beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

De ervaringen van Fisher Investments Nederland met de inkoop van eigen aandelen

Volgens een aantal financieel commentatoren zijn buybacks momenteel een van de weinige drijfveren achter de markten – en zonder buybacks zouden ze piepend en krakend tot stilstand komen. Op het eerste gezicht lijken de cijfers dit te beamen.

Europese banken kochten de afgelopen zomer een duizelingwekkende EUR 4,75 miljard aan eigen aandelen in.i Laten we nog wat verder uitzoomen. De grootste 1200 bedrijven ter wereld kochten in 2022 EUR 1,25 biljoen aan eigen aandelen in – 22% meer dan het voorgaande jaar.ii Maar uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland met de marktgeschiedenis blijkt dat buybacks weliswaar positief kunnen uitpakken voor aandelen, maar dat ze weinig invloed hebben op de richting van de markten (2022 is daarvoor al voldoende bewijs: de explosieve groei van de buybacks ging vorig jaar namelijk gepaard met een negatief rendement).iii

Fisher Investments Nederland wijst erop dat bedrijven om verschillende redenen ervoor kunnen kiezen om hun eigen aandelen in te kopen. Om te beginnen zijn buybacks een manier om geld terug naar de aandeelhouders te laten vloeien, als alternatief voor dividend. In plaats van dividenden uit te keren aan alle aandeelhouders, kopen bedrijven hierbij hun eigen aandelen in en halen ze deze van de markt. Zo vloeit er op verschillende manieren geld terug naar aandeelhouders: niet alleen doordat diegenen die hun aandelen verkopen aan het bedrijf gecompenseerd worden voor die aandelen, maar ook doordat het eigendom wordt geconsolideerd onder het afgenomen aantal resterende aandeelhouders – waardoor elke belegger in een groter deel van de bedrijfswinst meedeelt.

Waarom zou een bedrijf dit doen, terwijl het zoveel ingewikkelder is dan een dividend in contanten? Zowel in de VS als in veel Europese landen kunnen buybacks fiscaal gunstiger zijn dan dividend uitkeren, omdat de tarieven voor vermogenswinstbelasting vaak gunstiger zijn dan de dividendbelastingen.iv

Bovendien bieden sommige bedrijven hun personeel de mogelijkheid om gedeeltelijk in aandelen uitbetaald te worden. Het risico bestaat daarbij dat de posities van bestaande aandeelhouders verwateren, en buybacks kunnen dit effect compenseren. Als een bedrijf de aandelenopties van zijn personeel niet compenseert door zijn eigen aandelen in te kopen, zou de waarde van het bedrijf over steeds meer aandelen gespreid raken – en slinkt het aandeel van bestaande beleggers in het bedrijfsvermogen gestaag.

Fisher Investments Nederland weet maar al te goed waarom buybacks de reputatie hebben de koers van een aandeel rechtstreeks hoger te stuwen. Koersen zijn gebaseerd op de vraag naar en het aanbod van een bepaald aandeel, en door eigen aandelen in te kopen wordt het aanbod van uitstaande aandelen kleiner. Als het aanbod afneemt en de vraag gelijk blijft of stijgt, stijgen de prijzen, volgens de economische basisprincipes.

Maar als we de impact van buybacks in de context van de totale voorraad bekijken, wordt al snel duidelijk dat ze een beperkte invloed hebben op de ontwikkeling van de markten. Zoals gezegd is er vorig jaar weliswaar een duizelingwekkende EUR 1,25 biljoen aan eigen aandelen ingekocht – het hoogste volume ooit – maar dat komt slechts neer op 1,3% van de wereldwijde marktkapitalisatie.v Op een kleinere schaal trok het bedrijfsleven in continentaal Europa in 2022 bijna EUR 140 miljard uit om eigen aandelen in te kopen – maar ook dit maakt in december 2022 slechts 1,4% van de Europese markt uit.vi

Volgens de ervaringen van Fisher Investments Nederland is deze marginale afname van de voorraad naar alle waarschijnlijkheid niet te voelen op de aandelenmarkten – er spelen simpelweg te veel andere variabelen.

Als er meer eigen aandelen worden ingekocht, betekent dat bovendien nog niet dat aandelen ook sterk presteren – en vice versa. Kijk bijvoorbeeld naar 2018 en 2021, toen het buyback-volume respectievelijk opliep van EUR 68,8 miljard naar EUR 92,5 miljard en van EUR 70,7 miljard naar EUR 164,5 miljard.vii Europese aandelen bleven in beide jaren achter bij de wereldwijde markten.viii Aandelen uit de eurozone presteerden in 2009 echter beter dan wereldwijde aandelen, terwijl het buyback-volume in de EU juist was teruggelopen.ix

Bovendien geldt dit fenomeen niet alleen maar voor Europa. Zo houdt de S&P 500 Buyback Index het rendement bij van de 100 aandelen met de hoogste buyback-percentages uit de op de VS gerichte S&P 500 Index.x In 2015 moest de Buyback Index 6,9% inleveren, terwijl de bredere S&P 500 1,4% hoger klom.xi En over 2020 kon de S&P 500 18,4% bijschrijven, terwijl de Buyback Index slechts 4,6% was gestegen.xii Fisher Investments Nederland heeft ervaren dat meer buyback-activiteit niet per se betekent dat de aandelenkoersen gaan stijgen, en minder buybacks leiden ook niet per se tot koersdalingen.

Bedrijven kunnen ook besluiten hun kapitaal uit te geven op manieren die ze constructiever achten voor hun bedrijf dan eigen aandelen in te kopen. Mogelijk zien ze dividenden uitkeren als een effectievere manier om beleggers aan te trekken. Of ze kunnen ervoor kiezen hun winst in het bedrijf te herinvesteren ten gunste van de langetermijnwinst, bijvoorbeeld door meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D) of hun faciliteiten en technologie te verbeteren. Grotere ondernemingen kunnen ook kapitaal gebruiken voor fusies en overnames. Onze ervaring leert dat bellegers elk van deze mogelijkheden als beter voor de lange termijn kunnen zien dan buybacks.

Stel: een bedrijf koopt eigen aandelen in en haalt ze zo van de markt af. Stuwt dat de koers van het aandeel? En als veel bedrijven deze manoeuvre uithalen, ook wel bekend onder de Engelse term share buyback, kan dat de brede aandelenmarkten hoger tillen?

Fisher Investments Nederland houdt weliswaar rekening met buybacks als we de fundamentals van de aandelenmarkt peilen, maar wij zijn ervan overtuigd dat ze in context gezien moeten worden met alle andere factoren die de vraag en het aanbod beïnvloeden – en van belang is ook hoeveel waarde andere beleggers aan deze factoren hechten.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i “European Banks Unleash $5 Billion in Buybacks on Rates Boost,” Steven Arons, Bloomberg, 28-7-2023. Gegevens geraadpleegd via Yahoo! News UK.

ii 'Global Share Buybacks Surge to a Record $1.31 Trillion Almost Equalling Dividends', Janus Henderson, april 2023.

iii Bron: FactSet, per 4-10-2023. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden, 31-12-2021 tot en met 31-12-2022.

iv Bron: US Tax Foundation, per 4-10-2023. Gebaseerd op de tarieven voor vermogensbelasting en dividendbelasting in de VS en verschillende Europese landen in 2023.

v Bron: opmerking ii en de World Federation of Exchanges, per 4-10-2023. Gebaseerd op de marktkapitalisatie van beursgenoteerde binnenlandse bedrijven, december 2022. De marktkapitalisatie is een maatstaf voor de omvang van een bedrijf of index die berekend wordt door de aandelenkoers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen. In dit geval gaat het om de totale waarde van alle wereldwijde aandelenindices.

vi Bron: opmerking ii en de Federation of European Stock Exchanges, per 16-10-2023. Gebaseerd op de inkoop van eigen aandelen in Europa, met uitzondering van het VK, in 2022 als percentage van de totale waarde van 15 grote Europese aandelenindices in december 2022.

vii Bron: opmerking ii en FactSet, per 4-10-2023. Gebaseerd op het aantal teruggekochte aandelen in Europa met uitzondering van het VK, het rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden en het rendement van de MSCI Europe ex UK Index in EUR, 31-12-2017 tot en met 31-12-2022.

viii Ibid.

ix Bron: FactSet, per 4-10-2023. Gebaseerd op het rendement van de MSCI EU Index en de MSCI World Index met netto-dividenden in EUR, 31-12-2008 tot en met 31-12-2009 en het artikel 'Short-Termism, Shareholder Payouts, and Investment in the EU', Jesse M. Fried en Charles C.Y. Wang, ECGI Working Paper Series in Law, februari 2021.

x De buyback-verhouding wordt berekend door het bedrag dat een bedrijf betaalt om zijn eigen aandelen in te kopen, te delen door de marktkapitalisatie van het betreffende bedrijf aan het begin van een buyback-periode.

xi Bron: FactSet en S&P Global, per 4-10-2023. Het prijsrendement van de S&P 500 Index en de S&P 500 Buyback Index, 31-12-2014 tot en met 31-12-2020. Weergegeven in Amerikaanse dollar. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

xii Ibid.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
  Vochtprobleem drijft Alfen in het nauw 02 apr | Analyse en Advies
 3. Premium
  Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd? 11 apr | Analyse en Advies
 4. Premium
 5. Premium
  Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML 12 apr | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
  KPN nadert weerstandszones, daarna enorme upside 11 apr | Lange termijn adviezen
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
  Volkswagen neemt de goede afslag 05 apr | Lange termijn adviezen
 5. Premium
  Wereldhave leeft op 04 apr | Lange termijn adviezen