Fundamentals Accell Group

Accell Group

laatst

24,950

%

-3,48%

+/-

-0,900

vorig slot

25,850

tijd

14:59

open

25,600

hoog

25,600

laag

24,950

volume

43.119

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 1.094,29 1.068,47 1.048,15 986,40 882,40
Operationele kosten 1.060,29 1.030,45 987,79 925,60 837,65
Afschrijvingen 12,35 11,07 10,34 10,06 8,90
Bedrijfsresultaat 43,46 38,39 60,97 56,99 43,73
Resultaat voor belastingen 35,89 30,18 52,70 48,53 35,24
Belastingen 15,62 19,68 20,40 16,24 9,16
Cashflow 16,24 18,94 -26,12 -0,13 -3,22
Nettowinst 20,27 10,50 32,29 32,29 26,08

Balans (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Materiële activa 66,51 69,37 71,67 69,77 68,07
Immateriële activa 138,72 98,89 103,96 103,24 106,61
Financiële activa 8,59 11,14 6,95 7,48 4,98
Vaste activa 236,16 197,80 204,75 204,84 191,79
Voorraden 340,01 333,56 321,55 338,68 244,46
Debiteuren 128,34 127,13 137,85 171,97 172,87
Overige vorderingen 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquide middelen 26,71 24,12 49,42 14,24 13,53
Vlottende activa 525,75 507,48 537,07 524,89 430,86
Totaal activa 761,91 705,28 741,81 729,72 622,64
Gewoon kapitaal 322,39 299,32 319,38 305,94 275,91
Preferent kapitaal 279,66 255,84 275,39 261,30 231,22
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 137,30 126,34 74,61 83,30 94,71
Kortlopende schulden 302,22 279,62 347,82 340,48 252,02
Totaal passiva 761,91 705,28 741,81 729,72 622,64

Overige data

  2018 2017 2016 2015 2014
Aantal werknemers 3.327 3.088 3.124 3.371 2.796
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 26.600 26.260 25.830 25.270 24.870
Winst per aandeel 0,76 0,40 1,25 1,28 1,05
Dividend per aandeel 0,50 0,50 0,72 0,72 0,61
Cashflow per aandeel 1,61 0,29 2,92 -0,75 1,54
Intrinsieke waarde per aandeel 11,62 10,90 11,64 11,39 10,48
Koers-winstverhouding 24,79 58,58 17,53 16,46 12,95
Dividend rendement (%) 2,65 2,13 3,29 3,42 4,49
Rendement eigen vermogen (%) 6,29 3,51 10,11 10,55 9,45
Koers einde boekjaar 18,84 23,43 21,91 21,07 13,60