Fundamentals Accell Group

Accell Group

laatst

23,550

%

+0,21%

+/-

+0,050

vorig slot

23,500

tijd

21 nov

open

23,750

hoog

23,750

laag

23,400

volume

11.492

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Omzet 1.094,29 1.068,47 1.048,15 986,40 882,40
Operationele kosten 1.060,29 1.030,45 987,79 925,60 837,65
Afschrijvingen 12,35 11,07 10,34 10,06 8,90
Bedrijfsresultaat 43,46 38,39 60,97 56,99 43,73
Resultaat voor belastingen 35,89 30,18 52,70 48,53 35,24
Belastingen 15,62 19,68 20,40 16,24 9,16
Cashflow 16,24 18,94 -26,12 -0,13 -3,22
Nettowinst 20,27 10,50 32,29 32,29 26,08

Balans (x 1.000.000)

  2018 2017 2016 2015 2014
Materiële activa 66,51 69,37 71,67 69,77 68,07
Immateriële activa 138,72 98,89 103,96 103,24 106,61
Financiële activa 8,59 11,14 6,95 7,48 4,98
Vaste activa 236,16 197,80 204,75 204,84 191,79
Voorraden 340,01 333,56 321,55 338,68 244,46
Debiteuren 128,34 127,13 137,85 171,97 172,87
Overige vorderingen 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquide middelen 26,71 24,12 49,42 14,24 13,53
Vlottende activa 525,75 507,48 537,07 524,89 430,86
Totaal activa 761,91 705,28 741,81 729,72 622,64
Gewoon kapitaal 322,39 299,32 319,38 305,94 275,91
Preferent kapitaal 279,66 255,84 275,39 261,30 231,22
Aandeel van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 137,30 126,34 74,61 83,30 94,71
Kortlopende schulden 302,22 279,62 347,82 340,48 252,02
Totaal passiva 761,91 705,28 741,81 729,72 622,64

Overige data

  2018 2017 2016 2015 2014
Aantal werknemers 3.327,00 3.088,00 3.124,00 3.371,00 2.796,00
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 26.600,00 26.260,00 25.830,00 25.270,00 24.870,00
Winst per aandeel 0,76 0,40 1,25 1,28 1,05
Dividend per aandeel 0,50 0,50 0,72 0,72 0,61
Cashflow per aandeel 1,61 0,29 2,92 -0,75 1,54
Intrinsieke waarde per aandeel 11,62 10,90 11,64 11,39 10,48
Koers-winstverhouding 24,79 58,58 17,53 16,46 12,95
Dividend rendement (%) 2,65 2,13 3,29 3,42 4,49
Rendement eigen vermogen (%) 6,29 3,51 10,11 10,55 9,45
Koers einde boekjaar 18,84 23,43 21,91 21,07 13,60