteerde ontwikkelde landen.ii

Ondertussen moeten bedrijven die in aanmerking komen voor de index voldoen aan ‘de minimale beleggingsvereisten’ van de MSCI.iii Fisher Investments Nederland merkt op dat, hoewel de exacte drempels van jaar tot jaar kunnen veranderen, ontwikkelde markten een grotere omvang en hogere liquiditeitscriteria voor hun ondernemingen en markten hanteren dan opkomende markten.iv Bovendien vereist een classificatie als ontwikkelde markt voor de toegankelijkheid voor investeerders een "zeer grote" openheid van de markt voor buitenlands eigendom, gemakkelijke in- en uitstroom van kapitaal, operationele efficiëntie en een institutionele stabiliteit (rechtsstaat), naast een "onbeperkte" beschikbaarheid van investeringsinstrumenten.v Deze drempels zijn lager voor opkomende landen.vi

Gezien de geavanceerde productiemogelijkheden van Zuid-Korea, en de naamsbekendheid en het marktaandeel van verschillende Koreaanse bedrijven in de hele wereld, is het volgens ons lastig om te beweren dat de Zuid-Koreaanse economie niet sterk genoeg is om te kunnen concurreren met de economieën van veel ontwikkelde markten.vii Op basis van het bruto binnenlands product (bbp, een overheidsmaatstaf voor de economische output) per hoofd van de bevolking, scoort Zuid-Korea hoger dan andere ontwikkelde landen zoals het VK en Japan.viii Opmerking: dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat het bbp van Zuid-Korea sneller groeit. Velen suggereren vaak dat opkomende markten, misschien vanwege de naam, verwijzen naar een snellere groei van het bbp. Maar volgens ons onderzoek is dat in de meeste gevallen niet waar. Het is de mate van concurrentie die hier het meest telt. Ook de omvang en liquiditeit van Zuid-Koreaanse markten liggen op hetzelfde niveau als dat van veel ontwikkelde markten.ix Fisher Investments Nederland vindt dat Zuid-Korea in deze opzichten meer gemeen heeft met geavanceerde economieën met goed ontwikkelde financiële markten dan met opkomende economieën.

Maar in juni 2022 weigerde MSCI de opname van Zuid-Korea in zijn index voor ontwikkelde markten op grond van de toegankelijkheid van de markt.x De belangrijkste redenen van de indexaanbieder om niet aan zijn verzoek te voldoen was het ontbreken van een buitenlandse valutamarkt (waardoor buitenlandse beleggers makkelijker in de won kunnen handelen) en de lopende restricties op short-selling.xi (Short-selling betekent aandelen lenen van een bank om vervolgens ze later terug te kopen om de transactie af te sluiten.) Het is een investeringstactiek die men toepast als men voorspelt dat een aandeel zal dalen, aangezien een belegger winst kan maken op het verschil tussen de verkoopprijs en de latere - idealiter lagere - terugkoopprijs).xii

Fisher Investments Nederland merkt dat wereldwijde beleggers vaak het valutarisico in hun portefeuille willen beperken. Doordat Zuid-Koreaanse effecten in won worden verhandeld, omvatten de rendementen ook de veranderingen in de wisselkoersen na omrekening in de valuta van het land van herkomst voor buitenlandse beleggers. Maar het afdekken van valutarisico's is in Zuid-Korea niet zo eenvoudig als in ontwikkelde landen. Zo heeft het land bijvoorbeeld alleen lokale financiële instellingen toegestaan om deel te nemen aan de won-spotmarkt.xiii Hoewel de wens van wereldwijde langetermijnbeleggers om short te gaan op aandelen niet zo groot is, is het in onze ervaring ook een klassiek kenmerk van ontwikkelde markten en bevordert het de liquiditeit, de marktefficiëntie en de prijsvorming.

Dit jaar hebben het Zuid-Koreaanse ministerie van Financiën en de Korea Exchange - de enige effectenbeurs van het land - stappen ondernomen om beide toe te staan.xiv Het is ons nog niet duidelijk of dat voldoende zal zijn voor de MSCI. Zelfs als de MSCI zou instemmen, zou het echter niet onmiddellijk Zuid-Korea de status van een ontwikkelde markt toekennen. De indexaanbieder zou Zuid-Korea alleen toevoegen aan een kandidatenlijst voor mogelijke opname in de toekomst.xv Fisher Investments Nederland merkt op dat een opname in de kandidatenlijst echter niets garandeert. Zuid-Korea stond er eerder op, in 2008, maar zes jaar later haalde de MSCI het land van de lijst vanwege “gebrek aan significante verbeteringen op belangrijke gebieden die de toegankelijkheid negatief beïnvloeden".xvi

Hoewel dit een langlopende sage is, moet worden opgemerkt dat andere indexaanbieders een onafhankelijk oordeel hebben geveld en tot een ander besluit zijn gekomen dan de MSCI. S&P Global classificeert Zuid-Korea sinds 2001 als een ontwikkelde markt en de FTSE Russell doet dat sinds 2009.xvii Voor hen wegen andere factoren, zoals de inbreng van mondiale investeerders, zwaarder dan de toegankelijkheid van de markt. Fisher Investments Nederland denkt dat dit laat zien hoe een indexclassificatie meer is gebaseerd op opinie dan op natuurwetten.

Dit toont aan dat beleggers volgens ons dieper kunnen graven bij het samenstellen van een globaal gediversifieerde portefeuille: ze hoeven niet gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden voor de aandelenselectie. Door zich bewust te zijn van de indexmethodologieën (en hun grijze zones op het gebied van kwaliteit) en door beslissingen te nemen op basis van de door hen gewenste criteria, kunnen beleggers hun universum selectief uitbreiden en hun voordeel ermee doen. Wanneer beleggers zich alleen aan houden aan posities in ontwikkelde landen, zou men de mogelijkheden van een ruimer toepassingsgebied over het hoofd kunnen zien. Volgens de analyses van Fisher Investments Nederland van indexclassificaties, doen beleggers er goed aan om verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen en zich niet alleen te focussen op de terminologie.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i MSCI Market Classification Framework,” Staff, MSCI, juni 2022. De omvang verwijst naar de marktkapitalisatie (een maatstaf voor de omvang van de onderneming, berekend door het vermenigvuldigen van het aantal uitstaande aandelen met de huidige aandelenprijs) en liquiditeit betekent hoe gemakkelijk een effect in contanten kan worden omgezet.

ii Ibid.

iii Ibid.

iv Ibid.

v Ibid.

vi Ibid.

vii "Is South Korea Crowding Your Emerging Markets Allocation?" John Welling, S&P Global, 24-11-2020.

viii Ibid.

ix Ibid.

x “South Korea Fails to Make MSCI’s Watch List for Developed Market Status,” Chung Joo-won, Yonhap News Agency, 24-06-2022.

xi "S.Korea Considers Expanded Won Trading in Bid for MSCI Developed Market Inclusion,” Cynthia Kim and Yena Park, Reuters, 24-01-2023. Geraadpleegd via Financial Post. "Short Selling Key for Korea's Global Index Goal, Bourse CEO Says," Youkyung Lee, Bloomberg, 16-03-2023. Gegevens geraadpleegd via Yahoo!

xii “South Korea Eases Market Rules to Court Foreign Investors,” Song Jung-a, Financial Times, 18-01-2023 Geraadpleegd via Small Business News.

xiii Ibid.

xix “Korea to Extend FX Trading Hours, Allow Offshore Firms’ Participation,” Staff, The Korea Times, 07-02-2023. “Korea Can Consider Lifting Short Selling Ban in 2023, Watchdog Says,” Youkyung Lee, Kyungji Cho and Rishaad Salamat, Bloomberg, 28-03-2023. Gegevens geraadpleegd via Yahoo!

xv Zie voetnoot x.

xvi “S.Korea to Explore Currency Changes to Qualify for MSCI Advanced Market Index,” Staff, Reuters, 26-01-2016. Geraadpleegd via het internetarchief.

xvii Zie noot ii en “Classifying South Korea as a Developed Market,” Christopher Woods, FTSE, januari 2013.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
NEEM NU EEN ABONNEMENT OP IEX PREMIUM > NU 3 MAANDEN VOOR SLECHTS €24,95!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
  Volkswagen grijpt hard in 11 jul | Analyse en Advies
 4. Premium
 5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
  Technische schade bij ASML beperkt 19 jul | Lange termijn adviezen
 2. Premium
  ING staat op uitbreken 11 jul | Lange termijn adviezen
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium