beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

De ervaringen van Fisher Investments Nederland met wanbetaling in het bedrijfsleven

Fisher Investments Nederland ervaart dat in financieel commentaar vaak wordt aangehaald dat een toenemend aantal wanbetalingen in het zakenleven bewijs zou moeten zijn van economische malaise en bearmarkten (een bearmarkt is een langdurige, door fundamentals aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer). Maar in onze ogen volgen wanbetalingen in het bedrijfsleven op zwakte in de economie en op de aandelenmarkt – en zijn ze niet per se voorbodes van slechtere tijden. Dit kunnen we bewijzen aan de hand van de marktgeschiedenis en wanbetalingscijfers.

Er is sprake van wanbetaling als een bedrijf niet aan zijn verplichtingen voldoet ten aanzien van uitstaande schuld – ofwel door rentebetalingen te missen ofwel door het nominale bedrag niet terug te betalen op de vervaldatum. Fisher Investments Nederland is ervan overtuigd dat wanbetaling in het bedrijfsleven het gevolg is van zakelijke en economische obstakels – waaronder perioden met een zwakke omzet, oplopende operationele kosten en problemen met financiering. Deze problemen kunnen weliswaar op elk moment opduiken, geloven we, maar we hebben ontdekt dat ze vaak geassocieerd worden met recessies (perioden waarin de economische bedrijvigheid krimpt).

Uit ons onderzoek blijkt dat deze perioden economische excessen wegfilteren en financieel stabielere bedrijven scheiden van bedrijven die al bijna in moeilijkheden verkeren – veel bedrijven moeten in dergelijke perioden namelijk bezuinigen om te overleven en aan hun betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Ondernemingen die dat niet lukt, glijden vaak in wanbetaling af. De ervaring van Fisher Investments Nederland leert dat aandelen factoren rondom economie, politiek en bedrijfscycli zo'n drie tot dertig maanden vooruit overwegen en dus ook inprijzen (d.w.z. vooraf in de aandelenkoersen verwerken). Wat ons betreft zijn wanbetalingscijfers dus op het verleden gericht – in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd.

Maar de cijfers bewijzen dit wel, zo blijkt uit de ervaring van Fisher Investments Nederland met de marktgeschiedenis. Kijk maar naar een aantal van de grootste relatieve pieken van het aantal wanbetalingen in het wereldwijde bedrijfsleven van de afgelopen decennia: in 2001 en 2002 kwam het totaalaantal wanbetalingen in het bedrijfsleven respectievelijk uit op 229 en 226 – toentertijd de hoogste niveaus in twintig jaar, volgens een onderzoeksrapport van S&P Global.i Beide totaalcijfers lagen bovendien ruim boven het gemiddelde aantal wanbetalingen in het wereldwijde bedrijfsleven tussen 1981 en 2000 (41,1).ii Maar deze wanbetalingen doken niet op voordat de economie of aandelenmarkten in de problemen kwamen – de wanbetalingscijfers piekten ongeveer een jaar nadat de Amerikaanse tech-zeepbel knapte en wereldwijde aandelen in september 2000 in een bearmarkt afgleden.iii Tegelijkertijd werd er in financiële media en door analisten beweerd dat de wanbetalingscijfers alleen nog maar zouden oplopen, terwijl aandelen een duikvlucht te wachten zou staan. En wat gebeurde er? Het mondiale wanbetalingscijfer zakte naar 119 in 2003 en bleef de jaren daarop afnemen.iv Bovendien bereikte de bearmarkt voor wereldwijde aandelen zijn dieptepunt op 12 maart 2003 – al snel nadat de wanbetalingen in 2002 waren gepiekt.v

In 2009 was het wanbetalingscijfer opgelopen tot een nieuw record: 268.vi Maar dat was na de bearmarkt voor wereldwijde aandelen, die gepaard ging met een financiële crisis, die in 2007 van start was gegaan.vii In 2009 was een groot deel van de wereld bovendien al afgegleden in een recessie – en de wereldeconomie krabbelde in 2010 alweer op.viii En wat gebeurde er ook in 2010? Over de hele wereld zagen we maar 83 wanbetalingen, terwijl wereldwijde aandelen hun vroege stijgende lijn in de decennialange bullmarkt (een lange periode waarin de aandelenkoersen over het algemeen stijgen) doorzetten en het mondiale economische groeicijfer aantrok.ix

De 226 mondiale wanbetalingen in 2020 – op zijn minst onder het record van 268 in 2009 – waren olie op het vuur voor speculatie over economische malaise, problemen in het bedrijfsleven en zwakte op de aandelenmarkt.x Die piek was, zo ervaart Fisher Investments Nederland, gedeeltelijk te herleiden naar coronagerelateerde lockdowns, die op de economische bedrijvigheid wogen, en dus op het vermogen van bedrijven om omzet te genereren en aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Maar ondanks de kortstondige mondiale bearmarkt en recessie van 2020, wisten aandelen en economieën snel weer op te krabbelen.xi En wanbetalingen? 2021 telde er slechts 72 in totaal (onder het langetermijngemiddelde op dat punt).xii

In al deze gevallen zagen we de meeste wanbetalingen in Amerika, maar Fisher Investments Nederland zag hetzelfde gebeuren in Europa en wereldwijd: geen van deze wanbetalingspieken was een voorbode van een bearmarkt of recessie. Ook dat het wanbetalingscijfer in 2015 en 2016 piekte – op respectievelijk 113 en 163 – bewijst dat wanbetalingscijfers geen betrouwbaar signaal zijn dat u uw aandelen moet gaan verkopen.xiii Een belegger die in 2015 was uitgestapt, zou zo'n vijf opeenvolgende jaren aan wereldwijde bullmarkt hebben gemist.xiv

Fisher Investments Nederland is ervan overtuigd dat beleggers er baat bij hebben dit in het achterhoofd te houden als er volop gespeculeerd wordt over het wanbetalingscijfer. Zoals we al hebben aangevoerd, is het wanbetalingscijfer van oudsher op het verleden gericht – en dus geen voorteken om aandelen (of obligaties) te gaan verkopen. Dit kunnen we in realtime zien door te kijken naar de rentespread tussen bedrijfs- en staatsobligaties. Als de spreads zijn uitgelopen, wijst dat erop dat de risico's van bedrijfsobligaties hoger worden ingeschat dan die van staatsobligaties – en beleggers met een hogere rente gecompenseerd willen worden voor het verhoogde risico. We hebben ontdekt dat de spreads doorgaans inlopen zodra de markten verbeterende omstandigheden inprijzen en juist uitlopen als de markten uitgaan van een hoger wanbetalingsrisico. De spreads lopen dan ook vaak uit voordat het wanbetalingscijfer oploopt, zo blijkt uit de ervaringen van Fisher Investments Nederland met de marktgeschiedenis.

Dat is duidelijk te zien als we de spreads tussen Amerikaanse bedrijfsobligaties en de Amerikaanse 10-jaarsrente vergelijken voordat en nadat het wanbetalingscijfer in 2009 piekte: in de loop van 2008 liepen de spreads uit – van 1,84 procentpunt (ppt) op 1 januari 2008 tot 2,14 ppt aan het eind van het 2e kw. en 3,92 ppt aan het eind van het 3e kw. – om vervolgens in december van dat jaar op 5,63 ppt te pieken.xv En in 2009? De spreads begonnen het jaar op 5,23 ppt, maar liepen de maanden daarop juist in – terwijl het wanbetalingscijfer opliep – en sloten 2009 af op slechts 1,07 ppt.xvi En dit is nog maar één voorbeeld. Fisher Investments Nederland heeft de spreads in de marktgeschiedenis talloze keren eerder zien bewegen dan het wanbetalingscijfer.

Ja, wanbetalingen kunnen zeker tijdelijk op het sentiment wegen. Maar volgens de ervaring van Fisher Investments Nederland helpt dit de markten alleen maar aan verdere stijgingen – door een extra bouwsteen te leveren voor de spreekwoordelijke Muur van Zorgen die bullmarkten voor aandelen opklimmen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i 'Default, Transition, and Recovery: 2021 Annual Global Corporate Default And Rating Transition Study', S&P Global, 13-4-2022.

ii Ibid.

iii Trackers of ETF's (Exchange-Traded Funds) zijn fondsen die bepaalde segmenten van de aandelenmarkt of de markt als geheel volgen.

iv Zie noot i

v Zie noot iii

vi Zie noot i

vii Bron: FactSet, 09-04-2024. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World-index met nettodividenden, van 15-06-2007 tot en met 09-03-2009.

viii 'Global Recessions', M. Ayhan Kose, Naotaka Sugawara, Marco E. Terrones, World Bank, maart 2020.

ix Zie noot i en bron: FactSet, 09-04-2024. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden, 09-03-2009 tot en met 19-02-2020 en de groei van het bbp (bruto binnenlands product) van grote economieën, 2010 tot en met 2020. Het bbp is een door de overheid berekende raming van de economische productie.

x Zie noot i.

xi Bron: FactSet, 09-04-2024. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden, 19-02-2020 tot en met 31-12-2021 en de bbp-groei van grote economieën, 2020 tot en met 2021.

xii Zie noot i.

xiii Zie noot i.

xiv Bron: FactSet, 09-04-2024. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World-index met netto-dividenden, 09-03-2009 tot en met 19-02-2020.

xv Bron: FactSet. Spread tussen het effectieve rendement op de ICE BofA US Corporate Index en op 10-jaars Amerikaanse Treasury's, 31-12-2007 tot en met 31-12-2008.

xvi Ibid. Spread tussen het effectieve rendement op de ICE BofA US Corporate Index en op 10-jaars Amerikaanse Treasury's, 31-12-2008 tot en met 31-12-2009.

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
  Koersdoel ASML met 25% verhoogd 07 jun | Analyse en Advies
 2. Premium
  Zit lagere lithiumprijs AMG wéér dwars? 12 jun | Analyse en Advies
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
  Een opname in de Amerikaanse portefeuille! 11 jun | Lange termijn adviezen
 2. Premium
  Nieuwe kansen bij Aegon? 12 jun | Trades
 3. Premium
 4. Premium
  Stellantis heeft op de rem getrapt 10 jun | Lange termijn adviezen
 5. Premium