Fundamentals ING Groep

ING Groep

laatst

10,160

%

-0,27%

+/-

-0,028

vorig slot

10,188

tijd

18 okt

open

10,108

hoog

10,242

laag

10,068

volume

1.909.396

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Omzet
Operationele kosten 10.427,00 10.349,00 11.150,00 9.960,00 10.863,00
Afschrijvingen 520,00 520,00 536,00 634,00 692,00
Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen 6.839,00 7.147,00 5.903,00 6.315,00 3.750,00
Belastingen 2.028,00 2.160,00 1.618,00 1.780,00 1.014,00
Cashflow 28.349,00 2.553,00 -4.477,00 3.608,00 -63,00
Nettowinst 4.703,00 4.905,00 4.651,00 4.010,00 1.251,00

Balans (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 887.030,00 846.216,00 845.081,00 841.769,00 992.856,00
Gewoon kapitaal 50.932,00 50.406,00 49.793,00 47.832,00 50.424,00
Preferent kapitaal 3.597,08 4.377,14 5.905,22 5.776,16 10.337,87
Aandeel van derden 803,00 715,00 606,00 638,00 8.072,00
Groepsvermogen 51.735,00 51.121,00 50.399,00 48.470,00 58.496,00
Achtergestelde schulden 13.724,00 15.968,00 17.223,00 7.265,00 6.861,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 887.030,00 846.216,00 845.081,00 841.769,00 992.856,00

Overige data

  2018 2017 2016 2015 2014
Aantal werknemers 52.855,00 51.815,00 51.943,00 57.553,00 68.431,00
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.891.730,00 3.885.790,00 3.878.480,00 3.870.180,00 3.858.860,00
Winst per aandeel 1,21 1,26 1,20 1,04 0,32
Dividend per aandeel 0,68 0,67 0,66 0,65 0,12
Cashflow per aandeel 1,78 -1,35 2,21 2,73 3,11
Intrinsieke waarde per aandeel 12,41 11,63 12,18 11,71 12,95
Koers-winstverhouding 7,78 12,16 11,14 11,97 33,84
Dividend rendement (%) 7,23 4,37 4,94 5,22 1,11
Rendement eigen vermogen (%) 9,23 9,73 9,34 8,38 2,48
Koers einde boekjaar 9,41 15,33 13,37 12,45 10,83