beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals ING Groep

ING Groep

laatst

11,012

%

+1,83%

+/-

+0,198

vorig slot

10,814

tijd

17:37

open

10,980

hoog

11,056

laag

10,852

volume

19.909.000

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Omzet
Operationele kosten 5.812,00 11.142,00 10.427,00 10.349,00 11.150,00
Afschrijvingen 789,00 520,00 520,00 536,00
Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen 3.809,00 6.835,00 6.839,00 7.147,00 5.903,00
Belastingen 1.246,00 1.955,00 2.028,00 2.160,00 1.618,00
Cashflow 57.960,00 6.406,00 28.349,00 2.553,00 -4.477,00
Nettowinst 2.485,00 4.781,00 4.703,00 4.905,00 4.651,00

Balans (x 1.000.000)

  2020 2019 2018 2017 2016
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 937.275,00 891.744,00 887.030,00 846.216,00 845.081,00
Gewoon kapitaal 54.637,00 53.769,00 50.932,00 50.406,00 49.793,00
Preferent kapitaal 2.333,00 3.999,03 3.597,08 4.377,14 5.905,22
Aandeel van derden 1.022,00 893,00 803,00 715,00 606,00
Groepsvermogen 55.659,00 54.662,00 51.735,00 51.121,00 50.399,00
Achtergestelde schulden 15.805,00 16.588,00 13.724,00 15.968,00 17.223,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 937.275,00 891.744,00 887.030,00 846.216,00 845.081,00

Overige data

  2020 2019 2018 2017 2016
Aantal werknemers 53.253 54.514 52.855 51.815 51.943
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.898.900 3.896.730 3.891.730 3.885.790 3.878.480
Winst per aandeel 0,64 1,23 1,21 1,26 1,20
Dividend per aandeel 0,12 0,69 0,68 0,67 0,66
Cashflow per aandeel 25,97 3,35 1,78 -1,35 2,21
Intrinsieke waarde per aandeel 13,89 13,11 12,41 11,63 12,18
Koers-winstverhouding 11,94 8,69 7,78 12,16 11,14
Dividend rendement (%) 1,57 6,46 7,23 4,37 4,94
Rendement eigen vermogen (%) 4,55 8,89 9,23 9,73 9,34
Koers einde boekjaar 7,64 10,69 9,41 15,33 13,37