beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Fundamentals ING Groep

ING Groep

laatst

5,786

%

-4,74%

+/-

-0,288

vorig slot

6,074

tijd

29 mei

open

5,865

hoog

6,064

laag

5,756

volume

5.347.519

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Omzet
Operationele kosten 11.142,00 10.427,00 10.349,00 11.150,00 9.960,00
Afschrijvingen 789,00 520,00 520,00 536,00 634,00
Bedrijfsresultaat
Resultaat voor belastingen 6.835,00 6.839,00 7.147,00 5.903,00 6.315,00
Belastingen 1.955,00 2.028,00 2.160,00 1.618,00 1.780,00
Cashflow 6.406,00 28.349,00 2.553,00 -4.477,00 3.608,00
Nettowinst 4.781,00 4.703,00 4.905,00 4.651,00 4.010,00

Balans (x 1.000.000)

  2019 2018 2017 2016 2015
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 891.744,00 887.030,00 846.216,00 845.081,00 841.769,00
Gewoon kapitaal 53.769,00 50.932,00 50.406,00 49.793,00 47.832,00
Preferent kapitaal 3.999,03 3.597,08 4.377,14 5.905,22 5.776,16
Aandeel van derden 893,00 803,00 715,00 606,00 638,00
Groepsvermogen 54.662,00 51.735,00 51.121,00 50.399,00 48.470,00
Achtergestelde schulden 16.588,00 13.724,00 15.968,00 17.223,00 7.265,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 891.744,00 887.030,00 846.216,00 845.081,00 841.769,00

Overige data

  2019 2018 2017 2016 2015
Aantal werknemers 54.514 52.855 51.815 51.943 57.553
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.896.730 3.891.730 3.885.790 3.878.480 3.870.180
Winst per aandeel 1,23 1,21 1,26 1,20 1,04
Dividend per aandeel 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65
Cashflow per aandeel 3,35 1,78 -1,35 2,21 2,73
Intrinsieke waarde per aandeel 13,11 12,41 11,63 12,18 11,71
Koers-winstverhouding 8,69 7,78 12,16 11,14 11,97
Dividend rendement (%) 6,46 7,23 4,37 4,94 5,22
Rendement eigen vermogen (%) 8,89 9,23 9,73 9,34 8,38
Koers einde boekjaar 10,69 9,41 15,33 13,37 12,45