beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

De ervaringen van Fisher Investments Nederland met volatiliteit

Onze ervaring is dat marktvolatiliteit mensen er vaak toe aanzet om te reageren en dingen te doen die een averechts effect kunnen hebben op hun financiële doelstellingen. Hier bespreekt Fisher Investments Nederland zijn ervaringen met volatiliteit die van praktisch nut kunnen zijn voor beleggers.

Ten eerste begrijpen we dat veel beleggers marktschommelingen als onwenselijk ervaren. Maar het helpt om te erkennen dat volatiliteit niet alleen maar negatief is. Volatiliteit is eenvoudigweg een beweging, en grote dagelijkse, wekelijkse of zelfs maandelijkse schommelingen kunnen ook positief zijn. De meeste beleggers die Fisher Investments Nederland tegenkomt, zijn zeer te spreken over dat laatste. Maar markten die flink stijgen, kunnen met dezelfde vaart ook weer terugvallen.

Op basis van onze waarnemingen kunnen we stellen dat het heersende beleggerssentiment volatiliteit op korte termijn kan veroorzaken. Maar we hebben ontdekt dat sentimentgedreven marktbewegingen per definitie onvoorspelbaar zijn, omdat ze om welke reden dan ook kunnen plaatsvinden. Soms zelfs zonder reden. We denken niet dat er een methode is om ze op betrouwbare wijze te timen. Maar zoals we zullen laten zien, verandert het lawaai rond volatiliteit na verloop van tijd in een fundamenteel signaal over de langetermijnrichting van de markt. Velen beschouwen volatiliteit misschien als iets negatiefs, maar een portefeuille zonder volatiliteit zal waarschijnlijk geen resultaten op aandelenniveau opleveren, zo heeft Fisher Investments Nederland ervaren in een analyse van de marktgeschiedenis.

Wat ons betreft is dit een productieve manier om over volatiliteit na te denken: het is de prijs die moet worden betaald voor een hoger langetermijnrendement. Als u weet dat u binnenkort contant geld nodig hebt, is het waarschijnlijk zinloos om risico's te nemen door te kiezen voor beleggingen die onderhevig zijn aan volatiliteit op korte termijn. Maar als u voor de lange termijn belegt, denken we dat u deze hobbels moet accepteren om een rendement op lange termijn te behalen.

Op basis van de Amerikaanse S&P 500, waarvan de gegevens ver teruggaan in de tijd, blijkt uit figuur 1 dat het gemiddelde historische rendement op jaarbasis van Amerikaanse aandelen twee keer zo hoog was als dat van obligaties over vaste perioden van vijf jaar, al ging dat gepaard met flinke schommelingen. (Een rendement op jaarbasis is het jaarlijkse samengestelde groeipercentage dat het cumulatieve rendement over een bepaalde periode zou opleveren.) De standaardafwijking van het aandelenrendement over aaneengesloten perioden van vijf jaar bedraagt sinds 1925 8,5%. Dit betekent dat over een tijdsbestek van vijf jaar, inclusief de meest extreme waarden van de afgelopen eeuw, het totaalrendement van aandelen op jaarbasis gewoonlijk niet meer dan 8,5 procentpunten afweek van het gemiddelde van 10% (in positieve of negatieve zin). Uit ervaring weet Fisher Investments Nederland dat dat een behoorlijk brede bandbreedte is, waarin ook jaren voorkomen met een zeer negatief koersverloop.

Figuur 1: langetermijnrendement gaat gepaard met kortetermijnvolatiliteit

Bron: Global Financial Data; per 31-12-2022. Gemiddeld jaarlijks rendement over aaneengesloten periodes van 5 en 30 jaar tussen 31-12-1925 en 31-12-2022. Aandelenrendement gebaseerd op de S&P 500 Total Return Index. Vastrentend rendement gebaseerd op de Global Financial Data US 10-Year Government Bond Index. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Wisselkoersschommelingen tussen de euro, de gulden en de dollar kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen. De standaardafwijking vormt de mate van fluctuatie in het historische rendement. Deze maatstaf voor risico is in de bovenstaande figuren toegepast op het jaarrendement over periodes van vijf en van dertig jaar.

Maar zoals ook blijkt uit figuur 1, verandert het risico-rendementsprofiel van aandelen door de beleggingsperiode te verlengen tot dertig jaar. Hoewel het rendement ongeveer gelijk was aan dat van vijfjarige perioden, was de standaardafwijking veel lager. De standaardafwijking van Amerikaanse obligaties is ongeveer twee keer zo klein als die van aandelen over een periode van 5 jaar, maar twee keer zo groot over een periode van 30 jaar. Fisher Investments Nederland denkt dat de grotere stabiliteit van obligaties op kortere termijn een voordeel is, maar dat die stabiliteit op langere termijn afneemt. Naar onze mening kunnen we hier het volgende uit opmaken: ga bij het samenstellen van een portefeuille na of u tegen volatiliteit kunt en weeg dat af tegen uw persoonlijke behoefte aan rendement op lange termijn.

Natuurlijk herhaalt het verleden zich nooit, waardoor elke nieuwe fase van kortetermijnvolatiliteit een uitdaging en een risico is. Vandaar de noodzaak om uw risicotolerantie zorgvuldig af te wegen. Maar volatiliteit is ook weer niet het enige of per definitie grootste risico waar beleggers mee worden geconfronteerd. Het niet bereiken van uw financiële doelstellingen op lange termijn, zodat u op uw oude dag zonder geld komt te zitten, is naar onze mening een groter probleem dan de volatiliteit van de markt. In dat opzicht is het opofferen van een (potentieel) langetermijnrendement ook een risico. Alleen lijkt het misschien niet zo'n dringend probleem als wanneer uw portefeuille vandaag onder water staat door de onvoorspelbare volatiliteit van de markt. Fisher Investments Nederland weet uit ervaring dat veiligheid op de financiële markten een relatief begrip is.

Er zijn echter momenten waarop het verstandig is om voor een defensieve positionering te kiezen, vooral in het begin van een berenmarkt, een door fundamentals veroorzaakte daling van meer dan -20% die in tegenstelling tot sentimentgedreven volatiliteit een aanwijsbare oorzaak heeft. We denken niet dat dit nodig is, aangezien het hoge historische langetermijnrendement van aandelen ook alle berenmarkten omvat. En naar de mening van Fisher Investments Nederland is het van cruciaal belang om een berenmarkt niet te verwarren met alledaagse volatiliteit, die ook voorkomt tijdens een stierenmarkt. Hoe moeilijk het ook is om perioden van volatiliteit uit te zitten, het is volgens ons de moeite waard om schommelingen te doorstaan.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Mooie opsteker voor Shell 23 mei | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium